Inspekce nemovitostí – co to je, kdo provádí, cena inspekce, záruky, jak objednat?

2.2.2020

Motto: „Nekupujte zajíce v pytli, před nákupem nemovitosti si nemovitost nechte prověřit. Skryté závady u nemovitosti, které se objeví až po její koupi, mohou nadělat mnoho starostí a jejich odstranění stát hodně peněz.“

Co je to inspekce nemovitostí?
Inspekce nemovitostí je placená služba, která prověří a zadokumentuje technický stav nemovitosti a v případě potřeby vyčíslí náklady potřebné na uvedení nemovitosti do správného technického stavu ve formě tzv. nacenění („kolik to bude stát, aby nemovitost byla v pořádku“). Služba je určena hlavně těm, kteří si chtějí nemovitost před koupí či prodejem „důkladně proklepnout“ a chtějí, aby realitní transakce proběhla férově a transparentně. Službu poskytují nezávislí certifikovaní inspektoři s dlouholetou praxí v oblasti poruch a vad budov.

Inspekce nemovitostí pomáhá snížit rizika nákupu nemovitosti – domu či bytu.

Během inspekce certifikovaným inspektorem dochází k posouzení technického stavu objektu ve vybraných technických oborech, od čehož se následně může odvíjet i skutečná hodnota nemovitosti. Pokud inspekce najde závady, může tato služba ušetřit peníze za budoucí plánované opravy. Inspekce nemovitosti může být provedena ve dvou variantách – bez tzv. nacenění, nebo na přání zákazníka s naceněním. Naceněním je v našem případě vyčíslení budoucích nákladů potřebných pro uvedení nemovitosti do správného technického stavu – nutné budoucí náklady na odstranění vad a rizikových řešení zjištěných inspektrorem nemovitosti.

Nabízené technické obory k provedení inspekce nemovitosti:
Metodika inspekce prověřuje u nemovitostí možný výskyt více jak 100 vad a rizik budoucích vad v následujících technických oborech:

 1. Statické posouzení nemovitosti (trhliny ve stavební konstrukci, stav zateplovacího systému ...)
 2. Izolace proti nežádoucímu pronikání vody (od sklepa až po střechu, vlhké zdivo, zatékání ...)
 3. Nežádoucí úniky tepla z nemovitosti (kudy může unikat teplo z budovy, tepelné mosty ...)
 4. Povrchy stavby (povrchy fasády, stěn, podlah, stropů ...)
 5. Technické zařízení (rozvody elektrické energie, elektrospotřebiče, , vodovod, plyn, kanalizace, vytápění, klimatizace, vzduchotechnika, zařizovací předměty v koupelně a WC ...)
 6. Zdraví a hygiena (rizika vzniku plísní, větrání a výměna vzduchu, osvětlení/oslunění, azbest, formaldehyd a jiné rizikové materiály v nemovitosti ...)
 7. Bezpečnost a rizika vzniku požáru (bezpečnost a ochrana zdraví osob, hygienická nezávadnost při užívání nemovitosti, bezpečnost pohybu osob po nemovitosti, požár ...)
 8. Akustika (nadměrný hluk, ochrana proti hluku a zvuku ...)

Co nelze očekávat od inspekce nemovitostí?
Inspekce nemovitosti nestanovuje prodejní, nebo kupní cenu nemovitosti. Inspekce nemovitosti nemá za cíl kontrolovat a odhalovat případná pochybení stavebního úřadu. Inspektor není tou osobou, která by mohla rozhodnout, zda je nemovitost způsobilá k bydlení, nebo není.

Inspekce nemovitostí nezkoumá právo prodávajícího s nemovitostí nakládat, tedy i prodat (zatížení nemovitosti věcnými břemeny ...)

Kdo je to inspektor nemovitosti?
Inspektor nemovitostí je vyškolená a zkušená osoba, která obvykle přípravou na konkrétní inspekci a vizuálním průzkumem zjistí rizikové faktory technického provedení nemovitosti a projevy rizikových faktorů ve formě vad nemovitosti.

Certifikovaný inspektor nemovitostí je povinen (viz etický kodex Asociace inspektorů nemovitostí) udělat vše proto, aby na základě zkušeností a znalostí odhalil vady, které v danou chvíli odhalit lze. Inspekci mohou jen těžko vykonávat osoby, které dostanou do ruky „checklist“ a jsou vysláni k provedení inspekce.

Inspektor nemovitostí by vám měl vždy vše vysvětlit a dát odpověď na každou otázku. Je vždy dobré znát stav svého domu, a to dokonce v případě, že v domě prozatím žádný problém není. Inspektor by vám měl dát jistotu ve formě objektivního posouzení vaší nemovitosti.

Jaké jsou varianty a formy inspekce nemovitosti a jaká je jejich cena?
Při posuzování ceny za provedení inspekce je dobré brát v úvahu, že cena za provedení inspekce nemovitosti je pouhým zlomkem ceny, kterou hodláme zaplatit za nákup nemovitosti. Inspekce nemovitosti provedená certifikovaným inspektorem je rychlá, spolehlivá a přináší zákazníkovi garantovanou jistotu informací o skutečném stavu nemovitosti.

Inspekce nemovitosti může být provedena ve dvou základních variantách – bez tzv. nacenění, nebo na přání zákazníka s naceněním. Naceněním je v našem případě vyčíslení budoucích nákladů potřebných pro uvedení nemovitosti do správného technického stavu – nutné budoucí náklady na odstranění vad a rizikových řešení zjištěných inspektorem nemovitosti.

Inspekce nemovitosti bez nacenění - pro byt od 5.100,00 Kč; pro rodinný dům (RD) od 7.000,00 Kč včetně DPH

Certifikovaný inspektor nemovitostí podrobně prozkoumá nemovitost.
V závislosti na zákazníkem vybraných technických oborech* předmětu inspekce nemovitosti dochází k posouzení více jak 100 položek. Na základě průzkumu vypracuje inspektor podrobnou zprávu o stavu nemovitosti ve vybraných technických oborech* a tzv. průkaz nemovitosti. Průkaz nemovitosti je nápomocen zákazníkovi při správném rozhodnutí o koupi nemovitosti.

Průkaz nemovitosti přehledně informuje po jednotlivých vybraných technických oborech* o počtu nalezených vad, tyto vady identifikuje a současně upozorňuje na další možná konkrétní technická rizika skrytých vad nalezených v nemovitosti, která se ještě neprojevují, ale mohou se projevit a způsobit závadu nemovitosti.

Plná inspekce nemovitosti u rodinného domu v závislosti na velikosti a technickém stavu domu ve skutečnosti znamená intenzivní průzkum a dokumentace nemovitosti v době trvání od dvou do pěti hodin. Inspektor potřebuje další hodiny intenzivní práce na přípravu inspekce (studium dodaných a vyhledaných dokumentů a zpráv) a vlastní administrativní zpracování výsledků inspekce.

Kdy je vhodné provést plnou inspekci nemovitosti?
Pro zákazníka kupujícího nemovitost je ideální objednat plnou inspekci nemovitosti ve fázi, kdy je pro koupi nemovitosti víceméně rozhodnut a dolaďuje podmínky kupní smlouvy.

Pro zákazníka prodávajícího nemovitost je dobré objednat si inspekci ve fázi, kdy se chystá na prodej a chce mít nezávislý dokument, kterým může zájemcům prokazovat kvalitu jeho prodávané nemovitosti. V této fázi lze inspekci na přání zákazníka navíc doplnit službou o vystavení povinného Průkazu energetické náročnosti budovy.

Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky – volejte +420 602 221 220,
nebo pište na moc.liamg@nasne.amiz .

Inspekce nemovitosti s naceněním - pro byt od 6.300,00 Kč; pro rodinný dům (RD) od 9.200,00 Kč

Certifikovaný inspektor nemovitostí podrobně prozkoumá nemovitost.
Oproti inspekci bez nacenění jsou v průkazu nemovitosti vyčísleny budoucí náklady potřebné na opravy pro uvedení nemovitosti do správného technického stavu – nutné budoucí náklady na odstranění vad a rizikových řešení zjištěných inspektorem nemovitosti. Zpráva může obsahovat postupy na odstranění zjištěných vad. Vyčíslení budoucích nákladů na opravy může sloužit i jako prostředek pro jednání o ceně.

Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky – volejte +420 602 221 220, nebo pište na moc.liamg@nasne.amiz .

Další nabízené varianty a formy inspekce nemovitostí:

Prohlídka nemovitosti spolu s certifikovaným inspektorem
Certifikovaný inspektor se účastní prohlídky nemovitosti a průběžně ústně upozorňuje zájemce na zjevné vady a na rizika skrytých vad.

Kdy je vhodné provést prohlídku nemovitosti spolu s certifikovaným inspektorem?
Pro zákazníka kupujícího nemovitost je prohlídka s inspektorem ideální řešení ve chvíli, kdy se zákazníkovi nemovitost líbí z hlediska lokality, velikosti a uvažuje o koupi nemovitosti. Prohlídka s inspektorem pomůže ve chvíli, kdy je potřeba řešit rekonstrukci nemovitosti, nebo se uvažuje o její přestavbě. Prohlídka s inspektorem nemovitosti je ideální u přejímky novostavby rodinného domu, nebo bytu v novostavbě.

Orientační cenový odhad v Kč s DPH platný pro celou Českou republiku včetně cestovného je pro byt i novostavbu od 4.000,00 Kč.

Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky – volejte +420 602 221 220,
nebo pište na moc.liamg@nasne.amiz .

Základní prověření rizik nemovitosti certifikovaným inspektorem
Certifikovaný inspektor na základě fotografií, polohy nemovitosti, schémat, původních výkresů a dalších dostupných informací vytypuje a upozorní na rizika vad, které je vhodné zkontrolovat. Osobní prohlídka se nerealizuje.

Kdy je vhodné provést základní prověření rizik certifikovaným inspektorem?
Pro zákazníka kupujícího, nebo prodávajícího nemovitost jako jeden z prvních kroků k získání počáteční jistoty realitní transakce. Tato služba je vhodná i pro realitní makléře.

Orientační cenový odhad v Kč s DPH platný pro celou Českou republiku včetně cestovného je pro byt i rodinný dům od 1.000,00 Kč.

Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky – volejte +420 602 221 220,
nebo pište na moc.liamg@nasne.amiz .

Posouzení projektu stavby nemovitosti, nebo projektu rekonstrukce – mám projekt stavby nového domu, nebo rekonstrukce domu

Dodatečné zateplování stavby. Vybourání části stavby pro správné umístění oken. Sekání do zdi domu kvůli posunu elektroinstalace … Všechny tyto úpravy nám nejen znepříjemňují celou stavbu, ale také ji bohužel prodražují. A přitom jsou tak zbytečné. Stačí, když si necháte svůj projekt domu ověřit u nezávislého inspektora. Nehrozí vám pak, že „koupíte zajíce v pytli“.

Jedná se o prověření zpracovaného nebo zpracovávaného projektu. Tato prověrka pomáhá projektantovi i zákazníkovi zhodnotit parametry projektu. Inspektor vytypuje problematická místa projektu a navrhne ve spolupráci s projektantem případnou optimalizaci projektu – izolační spolehlivost obálky budovy (spodní stavba, fasáda, střecha – rizika zatékání a tepelně vlhkostních poruch, tepelná pohoda a optimalizace případného zateplení), optimálnost návrhu technického zařízení budovy, stav projektu z hlediska hygieny a ochrany zdraví (tepelné mosty, rizika kondenzace a výskytu plísní,...), energetická náročnost, ochrana proti hluku. Výstupem je průkaz o prověření projektu a zpráva o parametrech projektu včetně návrhu alternativních řešení a vyčíslení jejich nákladů.

Orientační cenový odhad na byt dle velikosti bytu a rozsahu inspekce od 6.840,00 Kč včetně DPH. Orientační cenový odhad na rodinný dům dle velikosti bytu a rozsahu inspekce od 7.620,00 Kč včetně DPH.

Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky – volejte +420 602 221 220,
nebo pište na moc.liamg@nasne.amiz .

Posouzení nemovitosti před rekonstrukcí - uvažuji o rekonstrukci domu, bytu, stavby ...

Výsledky inspekce nemovitosti mohou sloužit jako kvalifikovaný podklad pro zadání druhu oprav a úprav pro stavební firmu, která bude rekonstrukci provádět. V případě, že si necháte opravy a úpravy nacenit certifikovaným inspektorem, budete mít i představu o ceně celé rekonstrukce.
Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky v závislosti na rozsahu rekonstrukce – volejte +420 602 221 220, nebo pište na moc.liamg@nasne.amiz .

Posouzení společných částí domu a stavu bytového domu formou inspekce na základě individuálních potřeb společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev

Pro SVJ a družstva se tvoří individuální ceny inspekce.
Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky – volejte +420 602 221 220,
nebo pište na moc.liamg@nasne.amiz .

Realitní kancelář má zájem využít služby certifikovaného inspektora:
Pro realitní obchod se tvoří individuální ceny.
Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky – volejte +420 602 221 220,
nebo pište na moc.liamg@nasne.amiz .

Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy:
Od 1.1.2013 je PENB vyžadován podle energetického zákona pro všechny prodávané nemovitosti na realitním trhu. Průkaz posuzuje úroveň energetické náročnosti budovy z hlediska energie na vytápění, ohřev teplé vody, klimatizaci a umělé osvětlení. Na základě toho je nemovitost zatříděna do kategorie
A až G.

Orientační cenový odhad na rodinný dům v závislosti na velikosti od 11.000,00 Kč včetně DPH.
Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky – volejte +420 602 221 220,
nebo pište na moc.liamg@nasne.amiz .

Vypracování znalecké ocenění nemovitosti (ZON):
Tento dokument je nutný k výpočtu daně z prodeje nemovitosti. Od roku 2014 tento dokument může nahradit bezplatný výpočet finančního úřadu. Pokud ale výši daně stanovuje finanční úřad, musí prodávající vyplnit náročný dotazník a také výše daně je stanovena s velkou časovou prodlevou. Dokument musí vystavit Znalec v oboru ekonomika staveb. Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky
– volejte +420 602 221 220 nebo pište na moc.liamg@nasne.amiz .

Vypracování finančního plánu - potřebuji znát budoucí náklady na provoz a údržbu nemovitosti:
Vypracuje finanční plán, ve kterém zhodnotí budoucí náklady na provoz a údržbu nemovitosti. Finanční plán dává zákazníkovi představu o finančních tocích spojených s nemovitostí a poskytuje mu tím podklad pro finanční plánování. Plán zahrnuje náklady na energie na vytápění, náklady na běžnou kontinuální údržbu a opravy, u nově nabyté nemovitosti náklady na uvedení do funkčního stavu, náklady na rekonstrukce stárnoucích částí nemovitosti. Výstupem je finanční plán a zpráva o budoucích nákladech. Orientační cenový odhad na byt dle velikosti bytu a rozsahu inspekce od 6.420,00 Kč včetně DPH. Orientační cenový odhad na rodinný dům dle velikosti bytu a rozsahu inspekce od 8.820,00 Kč včetně DPH. Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky – volejte +420 602 221 220 nebo, pište na moc.liamg@nasne.amiz .

Potřebuji znát vliv nemovitosti z hlediska zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti osob v nemovitosti:
Jedná se o službu NEMOPAS - pro zdravý život. Je to specializovaná inspekce nemovitosti zaměřená na vlivy ohrožující zdraví a bezpečný život bydlících. Inspekce pomáhá identifikovat a odstranit faktory ohrožující zdraví a bezpečnost – plísně, radon, formaldehyd, azbest, radioaktivita, oxid uhličitý, požární bezpečnost a bezpečnost při užívání nemovitosti (kluzké povrchy, nevhodná schodiště a zábradlí ...). Výstupem je průkaz nemovitosti pro zdravý život, zpráva o zdravotních rizicích nemovitosti a kalkulace nákladů na odstranění vad a rizik. Orientační cenový odhad na byt dle velikosti bytu a rozsahu inspekce od 4.830,00 Kč včetně DPH. Orientační cenový odhad na rodinný dům dle velikosti bytu a rozsahu inspekce od 6.100,00 Kč včetně DPH. Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky
– volejte +420 602 221 220, nebo pište na moc.liamg@nasne.amiz .

Potřebuji poradit ohledně technického stavu nemovitosti:

 • Máte vlhko ve sklepě?
 • Máte mokré stěny v bytě či domě?
 • Máte doma plísně na stěnách, nebo oknech?
 • Máte mokré skvrny pod střechou?
 • Cítíte od stěn průvan a chlad?
 • Nemůžete v zimě vytopit místnosti?
 • Slyšíte hluk z okolních místností?
 • Slyšíte kroky z chodby?
 • Bude mě soused zastiňovat při dostavbě/nástavbě svého domu?
 • Máte jakýkoli jiný problém s nemovitostí?

Orientační cenový odhad v Kč včetně DPH:

 • základní informace telefonem/mailem je zdarma
 • konzultace na místě od 4.400,00 Kč (konzultace v nemovitosti, která pomůže najít příčiny problému a dát základní směr na způsob odstranění)
 • konzultace na místě s vyjádřením od 7.300,00 Kč (konzultace v nemovitosti, která pomůže najít příčiny problému a dát základní technologické varianty řešení, stručné písemné vyjádření)
 • odborný posudek od 14.600,00 Kč (odborné posouzení, které podrobně zadokumentuje vadu či poruchu, určí její příčiny a navrhne způsob sanace)
 • znalecký posudek od 21.800,00 Kč (posudek zaštítěný soudním znalcem v příslušném oboru, který se uplatní především tehdy, pokud je potřeba určit viníka vad či poruch)
 • projekt návrhu opravy vady či poruchy má individuální cenu, projekt podrobně řeší návrh opravy problémových míst včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu

Obecně platí, že přesné ceny závisí na typu a velikosti objektu. Přesná cena je součástí konkrétní nabídky – volejte +420 602 221 220, nebo pište na moc.liamg@nasne.amiz . Prohlídky je možné po domluvě uskutečnit i během víkendu.

K provádění inspekcí nemovitostí disponuji a používám následující přístrojové vybavení a pomůcky:
Inspekce nemovitostí – přístrojové vybavení a pomůcky inspektora nemovitostí

Máte potřebu využít nabídky inspekce nemovitosti, nebo potřebujete pouze poradit, kontaktujte mne, jsem pro vás k dispozici nonstop:

Jaroslav Zima
+420 602 221 220
moc.liamg@nasne.amiz
www.ensan.cz

Vstupní údaje, které potřebuji znát již v počátku spolupráce – prosím zaslání těchto údajů a odpovědí na mé otázky:

Vaše osobní údaje

 • jméno, příjmení
 • telefon
 • mailová adresa
 • jste fyzická, nebo právnická osoba?
 • jste plátcem DPH?
 • údaje o nemovitosti
 • poštovní adresa nemovitosti
 • jedná se o byt, rodinný dům, bytový dům nebo jiný druh nemovitosti?
 • jedná se o zděnou konstrukci nemovitosti, nebo dřevostavbu?
 • kolik podlaží má nemovitost?
 • je nemovitost podsklepena?
 • rok výstavby nemovitosti
 • rok kolaudace nemovitosti
 • kolik metrů čtverečních podlahové plochy má nemovitost?
 • je nemovitost určena k bydlení, podnikání, rekreaci ...?
Vaše požadavky
 • jakou variantu, nebo formu inspekce požadujete (viz nabídky v textu)?
 • kolik technických oborů potřebujete zhodnotit a jaké (viz nabídka na straně č. 1)?
 • výstupní informace má být s naceněním, nebo bez nacenění
Tato aktualita je ke stažení: Inspekce nemovitostí