Problém, řešení

Okruh problémů, které ENSAN s.r.o. řeší

Z hlediska umístění problému stavby se problémy vyskytují uvnitř stavby (v interiéru), nebo na straně fasády stavby (v exteriéru).

Obsah:
Interiér
Exteriér

V interiéru se jedná o diagnostiku a řešení následujících problémů:

Interiér - vlhkost zdiva

Interiér - vlhkost zdiva Vlhké zdivo a trvalé odstranění vlhkosti zdiva

Vytvořením patentované zábrany proti vzlínající vlhkosti prostředkem POROFIN odstraníme vlhkost zdiva a zlepšíme původní tepelně izolační vlastnosti zdiva použitím systémů patentovaných multifunkčních duálních omítek.

Typické případy: byty, kanceláře, sklepy, prostory občasné vybavenosti, výrobní provozy, sklady.

Interiér - plísně

Interiér - plísněPlísně

Zdraví nebezpečné plísně, bakterie, řasy, houby, lišejníky a jejich dočasné, nebo trvalé odstranění pomocí individuálně zvoleného systému KEFA, redstone, Hydro-Chemie.

Typické případy: obytné prostory, kanceláře, restaurační zařízení, kuchyně, zdravotní zařízení, potravinářské provozy, sklady, jatka, pekárny, konzervárny, provozy na zpracování masa a masných výrobků, mlékárny, výroba nápojů, pivovary, sladovny, výroba sýrů, chladírenské prostory, sportovní haly a zařízení, výrobní prostory - papírenský průmysl.

... více informací
Interiér - kondenzace vody

Interiér - kondenzace vody Nežádoucí kondenzace

Nežádoucí kondenzace vzdušné vlhkosti na plochách působí škody hlavně formou odkapáváním kondenzátu. Tuto nežádoucí kondenzaci trvale odstraníme pomocí patentovaných antikondenzačních nátěrů KEFATerm.

Typické případy: bytové prostory, školní prostory, vodárny, výrobní a skladové haly, jízdárny, chlévy a stáje, hokejové a tenisové haly, fotbalové stadiony, stropy šaten, přístřešky, střechy z trapézového plechu, garáže, mrazírny, podzemní objekty, stropy nádražních hal, hangáry letadel, turbíny, vedení studených médií, nádrže na vodu, interiéry kontejnerů a vagonů, výrobní prostory na sádrokarton a papír, větrací a ventilační systémy, průmyslové klimatizace, vzduchové kanály, interiéry lodí a bojových vozidel, hangáry a vojenské haly.

Interiér - vnitřní zateplení

Interiér - vnitřní zatepleníVnitřní zateplení

Není-li možné zateplit fasádu, je možno provést dodatečné zateplení bez parozábrany zevnitř ze strany interiéru pomocí systému redstone PURA/CLIMA PLUS, nebo systému patentovaných multifunkčních duálních omítek

Typické případy:  historické a památkově chráněné objekty, prostorové problémy se zateplením fasády, individuální zateplení pouze v oblasti stěn a strop.

Interiér - tepelná/chladová izolace

Interiéry - tepelná a chladová izolaceTepelná, nebo chladová izolace povrchů

Nátěrem mikroporézním systémem KEFATherm se součinitelem tepelné vodivosti λ 0,085 W/mK je možno snížit, nebo zvýšit povrchovou teplotu.
Možno aplikovat na kovy, ocel, hliník, beton, dřevo a použít jako tepelné, nebo chladové izolace.

Typické případy: Povrchy potrubí, nádrží, stropů, stěn jsou velmi horké, nebo velmi studené.

Interiér - akustický útlum

Interiér - akustický útlumSnížení hlučnosti, akustický útlum u plechových a kovových konstrukcí

Nátěrem mikroporézním systémem KEFA KefaAkustik docílíme jednoduchý způsob odhlučnění plechů a konstrukcí při stavbách hal, výrobě automobilů a vagónů, na odvětrávacích kanálech, krytech ventilátorů, fasádních prvcích.

Typické případy: konstrukce vykazují velkou vibrační hlučnos.

Interiér - suchá výstavba

Interiéry - suchá výstavbaSuchá výstavba ve vlhkých prostorech

Univerzální sanační deska redstone USP se použije v prostorech vysoce zatížených vlhkostí všude tam, kde by sádrokarton neuspěl.
S deskou z křemičitanu vápenatého se pracuje jako se sádrokartonem.

Typické případy: koupelny, sklepy, výrobní a skladové prostory.
V exteriéru se jedná o diagnostiku a řešení následujících problémů:

Exteriér - vlhkost zdiva

Exteriér - vlhkost zdivaVlhké zdivo a trvalé odstranění vlhkosti zdiva

Vytvořením patentované zábrany proti vzlínající vlhkosti prostředkem POROFIN odstraníme vlhkost zdiva a obnovíme původní tepelně izolační vlastnosti zdiva.

Typické případy: obvodové zdivo budov, prostory občasné vybavenosti, výrobní provozy, sklad.

Exteriér - kondenzace vody

Exteriér - kondenzace vodyNežádoucí kondenzace

Kondenzace vzdušné vlhkosti působící škody odkapáváním kondenzátu a odstranění této nežádoucí kondenzace z povrchů pomocí patentovaných antikondenzačních nátěrů KEFATherm.

Typické případy: jízdárny, chlévy a stáje, hokejové a tenisové haly, fotbalové stadiony, přístřešky, střechy z trapézového plechu, garáže, mrazírny, podzemní objekty, stropy nádražních hal, hangáry a vojenské haly.

Exteriér - odstranění biotického napadení z fasády

Exteriér - odstranění biotického napadeníFasáda je pokryta plísněmi, řasami, lišejníky, houbami (biotickým napadením), což se projevuje nežádoucím zbarvením fasády

Je potřeba trvale, nebo dočasně odstranit biotické napadení, a to použitím zpravidla mikroporézních systémů KEFATherm Exterieur, které zaručí trvale suchý povrch fasády a zabráníme tak opakovanému biotickému napadení povrchu fasády.

Typické případy: všechny povrchy fasád.

Exteriér - multifunkční omítky

Exteriér - multifunkční omítkyVlhké zdivo je potřeba sanovat od následků vlhkosti a zateplit

Použitím systémů patentovaných multifunkčních duálních omítek a vytvořením zábran proti vlhkosti se odstraní následky vlhkosti, u zdiva se obnoví původní tepelně izolační vlastnosti a díky příznivému součiniteli tepelné vodivosti multifunkčních omítek (λ 0,09 W/mK) se zvýší celková tepelně izolační schopnost zdiva.

Typické případy: všechny druhy minerálního zdiva.

Exteriér - CLIMASYS BASIC

Exteriér - CLIMASYS BASICU obvodové zděné fasádní konstrukce vykazující vlhkost je potřeba zvýšit tepelně izolační vlastnosti konstrukce (zateplit fasádu)

Správnou diagnostikou a systémem individuálních opatření dosáhneme požadovaného efektu zateplení. Hlavní součástí systému je patentovaná technologie zateplovacího systému s řízenou vzduchovou mezerou CLIMASYS BASIC.

Typické případy: možno použít pro všechny druhy vlhkých obvodových plášťů budov, s úspěchem aplikováno i na budovách zasažených povodněmi.

Exteriér – LOTUPOR

Exteriér – LOTUPORJe potřeba obnovit původní tepelně izolační vlastnosti zděné fasády

Patentovanou úpravou povrchu fasády pomocí produktu Lotupor dosáhneme fyzikálního efektu zbavujícího fasádu nežádoucí vlhkosti.
Čím menší vlhkost má zdivo fasády, tím příznivější má tepelně izolační vlastnosti.

Typické případy: pro všechny typy zděných fasá.

Exteriér - SANASYS

Exteriér - SANASYSJiž provedené kontaktní zateplovací systémy vykazují známky špatné přídržnosti k podkladu (odlepuje se) a hrozí destrukce zateplovacího systému

Patentem chráněný systém technologie opravy SANASYS umožňuje dodatečné kotvení uvolněných izolačních souvrství, jejich trvalé zafixování v původní poloze na stavební konstrukci a prodloužení jejich životnosti o desítky let.

Exteriér - SANASYS DUPLEX

Exteriér - SANASYS DUPLEXSoučasná tloušťka polystyrénového izolantu kontaktního zateplovacího systému je nedostatečná, nesplňuje stávající tepelně technické požadavky

Je nutno provést revitalizaci stávajícího kontaktního zateplovacího systému ETICS formou připevnění další vrstvy polystyrénového izolantu na stávající izolační souvrství.

Patentem chráněný systém technologie SANASYS DUPLEX dodatečného kotvení izolantu nám umožní dosáhnout cíle revitalizací.

Exteriér - LOTUCLEAN SF

Exteriér - LOTUSCLEAN SFJe potřeba vyčistit fasády, nebo průmyslové plochy od průmyslových nečistot

Pomocí produktu LOTUCLEAN SF je to možné.
Čistič, který se sám odbourává, je vhodný prakticky pro všechny druhy povrchů stavebních hmot včetně mramor.