Příklady realizací

 

Interiér – tepelná/chladová izolace

Úpravna vody

Úpravna vody

Pomocí systému KEFA BioRid je možno vytvořit dodatečnou izolaci snižující úniky tepla

Pomocí systému KEFARid je možno vytvořit dodatečnou izolaci snižující úniky tepla

Systémy izolace potrubí a sil (1) Systémy izolace potrubí a sil (2)

Systémy izolace potrubí a sil