Sanace plísní - výběr z referencí od roku 2005

Od roku 1985 jsou realizovány sanace plísní v Německu. Od roku 2005 jsou realizovány sanace plísní technologiemi redstone v České republice.

Sanace plísní a vlhkosti

 • Únor 2020, Ostrava. Majitel pronajímá byt 3+1. Nájemníci se stěžují na výskyt plísní a nadměrné rosení oken. Majitel chce znát skutečnou příčinu vzniku plísní a vlhkostních problémů. Zjištěny vlhkostně fyzikální poměry v bytě a doporučeny postupy na sanaci plísní v rozsahu do 1 m² a odstranění nadměrného rosení oken. Poučeni o prevenci.
 • Únor 2020, Plzeň. Byt 3+kk bytového domu. Plísně se dlouhodobě vyskytují na stropě v koupelně a plísně na stěně/v rozích koupelny. Rozsah plísní do 2 m². Plísně dlouhodobě likvidovány Savem (to v tomto případě není dobře). Doporučeny kroky k ochraně zdraví uživatelů bytu a doporučeny postupy k sanaci plísní pomocí "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS". Navrženy technologie na zabránění vzniku plísní – funkční antibakteriální nátěr s trvale vysokým vodíkovým exponentem nebo antikondenzační nátěr KEFA Rid. Poučeni o prevenci opakovaného vzniku plísní. 
 • Únor 2020, Praha 10. Byt bytového domu 2+1 v 1. poschodí, plísně za kuchyňskou linkou, rozsah plísní do 2 m². V rámci inspekce přijata urgentní hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Identifikována příčina vzniku plísní a navržen postup a technologie na odstranění příčiny vzniku plísní. Navržena technologie odstranění plísní. Objasněna pravidla prevence opakovaného vzniku plísní. 
 • Únor 2020, Říčany. Byt 2+kk v přízemí nepodsklepeného bytového domu. Plísně na stěně a na podlaze v celkovém rozsahu do 2 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. v rámci inspekce doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - hlavní příčina – nesprávné užívání nemovitosti a pravděpodobně vliv nesprávně fungující tepelné izolace v detailech podlahy stavby. Zpracována zpráva s odhadem nákladů na uvedení bytu do řádného stavebně technického. 
 • Leden 2020, Praha 4. Suterénní byt 2+1 v bytovém domě. Plísně na zdi v rozsahu do 4 m² a „špatný vzduch“ v bytě. Plísně v rozsahu do 3 m². Hlavní příčinou vzniku plísní a nekvalitního ovzduší v bytě je vlhké zdivo (nefungující vodorovné a svislé izolace proti vodě u obvodového pláště budovy umístěného pod úrovní terénu). Doporučena opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Navrženy technologie na sanaci plísní a vytvoření dodatečných izolací zdiva proti vodě. Poučení o prevenci. 
 • Leden 2020, Praha 3. Byt 4+1 v bytovém domě starém přes 100 let. Tvorba plísní za skříněmi umístěnými na interiérové straně obvodového pláště budovy a v soklových oblastech nik obvodových zdí bytového domu. Rozsah plísní do 10 m². Plíseň na zdi a "zádech" vestavěné skříně. Certifikovaný inspektor nemovitostí při inspekci bytu navrhl nutná okamžitá opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Zákazníkovi byly vysvětleny příčiny vzniku plísně na zdi a na skříni. Navrhnuty postupy a technologie na odstranění příčin vzniku plísní a vlastní sanaci plísní. V rámci prevence následného vzniku plísní byla zákazníkovi předána příručka "Jak žít v bytě bez plísní". 
 • Leden 2020, Brandýs nad Labem a okolí. Byt 3+1 v bytovém domě umístěn pod střechou. Dlouhodobý výskyt plísní – plíseň na zdi, plíseň na stropě, plíseň v rozích místností v chladných měsících roku. Rozsah plísní do 4 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. při inspekci doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní - systém vnitřního zateplení tolerující vznik kondenzátu systémem "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS", nebo nátěr antikondenzačním systémem KEFA Rid. Majitel domu seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka "Jak žít v bytě bez plísní". 
 • Leden 2020, Praha 3. Byt 2+1 v bytovém domě umístěn pod střechou a na štítové stěny bytového domu. V bytu provedeno svépomocí dodatečné vnitřní zateplení obvodových stěn bytového domu a části stropu (nesprávně provedeno). Plíseň v bytě – plíseň na stěnách, plíseň na oknech o celkovém rozsahu do 12 m². Odborník na sanaci plísně – certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Měřením a pomocí termovizní kamery byly zjištěny hlavní příčiny vzniku plísní – nesprávné užívání bytu, nesprávné provedení dodatečného vnitřního zateplovacího systému. Plíseň dlouhodobě odstraňována prostředky na bázi chlornanu sodného (to je v tomto případě špatně). Navržena urgentní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti – sanace plísní pomocí "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS" a zavedení správného systému větrání bytu včetně sledování relativní vlhkosti vzduchu v chladných měsících roku. Při nezměněné situaci (vrchní byt bez vytápění v chladných měsících roku) použit systém funkčního antikondenzačního nátěru KEFA Rid, nebo systém "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS".
 • Leden 2020, Praha 3. Byt 2+kk v bytovém domě. Nájemníci si u majitele bytu stěžovali na výskyt plísní. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě a bylo zjištěno, že v bytě je plíseň na stěnách v rozsahu do 2 m². Přijata urgentní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - tepelné mosty, nesprávné užívání bytu, nesprávné umístění zařizovacích předmětů v bytě. Doporučena sanace pomocí postupů na bázi aktivního kyslíku a další preventivní opatření. Navržen nátěr funkčním interiérovým antimikrobiálním nátěrem s trvale vysokým vodíkovým exponentem, nebo alternativně funkční antikondenzační nátěr KEFA Rid. 
 • Leden 2020, Praha 16. Rekonstrukce rodinného domu v chladných měsících roku. Na nově vytvořeném v interiéru přiznaném dřevěném záklopu se tvoří na povrchu dřevěných desek plíseň. Odborník na sanaci plísně – certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Měřením a pomocí termovizní kamery byla zjištěna hlavní příčina vzniku plísní – část namontovan, a proto se na nich tvořila plíseň. Doporučeny zásahy ochrany zdraví uživatelů nemovitosti a navrženy alternativně technologie na vyřešení situace. Navržena technologie vysušování desek. Poučení o prevenci. 
 • Leden 2020, Praha 5. Byt 3+1 v bytovém domě postaveném technologií vyzdění železobetonového skeletu nepáleným zdicím materiálem na bázi pórobetonu. Plíseň v bytě, plíseň na stěnách v ložnici – dlouhodobě v rozsahu do 1,5 m². Plíseň dlouhodobě odstraňována prostředky na bázi chlornanu sodného (to je v tomto případě špatně). Během rekonstrukce používána na vysprávku míst s výskytem plísní sádrová omítka (to je v tomto případě špatně). Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata urgentní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Doporučena opatření na výměnu omítky v místech s výskytem plísní a nátěr funkčním interiérovým antimikrobiálním nátěrem s trvale vysokým vodíkovým exponentem. S největší pravděpodobností se jedná o nežádoucí průsak srážkové vody z prostoru lodžie (příčina vzniku plísní). Domluven postup rekonstrukce svépomocí v místě průsaku lodžie.
 • Leden 2020, Praha 3. Byt 4+kk po rekonstrukci ve 2. nadzemním podlaží bytového domu. Majitel bytu není spokojen „se stavem ovzduší bytu“ a výskytem plísní. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě a bylo zjištěno, že v bytě je plíseň na stěnách v rozsahu do 2 m². Přijata urgentní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - tepelné mosty, nesprávné užívání bytu, nežádoucí efekt vnitřního zateplení u šatního věšáku v předsíni. Doporučena sanace pomocí postupů na bázi aktivního kyslíku a další preventivní opatření.
 • Leden 2020, Praha 6. Byt 3+kk v přízemí bytového domu. Bytový dům stavěný před cca 50 lety technologií vyzděného železobetonového skeletu. Výskyt plísní v rozích místností, v ostění oken a za vestavěnou skříní. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata urgentní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - tepelné mosty, nesprávné užívání bytu, špatná instalace oken v připojovací spáře. Navrženy technologie na sanaci plísní (Odstraňovač plísní a spor redstone SUS) a rekonstrukci připojovacích spár oken. Doporučeno použití funkčního antimikrobiálního nátěru s trvale vysokým vodíkovým exponentem. Poučení o prevenci a technologiích, které zabrání opakovanému vzniku plísně v bytě. 
 • Leden 2020, Mníšek pod Brdy a okolí. Byt v suterénu bytového domu po rekonstrukci. Po nastěhování nového nájemníka – plíseň na stěnách v rozsahu do 7 m². Doporučena urgentní hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Příčinou vzniku plísně na stěnách je vysoká hmotnostní vlhkost zdiva v suterénním bytě pod úrovní terénu. V rámci rekonstrukce spočívala sanace vlhkosti pouze v instalaci nopové fólie podél vnější stěny obvodového pláště domu – tato technologie není správné dodatečné opaření proti pronikání vody do zdiva z boku. Navržena technologie na sanaci plísní (Odstraňovač plísní a spor redstone SUS) a technologie vytvoření dodatečné horizontální a svislé izolace proti vodě. Poučení o prevenci.
 • Leden 2020, Znojemsko. RD o dvou patrech v užívání 3 roky. Při koupi bytu bylo čerstvě vymalováno, stopy po vlhkosti a plísních na stěnách nebyly. Nyní vlhkost v bytě. Plíseň na zdi v místnostech v přízemí v celkovém rozsahu do 3 m². Na odstranění plísně na zdi používána „Chytrá houba“, ale bez úspěchu. Používají odvlhčovač vzduchu, denně 3 lity kondenzátu. Doporučena urgentní hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Hlavní příčinou plísní byla vlhkost zdiva v důsledku nefunkčnosti vodorovných a svislých izolací proti vodě. Navrženy postupy a technologie na sanaci plísní a na odvlhčení nemovitosti (vytvoření dodatečných vodorovných a svislých izolací proti vodě). Poučení o prevenci.
 • Leden 2020, Praha-východ. Rodinný dům postavený před cca 50 lety majitel pronajímá. V přízemním bytě se vyskytuje ve 3 místnostech plíseň na zdi v celkovém rozsahu do 8 m². Jak se zbavit plísně v bytě? Cílem je trvalé odstranění plísní v bytě. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata urgentní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - tepelné mosty, rezervy ve správném užívání bytu (dlouhodobě vysoká relativní vlhkost vzduchu, tapetami zakryty místa s výskytem plísní apod.). Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní na bázi aktivního kyslíku a funkčních nátěrů. Majitel nemovitosti seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka. Z inspekce zpracován písemný informační výstup.
 • Leden 2020, Klecany. Rodinný dům postavený před cca 40 lety v přízemí částečně podsklepený. Dlouhodobě plísně - plísně na stěnách, hlavně v soklových oblastech některých místností. Plísně dlouhodobě likvidovány Savem (to je v tomto případě špatně). Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní (výrazný vliv nesprávného užívání nemovitosti, vysoká relativní vlhkost vzduchu v chladných měsících roku). Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Majitel nemovitosti seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka. Z inspekce zpracován písemný informační výstup ve formě bilančního mailu.
 • Leden 2020, Praha 6. Bytový dům s podkrovními byty. V jednom podkrovním bytě díky špatnému provedení parozábrany u sádrokartonových šikmin a podhledů dochází k opakovanému výskytu plísní a nežádoucích průsaků kondenzátem. Na můj návrh na rekonstrukci systému parozábran reagovala zpracovatelská firma odmítnutím tohoto řešení a snažila se prosadit lacinější, ale nesprávné řešení. Konečné řešení předáno specialistům ze Znaleckého ústavu DEKPROJEKT.
 • Leden 2020, Veselí nad Lužnicí a okolí. Starší rodinný dům po rekonstrukci i nadále vykazuje plísně na zdi v interiéru a projevy vlhkého zdiva (obývací pokoj, koupelna, ložnice, předsíň). Na výše uvedené problémy dlouhodobě používáno Savo (to je v tomto případě špatně a kontraproduktivní). Přípraven návrh sanace a odvlhčení domu. Doporučeny postupy k ochraně zdraví uživatelů bytu.
 • Leden 2020, Praha 9. Majitel bytového domu po rekonstrukci (před 3 roky provedeny "izolatérské práce proti vodě"). Výskyt plísně na stěnách a nežádoucí projevy vzlínající vlhkosti (odpadávání nátěrů a omítek hlavně v soklové oblasti) ve dvou bytech v přízemí. Navrženy postupy a technologie na ochranu zdraví uživatelů bytu, na vytvoření správných dodatečných izolací proti vodě, na systém vysušování zdiva a finální povrchové ochrany na bázi funkčních nátěrů s vysokým vodíkovým exponentem.
 • Leden 2020, Praha 3. Dodatečně vybudovaný podkrovní byt v bytovém domě starém cca 70 let. Plíseň na stěnách - plíseň na nízkých svislých stěnách a plíseň na šikminách ze sádrokartonu téměř ve všech místnostech. Cílem inspekce je byt dovést do trvalého stavu bez plísní v chladných měsících roku. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata urgentní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - tepelné mosty, rezervy ve správném užívání bytu, vady v průvzdušnosti podkroví. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní na bázi aktivního kyslíku a funkčních nátěrů. Majitel nemovitosti seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka. Z inspekce zpracován písemný informační výstup sloužící jako podklad pro reklamaci cílenou na developera/prodejce bytu.
 • Leden 2020, Praha 6. Byt 3+1 pod nevytápěným bytem v bytovém domě. Plíseň na stěnách v rozích u stropu ve dvou místnostech v rozsahu do 1,5 m². Majitel bytu svépomoci byt vyozonoval, ale bez toho, aby plísně mechanicky odstranil. Navržena opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Doporučeno odstranění plísní pomocí přípravku "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS". Majitel poučen o prevenci proti opakovanému vzniku plísní. Při nezměněné situaci (vrchní byt bez vytápění v chladných měsících roku) použit systém funkčního antikondenzačního nátěru KEFA Rid, nebo systém "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS".
 • Leden 2020, Dobřichovice. Mezonetový byt 3+1 s vrchním podlažím v podkroví. Plíseň na zdi - rozích u stropu, plíseň ve vestavěné skříni, plíseň na šikminách ze sádrokartonu. Celkový rozsah plísně do 2 m². Požadavek na trvalé odstranění plísní. Cílem inspekce bylo najít příčinu vzniku plísní a navrhnout spolehlivé trvalé odstranění plísní. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata urgentní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - tepelné mosty, rezervy ve správném užívání bytu, vady v průvzdušnosti podkroví. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní na bázi aktivního kyslíku a funkčních nátěrů. Majitel nemovitosti seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka. Z inspekce zpracován písemný informační výstup.
 • Prosinec 2019, Rokycany a okolí. Rodinný dům po rekonstrukci. V místnosti nad nevytápěným sklepem se tvoří nežádoucí jevy - plíseň na zdi za čelem postele a pod postelí, matrace postelí a úložný prostor postelí napadené plísní, plíseň na zdi v rohu místnosti. Celkový rozsah plísní do 5 m². Cílem inspekce bylo najít příčinu vzniku plísní a navrhnout spolehlivé trvalé odstranění plísní. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Doporučeny postupy na správné provedení dodatečného zateplení domu a zateplení stropu sklepa. Majitel nemovitosti seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka. Z inspekce zpracován písemný informační výstup.
 • Prosinec 2019, Praha 9. Byt 3+1 v bytovém domě. Výskyt plísní v rozsahu do 5 m² ve vestavěné skříni a za nábytkem umístěným na interiérové straně obvodového pláště panelového domu. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Majitel nemovitosti seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka. Z inspekce zpracován písemný informační výstup ve formě bilančního mailu.
 • Prosinec 2019, Praha 1. Byt 2+1 v činžovním domě. Výskyt plísní v rozsahu do 2 m² za čelem manželské postele. Polstrované čelo postele bylo postižené plísní také. Byla doporučena technologie aktivního kyslíku jako urgentní opatření na ochranu zdraví uživatelů bytu. Následně realizována ochranná dezinfekce pomocí prostředku "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS". Navržen postup na odstranění příčiny vzniku plísní a soubor preventivních opatření proti vzniku nové plísně na stěně.
 • Prosinec 2019, Bratislava. Byt v bytovém domě. Uživatelé bytu trpí velmi často nemocemi horních cest dýchacích a mají alergii na plísně. Požadovaný cílový stav - zjištění výskytu plísní v bytě a uvedení bytu do stavu bez plísní. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. zorganizoval odběry stěrů s cílem zjistit výskyt plísní v dodaných vzorcích. Výsledky laboratorní analýzy vzorků potvrdil výskyt plísní v bytě včetně identifikace druhů plísní v bytě. Navržena technologie ochranné dezinfekce celého bytu založená na hrubém a jemném čištění bytu a použití metod aktivního kyslíku včetně aerosolu AsN.
 • Prosinec 2019, Praha 5. Byt v bytovém domě. Během 5 let užívání bytu se tvoří plíseň (plíseň na zdi, plíseň u oken apod.), která je intenzivně opakovaně odstraňována Savem (to je v tomto případě špatně). Okna vykazují vady - nesprávně provedeny připojovací spáry oken. Doporučeny urgentní postupy na ochranu zdraví uživatelů bytu. Navrženy technologie na sanaci plísní ("Odstraňovač plísní a spor redstone SUS") a rekonstrukci připojovacích spár oken. Poučení o prevenci a technologiích, které zabrání opakovanému vzniku plísně v bytě.
 • Prosinec 2019, Tanvald a okolí. Nedokončená dřevostavba rodinného domu. Dřevostavba postižena nežádoucím průsakem srážkové vody a na dřevěné konstrukci ve 2. nadzemním podlaží se vytvořily lokálně plísně. Na základě vyhodnocení informací navržena technologie na odstranění plísní a vysoušení dřevěných prvků.
 • Prosinec 2019, Pohořelice a okolí. Byty v cihlovém bytovém domě postaveném před cca 50 lety postiženy lokálně plísní. Bytové družstvo si vyžádalo inspekci s cílem objasnění potenciálu vzniku plísní a vypracování návrhů na trvalé odstranění plísní. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytů. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Doporučeny postupy na obnovení původních tepelně izolačních vlastností obvodového pláště budovy. Bytové družstvo seznámeno s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka. Z inspekce zpracován písemný informační výstup.
 • Prosinec 2019, Stará Boleslav a okolí. Rodinný dům s nežádoucím lokálním průsakem v koupelně ve 2. nadzemním podlaží. Vznik plísní na schodišti a v garáži v 1. nadzemním podlaží v rozsahu do 4 m². Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Navržena urgentní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Doporučeny postupy na správné provedení vysoušecích prací.
 • Prosinec 2019, Ostrava. Byt 2+1 ve 2. patře bytového domu. Plísně za ledničkou v kuchyni v rozsahu do 1 m². Lednička umístěna na vnitřní straně obvodového pláště budovy v místě v minulosti zaslepených větracích prostupů. Doporučen postup na bezpečné odstranění plísní a způsob odstranění příčiny vzniku plísní. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. zpracoval písemný návod na řešení problému.
 • Prosinec 2019, Praha 3. Byt 4+1 v bytovém domě. Majitel bytu si stěžuje na zápach po plísních po otevření vestavěné skříně, která není umístěna na interiérové straně obvodového pláště budovy. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Doporučeny postupy na vysušení nežádoucího průsaku ze sousedního bytu. Majitel nemovitosti seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka. Z inspekce zpracován písemný informační výstup ve formě bilančního mailu.
 • Prosinec 2019, Praha 8. Rodinný dům s výskytem plísní v kuchyni za kuchyňskou linkou. Rozsah plísní do 4 m². Navrženy opatření k ochraně zdraví uživatelů domu a doporučeny technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Podán návrh na úpravu kuchyně tak, aby se nežádoucí vznik plísní neopakoval.
 • Prosinec 2019, Zruč nad Sázavou. Výtahová šachta bytového domu vykazuje nežádoucí jev - plíseň na stěnách šachty. Firma chtěla původně zateplit vnitřní stěny šachty polystyrenem (to je v tomto případě špatně) bez odstranění plísní (to je špatně). Vypracována technologie na odstranění plísní na bázi aktivního kyslíku a doporučeny způsoby odstranění příčin vzniku plísní včetně povrchové úpravy funkčním antikondenzačním nátěrem KEFA Rid nebo antimikrobiálním nátěrem s vysokým vodíkovým exponentem.
 • Listopad 2019, Úvaly a okolí. Nový rodinný dům obývaný první topnou sezónu. Problémy s výskytem plísní za kuchyňskou linkou, lokálně v rozích místností o celkovém rozsahu do 4 m². Plísně odstraňovány Savem (což je v tomto případě špatně). Nežádoucí průsaky kondenzátu vznikajícího v půdním prostoru. Při inspekcích na místě přijaty urgentní opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Provedena identifikace příčin vzniku plísní a navrženy postupy na odstranění příčin vzniku plísní. Poučení o prevenci formu příručky "Jak bydlet bez plísní".
 • Listopad 2019, Jablonec nad Nisou. Vila o 3 podlažích. Byt v přízemí částečně zapuštěný pod úroveň okolního terénu vykazuje plíseň na stěně a za kuchyňskou linkou v rozsahu do 5 m². U části obvodového zdiva a příček byla provedena dodatečná vodorovná izolace proti vodě pomocí chemické clony/injektáže. Odborník na plísně - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Doporučeny postupy na správné provedení odvodňovací a vysušovací drenáže okolo domu. Majitel nemovitosti seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka. Z inspekce zpracován písemný informační výstup ve formě bilančního mailu.
 • Listopad 2019, Praha 10. SVJ řeší nežádoucí výskyt plísní v 8 bytech bytového panelového domu stáří cca 60 let a ve společných prostorech domu. Rozsah plísní v jednotlivých bytech od 1 do 4 m². Rozsah plísní ve společných prostorech domu - plíseň na zdi - do 8 m². Odborník - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Majitel nemovitosti seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka. Z inspekce zpracovány písemné informační výstupy ve formě protokolů.
 • Listopad 2019, Louny a okolí. Výrobna sýrů. Tvorba plísní není pod kontrolou. Doporučeny postupy a technologie jak dostat plísně pod kontrolu a zabránit vzniku "nežádoucích druhů" plísní.
 • Listopad 2019, Čelákovice a okolí. Byt po rekonstrukci v přízemí bytového domu. Výskyt plísní za nábytkem v rozsahu do 4 m². Doporučeny postupy na ochranu zdraví uživatelů bytu. Navrhnut způsob odstranění plísní pomocí prostředku - "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS". Nalezeny příčiny vzniku plísní. Seznámení se zásadami uspořádání zařizovacích předmětů v bytě během chladných měsíců roku. Poučení - prevence.
 • Listopad 2019, Praha-Černošice. Dřevostavba v užívání přes 11 let. Majitelé dřevostavby si stěžují na výskyt alergie a ekzémů u uživatelů dřevostavby. Realizační firma, která dřevostavbu postavila, nekomunikuje. Odborník na sanaci plísně Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. navrhl postupy inspekce s cílem zjistit a odstranit příčiny zdravotních problémů. V konstrukci dřevostavby nalezeny vady provedení stavby, které byly příčinou nežádoucí kondenzace vzdušné vlhkosti v konstrukci stavby. Díky kondenzaci došlo ke vzniku plísní, které jsou příčinou zdravotních potíží. Doporučeny technologie na ochranu zdraví uživatelů dřevostavby a postupy na odstranění vad. Opravy těchto vad jsou obvykle finančně značně nákladné a vyžadují radikální zásahy do konstrukce dřevostavby.
 • Listopad 2019, Plzeň. SVJ jako správce bytů v bytových domech žádal inspekci s cílem trvalé odstranit plíseň v 5 bytech. Rozsah plísní v jednotlivých bytech se pohybuje od 1 do 3 m². SVJ požaduje odstranění příčiny a uvedení bytů do správného hygienického stavu. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl opakovanou inspekci na místě. Po provedených měřeních a odborných průzkumech byly opakovaně identifikovány příčiny vzniku plísní a opakovaně navrhnuty postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Plísně v bytě byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS" svépomocí. Návrh na systém Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS.
 • Listopad 2019, Praha 10. Byt 3+1 v přízemí bytového domu majitel pronajímá. V létě provedena kontrola kanalizace, odvlhčení okolí domu, plíseň na stěnách likvidována prostředkem s obsahem chlornanu sodného (to je v tomto případě špatně). Plíseň "se vrací" hlavně za skříně. Cílem bylo trvalé odstranění plísní. Rozsah plísní do 4 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní - systém vnitřního zateplení tolerující vznik kondenzátu systémem "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS", nebo nátěr antikondenzačním systémem KEFA Rid. Majitel domu seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Listopad 2019, Milovice. Byt 3+1 v přízemí. Nežádoucí projevy - plíseň na stěně v soklových oblastech lokálně ve 3 místnostech. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - hlavní příčina - nefunkční vodorovné a svislé izolace bytového domu proti vodě, nesprávný odvod srážkové vody o domu. Navrženy způsoby sanace vlhkého zdiva a plísní včetně technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Doporučena ochranná dezinfekce prostoru za využití technologií aktivního kyslíku.
 • Říjen 2019, Říčany a okolí. Rodinný dům 2 roky po rekonstrukci. Nežádoucí projevy vlhkosti - plísně na stěně v soklových oblastech v zádveří, odpadávání omítky na fasádě v oblastech zádveří. Doporučena urgentní hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Identifikována příčina vzniku plísní a navržen postup a technologie na odstranění příčiny vzniku plísní - odvlhčení zdiva. Navržena technologie odstranění plísní. Objasněna pravidla prevence opakovaného vzniku plísní.
 • Říjen 2019, Slavkov a okolí. Nový rodinný dům. Rodina se nastěhovala a zjištěny jevy - plíseň na stěnách v soklových oblastech včetně podlahových lišt plovoucí podlahy. Rozsah plísní do 2 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní (stavební vlhkost). Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Majitel domu seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Říjen 2019, Neratovice a okolí. Majitel rodinného domu tento pronajímá. Nájemníci si stěžují na nežádoucí jev - plíseň na zdi - na ostěních oken v celkovém rozsahu do 3 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - hlavní příčina - nežádoucí kondenzace vzdušné vlhkosti na površích způsobená nevhodným užíváním bytu a vadami při instalaci plastových oken. Navrženy způsoby sanace vlhkého zdiva a plísní včetně technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Doporučena ochranná dezinfekce prostoru za využití technologií aktivního kyslíku.
 • Říjen 2019, Rakousko. Byt v bytovém domě starém přes 200 let. Nežádoucí projevy - v koupelně a na WC jsou na keramické dlažbě černé tečky. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. po rozboru a vyhodnocení situace sdělil: Tečky nepředstavují zdravotní nebezpeční. Kdyby to byly plísně, nebo jiné biotické napadení, tak by "to šlo" odstranit z podkladu vlhkým hadříkem nebo houbou. Nejpravděpodobnější příčinou vzniku černých teček je tekutina/voda pod keramickými obklady. Zde se jedná o 2 možnosti. Účinek vody za keramickými obklady při lepení obkladů: Voda byla použita do lepidla, kterým byly obklady lepeny na stěnu. Neznám stavebně technické vlastnosti stěny (nasákavost, teplota ...) a kvalitu materiálu obkladů. Existují případy, kdy se obklady nalepí lepidlem (obvykle ředěným vodou) a díky malé nasákavosti podkladu, nebo vysokým teplotám při zpracování a bezprostředně po nalepení potom lepidlo difunduje materiálem obkladu až na líc keramického obkladu, kde tento výluh ztvrdne a jde jen těžko odstranit. Závěr: nové tečky nevznikají po úplném vyschnutí lepidla obkladů na jejich rubové straně. Účinek vody na již nalepených obkladech - voda proniká spárami (obvykle z minerálního materiálu) obkladu v případech, kdy spáry nejsou stoprocentně odolné proti penetraci vody: Existují případy, kdy je materiál spár (spárovací hmota) nasákavý a voda se dostává na rubovou část obkladu "do lepidla". Následně se lepidlo částečně rozpustí a potom lepidlo difunduje materiálem obkladu až na líc keramického obkladu, kde tento výluh ztvrdne a jde jen těžko odstranit. Tento jev se může zintenzivnit tím, že na očistu a údržbu obkladů jsou používány chemické prostředky (Kalkreiniger ...). Potom spolu s vodou se přes nasákavé spáry dostává "do lepidla" i agresivní chemické látky intenzivně rozpouštějící lepidlo. Následně se lepidlo částečně rozpustí a potom lepidlo difunduje materiálem obkladu a částečně i nasákavých správ až na líc keramického obkladu, kde tento výluh ztvrdne a jde jen těžko odstranit. Závěr: - v případě nasákavosti spár obkladů tyto spáry ošetřit pomocí fasádní bílé barvy - zakoupenou akrylátovou fasádní barvou pomocí štětce, nebo válečku natřít spáru i s částí obkladu a po cca 10 minutách papírovou utěrkou nebo hadříkem fasádní barvu z obkladů setřít ... fasádní barva se do minerální spárovací hmoty nasákne a zaschne. Fasádní barva se do keramického obkladu nevsákne a pomalu zasychá - proto jde z obkladu jednoduše setřít. Takto ošetřená minerální spára bude určitě 2-3 roky odolná proti nasávání vody.
 • Říjen 2019, Plzeň. Byt 2+1 v bytovém domě pod nevytápěným bytem. Nežádoucí projevy v chladných měsících roku - plíseň na zdi - u stopu, v rozích. Navržena opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Doporučen materiál a postupy na systém měření relativní vlhkosti vzduchu. V případě, že se nepodaří změnit režim nevytápěného bytu a relativní vlhkost vzduchu se bude pohybovat v chladných měsících roku dlouhodobě okolo 50 %, aplikovat funkční antikondenzační nátěr KERA Rid, nebo použít technologii - "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS".
 • Září 2019, Karviná. Prostory sociálního zařízení umístěné částečně v suterénu budovy. Výskyt lokálních výkvětů solí a plísní v celkovém rozsahu do 10 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. v rámci inspekce doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - hlavní příčina - nefunkční vodorovné a svislé izolace budovy proti vodě, nesprávný systém odvodu srážkových a odpadních vod. Navrženy způsoby sanace vlhkého zdiva a plísní včetně technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Zpracována zpráva z odhadem nákladů na uvedení budovy do řádného stavebně technického stavu z hlediska vlhkosti zdiva.
 • Září 2019, Liberec. Byt 3+1 v přízemí bytového domu. Plísně za kuchyňskou linkou, rozsah plísní do 2 m². Doporučena urgentní hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Identifikována příčina vzniku plísní a navržen postup a technologie na odstranění příčiny vzniku plísní. Navržena technologie odstranění plísní. Objasněna pravidla prevence opakovaného vzniku plísní.
 • Září 2019, Praha-Liboc. Byt 2+1 v bytovém domě. Plíseň na zdi v oblasti soklových lišt a v rozích podlah v rozsahu do 3 m² na společné stěně se sousedním bytem. V sousedním bytě vznikl nežádoucí průsak odpadní vody. Zjištěna vysoká vlhkost ve vrstvách podlahy. Při sondách do podlahy intenzivní zápach po plísních. Doporučena urgentní opatření k ochraně uživatelů bytu. Navržen způsob odvlhčení a ochranné dezinfekce podlah. Provedena instruktáž na odstranění plísní ze zdiva a soklové oblasti jako celku - plísně v bytě byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS" svépomocí.
 • Září 2019, Jesenice a okolí. Rodinný dům postavený před cca 25 lety. Při inspekci zjištěny plísně na zdi ve dvou podlažích domu. Rozsah plísní do 25 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. v rámci inspekce doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti před účinky plísní. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - hlavní příčina vzniku plísní byla série nežádoucích průsaků srážkových vod a vady v instalaci parozábran pod sádrokartonem. Navrženy postupy a technologie na odstranění plísní, vysoušení zdiva a ochranná dezinfekce nemovitosti pomocí technologií na bázi aktivního kyslíku.
 • Září 2019, Dobřichovice. Rodinný dům po rekonstrukci s výskytem plísní ve sklepě o rozsahu do 5 m². Odborník - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Majitel nemovitosti seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka.
 • Září 2019, Jesenice a okolí. Kontrola rodinného domu na přítomnost plísní. Při inspekci zjištěny plísně na zdi pod tapetami ve dvou podlažích domu. Rozsah plísní do 30 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. v rámci inspekce doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti před účinky plísní. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - hlavní příčina vzniku plísní byla série nežádoucích průsaků odpadní vody ze sprch koupelen. Organizováno odstranění plísní, vysoušení zdiva a ochranná dezinfekce nemovitosti pomocí technologií na bázi aktivního kyslíku. Zpracována komplexní zpráva z inspekce včetně odhadů nákladů na uvedení nemovitosti do správného stavebně technického stavu.
 • Září 2019, Praha 7. Skladové prostory společnosti "vytopeny" - jednorázový intenzivní nežádoucí průsak srážkové vody měl za následek vznik plísně na stěnách skladu. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě s cílem zorganizovat opatřeních chránící zdraví uživatelů skladu, průběžné vysoušení skladu a ochrannou dezinfekci povrchů a ovzduší ve skladu. Použity technologie na bázi aktivního kyslíku - "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS", aplikován ozon, ovzduší dezinfikováno pomocí aerosolové technologie redstone AsN. Následovalo několikaměsíční sledování hmotnostní vlhkosti zdiva (kontrola úspěšnosti vysušování).
 • Září 2019, České Budějovice a okolí. Majitel řadového domu se potýká s nežádoucím jevem - plíseň na stěnách ve sklepě v rozsahu do 5 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Po provedených měřeních a odborných průzkumech byly identifikovány příčiny vzniku plísní (neustále vysoká hmotnostní vlhkost zdiva s náznaky solných výkvětů), špatné větrání sklepa v létě a navrhnuty postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Plísně v bytě byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS" svépomocí. Návrh na systém "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS" jako nejjistější řešení. Kompromisní řešení - aplikace funkčního antimikrobiálního nátěru s vysokým vodíkovým exponentem.
 • Září 2019, Brno. Majitel rodinného domu nespokojen s lokálním výskytem jevů - plíseň na stěnách místností v suterénu v celkovém rozsahu do 2 m² a problémy s vytápěním podkroví. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. v rámci inspekce doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti před účinky plísní. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - hlavní příčina vzniku plísní je vysoká hmotnostní vlhkost zdiva. Hlavní příčina nemožnosti vytopení podkroví na požadovanou teplotu v zimních měsících roku - vady průvzdušnosti stropní konstrukce rodinného domu. Navrženy způsoby sanace vlhkého zdiva a plísní včetně technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Doporučení postupů na uvedení průvzdušnosti obálky domu do správného stavebně technického stavu.
 • Září 2019, Brno. Majitel podkrovního bytu 2+kk byt pronajímá. Lokální výskyt jevů - plíseň na stěnách, plísně na stropě v celkovém rozsahu do 3 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. v rámci inspekce doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - hlavní příčina - nežádoucí kondenzace vzdušné vlhkosti na površích způsobená nevhodným užíváním bytu a vadami průvzdušnosti stropní konstrukce. Navrženy způsoby sanace vlhkého zdiva a plísní včetně technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Provedena ochranná dezinfekce prostoru za využití technologií aktivního kyslíku.
 • Září 2019, Bratislava. Rodinný dům. V místnostech umístěných částečně v suterénu se vyskytují jevy - plíseň na zdi, plíseň na tapetách, plíseň pod tapetami, plíseň na polstrovaném nábytku. Interiérové stěny vykazují známky zavlhčení v rozsahu do 40 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. v rámci inspekce doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů nemovitosti. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní - hlavní příčina - nežádoucí průsaky srážkové vody díky nefunkční vodorovné a svislé izolace proti vodě. Navrženy způsoby sanace vlhkého zdiva a plísní včetně technologie na odstranění příčin vzniku plísní.
 • Září 2019, Praha 1. Dům starý více jak 200 let je využíván jako kancelářské prostory. Lokální plíseň na stěnách v rozsahu do 15 m². Zdravotní potíže uživatelů prostoru. Plísně bez požadovaného úspěchu dlouhodobě likvidovány prostředkem na bázi chlornanu sodného a Biorepelu (to je v tomto případě špatně). Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. v rámci inspekce doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace vlhkého zdiva a plísní včetně technologie na odstranění příčin vzniku plísní - systém vnitřního zateplení tolerující vznik kondenzátu systémem "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS", nebo nátěr antikondenzačním systémem KEFA Rid. Uživatelé prostorů seznámeni s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka.
 • Září 2019, Praha 6. Byt v bytovém domě po rekonstrukci. Majitel v rámci rekonstrukce nechal vymalovat byt interiérovou barvou s přídavkem stříbra. Následně dochází k lokálnímu "zčernávání ploch" v rozsahu do 20 m². V některých místech se nátěr odlepuje od podkladu. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. řeší problém, zda se jedná o plíseň na zdi, nebo o fogging (náhlé zčernání stěn) či jinou vadu. Problém vyřešen - nejedná se o plíseň ani o fogging. Použitý nátěr s obsahem stříbra byl aplikován na nesprávně připravený podklad a "stříbro přispělo k lokálnímu tmavnutí". Doporučen funkční antimikrobiální nátěr na bázi vysokého vodíkového exponentu a fotokatalýzy. Fotokatalýza je fyzikální jev oxidace na povrchu oxidu titaničitého, excitovaného UV světlem a v tomto případě se jedná o "samočistící" účinek samotného nátěru.
 • Září 2019, Mníšek pod Brdy a okolí. Nový nízkoenergetický rodinný dům. Rodina se nastěhovala a byly zjištěny jevy - plíseň na stěnách v soklových oblastech včetně podlahových lišt plovoucí podlahy. Rozsah plísní do 2 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní (stavební vlhkost). Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Majitel domu seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Září 2019, Praha-Karlín. Majitel bytu 2+1 v bytovém domě tento byt pronajímá. Nájemníci oznámili vadu - plíseň na zdi ve spíži. Celkový rozsah plísní do 2 m². Inspektor navrhl urgentní hygienická opatření k ochraně uživatelů bytu. Zjištěny příčiny vzniku plísní - nežádoucí průsak vedení odpadní vody ze sousedního bytu. Navrženy postupy k odstranění plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Přijata preventivní opatření, aby se plíseň na stěnách neopakovala. Použita technologie na bázi aktivního kyslíku a doporučen funkční antimikrobiální nátěr s přirozenými protiplísňovými účinky na bázi vysokého vodíkového exponentu.
 • Září 2019, Praha 8. Byt v bytovém domě. Plíseň za kuchyňskou linkou v rozsahu do 3 m². Navržena urgentní opatření zabezpečující ochranu zdraví uživatelů bytu. Navržena úprava konstrukce kuchyně a řešení šité na míru uživatele bytu. Zjištěny a odstraněny příčiny vzniku plísní. Přijata preventivní opatření, aby se plíseň na stěnách neopakovala. Použita technologie na bázi aktivního kyslíku a doporučen funkční antimikrobiální nátěr s přirozenými protiplísňovými účinky na bázi vysokého vodíkového exponentu.
 • Srpen 2019, Krásná Lípa a okolí. Průmyslová stavba - plíseň na stěnách v rozsahu do 15 m². Nežádoucí průsaky srážkové vody ze střechy. Požadavek trvalého odstranění plísní před začátkem rekonstrukce a vytvoření hygienicky správných pracovních podmínek pro pracovníky provádějící rekonstrukci. Odborník na sanaci plísně Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Doporučena urgentní opatření k ochraně uživatelů stavby. Navržen způsob odvlhčení a ochranné dezinfekce. Provedena instruktáž na odstranění plísní ze stěn - odstranit pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS".
 • Srpen 2019, Kadaň a okolí. Byt 2+1 v přízemí bytového domu nad nevytápěným sklepem. Uživatel bytu je astmatik. Plíseň na stěnách není. Plíseň pod koberci na podlaze v rozsahu do 6 m². Plíseň likvidována bez úspěchu pomocí prostředku Fungispray bezchlorový. Doporučena opatření chránící zdraví uživatele bytu. Navrženy technologie na sanaci plísní na bázi aktivního kyslíku. Doporučena razantní opatření týkající se zařizovacích předmětů v bytě.
 • Srpen 2019, Karlovy Vary. S velkou stavební firmou řešen problém plísní při revitalizaci lázní. Plísně na zdi ve velkém rozsahu a koncentraci spor plísní. Navrženy technologie na bázi aktivního kyslíku - mechanická sanace plísní pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS", ochranná dezinfekce ovzduší a ploch pomocí funkčního aerosolu redstone AsN.
 • Srpen 2019, Praha 5. Byt spravovaný správou nemovitostí byl vytopen díky vadě střechy. Průsak srážkové vody poruchou střechy byl příčinou plísně. Plíseň na zdi v místnosti pod středou. Identifikována porucha ploché střechy a doporučena technologie odstranění poruchy. Navržena opatření k ochraně zdraví uživatelů domu před plísní. Doporučeny technologie na sanaci plísní - plísně v rozsahu do 2 m² byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS".
 • Rozsah plísní do 2 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní - systém vnitřního zateplení tolerující vznik kondenzátu systémem Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS nebo nátěr antikondenzačním systémem KEFA Rid. Majitel domu seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Srpen 2019, Ostravsko. Rodinný řadový dům postavený před 30 lety je předsazený před linii ostatních řadových domů. Po instalaci plastových oken se v chladných měsících roku tvoří v "místnostech v předsazené linii" plíseň na stěnách - plíseň na stropě, plíseň v rohu, plíseň u země.
 • Srpen 2010, Praha-Karlín. Majitel bytu koupil před cca 5 lety byt 3+1. Na stěně ze sádrokartonu se vyskytují tmavé skvrny, které se rok od roku zvětšují a jsou výraznější. Požadována prověrka, zda se jedná o plísně na sádrokartonu. Odborník - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Výsledkem inspekce byl závěr, že se nejedná o plísně. Příčinou vzniku nežádoucích skvrn byly mastné stavební nečistoty ve stavební dutině zakryté sádrokartonem. Identifikace potvrzena inspekční kamerou.
 • Srpen 2019, Hradec Králové a okolí. Pronajatý byt 2+1 ve cca 40 let starém rodinném domě. Plísně ve sklepě, plísně v bytě. Celkový rozsah od 5 m². Odborník - certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Uživatel bytu seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Srpen 2019, Praha 10. Neobydlená novostavba rodinného domu byla postižena nežádoucím průsakem z prasklého vodovodního potrubí. Vzlínání vody do stěn - plíseň na stěnách. Zorganizovány vysušovací práce. Majitel požaduje kontrolu vzniku plísní po vysušení v okolí podlah a na stěnách. Doporučena urgentní opatření k ochraně uživatelů bytu. Navržen způsob odvlhčení a ochranné dezinfekce podlah. Provedena instruktáž na odstranění plísní ze zdiva a soklové oblasti jako celku - plísně o rozsahu do 1 m² byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS" svépomocí.
 • Srpen 2019, Chorvatský Hrob a okolí, Slovensko. Dřevostavba v užívání od roku 2018. V přízemí zápach "po vlhké zemině". Realizační firma, která dřevostavbu postavila, nekomunikuje. Odborník na sanaci plísně Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. navrhl postupy inspekce s cílem zjistit a odstranit příčinu zápachu. V konstrukci dřevostavby nalezeny vady provedení stavby, které byly příčinou nežádoucí kondenzace vzdušné vlhkosti v konstrukci stavby. Díky kondenzaci došlo ke vzniku rozsáhlých plísní, které se projevovaly zápachem, jenž byl klasifikován jako zápach po vlhké zemině. Doporučeny technologie na ochranu zdraví uživatelů stavby a postup reklamace díla právní cestou. Opravy těchto vad jsou obvykle finančně značně nákladné a vyžadují radikální zásahy do konstrukce dřevostavby.
 • Srpen 2019, Brno a okolí. Rodinný dům. Průsak srážkové vody poruchou ploché střechy. Plíseň na zdi v místnosti pod středou. Identifikována porucha ploché střechy a doporučena technologie odstranění poruchy. Navržena opatření k ochraně zdraví uživatelů domu před plísní. Doporučeny technologie na sanaci plísní - plísně v rozsahu do 1 m² byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS".
 • Červenec 2019, Brno. Chata dodatečně zateplená kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Po cca 5 letech napaden povrch zateplovacího systému biotickým napadením v mohutným výskytech plísní o rozsahu do 5 m². Svépomocí plíseň odstraňována Savem (to je v tomto případě špatně). Doporučena sanace biotického napadení pomocí metod na bázi aktivního kyslíku a doporučena povrchová ochrana zateplovacího systému pomocí funkčního nátěru KEFA Therm Exterieur.
 • Červenec 2019, Bratislava a okolí. Majitel pronajímá garsonku. Garsonka má podlahy 2,5 m pod úrovní okolního terénu. Plíseň na stěnách garsonky v rozsahu do 2 m². Plíseň odstraňována bez úspěchu prostředky proti plísni na bázi chlornanu sodného (to je v tomto případě špatně). Dodány návrhy postupů a technologií urgentně chránící zdraví uživatelů garsonky, umožňující správnou sanací plísně na zdi a odstranění příčin vzniku plísní. Alternativně navrženo vnitřní zateplení stěny - systém vnitřního zateplení tolerující vznik kondenzátu systémem "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS" nebo nátěr antikondenzačním systémem KEFA Rid. Majitel bytu seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Červenec 2019, Beroun a okolí. Společné prostory bytového domu ve správě SVJ. Plíseň na stěnách v rozsahu do 2 m². Cílem je trvalé odstranění plísní. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Návrh na měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní - sanační technologie na bázi aktivního kyslíku - "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS", aerosol redstone AsN. Doporučení interiérového funkčního nátěru s vysokým vodíkovým exponentem na bázi minerálů.
 • Červenec 2019, Praha 7. Byt 3+1 v bytovém domě. Plíseň v bytě jako následek nežádoucího průsaku vody od souseda z horního bytu. Plíseň na stěnách, plíseň za soklovými lištami plovoucí podlahy. Rozsah plísní do 1,5 m². Odborník na sanaci plísně Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Doporučena urgentní opatření k ochraně uživatelů bytu. Navržen způsob odvlhčení a ochranné dezinfekce podlah. Provedena instruktáž na odstranění plísní ze zdiva a soklové oblasti jako celku - plísně v bytě byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS" svépomocí.
 • Červen 2019, Praha 6. Byt 2+1 v bytovém panelovém domě, který má dodatečně zateplen obvodový plášť domu ze 3 stran. Dlouhodobě se tvoří plíseň na zdi, v ostění oken. Rosení oken v celém bytě i při používání odvlhčovače vzduchu. Rozsah plísní do 3 m². Plísně odstraňovány chemickými prostředky na bázi chlornanu sodného (to je v tomto případě špatně). Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Na dodatečné vnitřní zateplení balkonové stěny navržen systém vnitřního zateplení tolerující vznik kondenzátu systémem "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS" nebo nátěr antikondenzačním systémem KEFA Rid. Majitel bytu seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Červen 2019, Praha 2. Byt 4+1 pod střechou a na štítové stěně bytového domu z roku 1900. Stěna tvořící štít domu byla dodatečně svépomocí zateplena pomocí sádrokartonu a minerální vlny bez parozábrany. Obdobně chybně bez parozábrany byl zateplen úložný prostor na stropě v předsíni sousedící s nevytápěným půdním prostorem. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Po provedených měřeních a odborných průzkumech byly identifikovány příčiny vzniku plísní a navrhnuty postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Návrh - předstěny odstranit a nahradit systémem vnitřního zateplení tolerujícím vznik kondenzátu - systém tepelně izolačních desek redstone PURA. Doporučeno využití moderních metod odstranění plísní pomocí technologií aktivního kyslíku a finálních interiérových nátěrů s vysokým vodíkovým exponentem.
 • Červen 2019, Praha-Smíchov, byt 3+1 v bytovém domě. Plíseň v bytě - rozsah plísní do 2 m² za vestavěnou skříní pokoje. Plíseň na zdi a "zádech" vestavěné skříně. Certifikovaný inspektor nemovitostí při inspekci bytu navrhl nutná okamžitá opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Zákazníkovi byly vysvětleny příčiny vzniku plísně na zdi a na skříni (nežádoucí efekt vnitřního zateplení). Navrhnuty postupy a technologie na odstranění příčin vzniku plísní a vlastní sanaci plísní. V rámci prevence následného vzniku plísní byla zákazníkovi předána příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Červen 2019, Luhačovicko. Byt 2+1 v bytovém domě. Plíseň v bytě v rozsahu do 2 m² - plíseň na stěnách (strop, rohy), plíseň na zdi uzavíratelné spíže. Plíseň řadu let odstraňována prostředkem Savo a sodou (to bylo v tomto případě špatně). Požadavek na navržení technologií na trvalé odstranění plísní. Objasněny zásady ochrany zdraví před nežádoucími účinky plísní. Doporučeny sanační technologie na bázi aktivního kyslíku - "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS", aerosol redstone AsN. Doporučení interiérového funkčního nátěru s vysokým vodíkovým exponentem na bázi minerálů.
 • Červen 2019, Nitra. Majitel rodinného domu má plísně na stěnách - okenní ostění, keramické obklady v koupelně, plíseň na zdi za vestavěnou skříní a polstrovanou sedací soupravou. Plíseň dlouhodobě odstraňována Savem (to je v tomto případě špatně) a "Chytrou houbou" = Biorepel (v kombinaci se Savem (to je v tomto případě špatně). Plesnivá dřevotřísková konstrukce vestavěné skříně. Rozsah plísní v domě do 10 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. doporučil akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Doporučení, které zařizovací předměty z domu bez kompromisu odstranit. Majitel bytu seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Červen 2019, Praha 4. Tři byty umístěné nad podzemními garážemi vykazují plísně na zdi v soklové oblasti některých místností. Rozsah plísní v jednotlivých bytech se pohybuje od 1 do 1,5 m². Investor/developer požaduje odstranění příčiny a uvedení bytů do správného hygienického stavu. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl opakovanou inspekci na místě. Po provedených měřeních a odborných průzkumech byly opakovaně identifikovány příčiny vzniku plísní a opakovaně navrhnuty postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Plísně v bytě byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS" svépomocí. Návrh na systém "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS". Navrženo dodatečné zateplení stropů garáží - doporučena technologie (minerální vlna).
 • Červen 2019, Praha 6. Majitel bytu zakoupil v roce 2017 byt 2+1 v posledním patře bytového domu. Plíseň na zdi v oblasti soklových lišt a v rozích podlah v rozsahu do 2 m² na společné stěně se sousedním bytem. U sousedky vznikl nežádoucí průsak od myčky nádobí. Zjištěna vysoká vlhkost ve vrstvách podlahy (mazanina, beton, škvára ...). Při sondách do podlahy intenzivní zápach po plísních. Doporučena urgentní opatření k ochraně uživatelů bytu. Navržen způsob odvlhčení a ochranné dezinfekce podlah. Provedena instruktáž na odstranění plísní ze zdiva a soklové oblasti jako celku - plísně v bytě byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS" svépomocí. Majiteli bytu se zdravotními problémy navržen postup vyřešení svých zdravotních problémů.
 • Červen 2019, Praha 9. Byt 3+1 v panelovém domě pod plochou střechou. Byt sousedí s dodatečně zatepleným štítem domu. Plíseň na stěnách, plíseň v ostění oken a v místech tepelných mostů. Rozsah plísní do 6 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Majitel bytu seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Květen 2010, Ostravsko. Přes 150 starý rodinný dům po provedených dodatečných vodorovných a svislých izolacích. Plíseň na stěnách ve sklepě v rozsahu do 5 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Po provedených měřeních a odborných průzkumech byly identifikovány příčiny vzniku plísní (neustále vysoká hmotnostní vlhkost zdiva s náznaky solných výkvětů), špatné větrání sklepa v létě a navrhnuty postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Plísně v bytě byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS" svépomocí. Návrh na systém "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS" jako nejjistější řešení. Kompromisní řešení - aplikace funkčního antimikrobiálního nátěru s vysokým vodíkovým exponentem.
 • Květen 2019, Praha-západ. Kamenný podsklepený rodinný dům v 2 nadzemních podlažích. V chladných měsících roku vznik plísní v kuchyni bez digestoře. Rozsah plísní do 2 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. navrhl opatření k ochraně zdraví uživatelů domu a doporučil instalaci odtahové digestoře s cílem zajistit v kuchyni správnou výměnu vzduchu. Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu na osobu v m³/hod.) – kuchyně minimálně 100 m³/hod. (doporučeno 150 m³/hod.). Plísně odstranit pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS". Plíseň na stěnách mechanicky odstranit a stěny opatřit funkčním antimikrobiálním nátěrem s vysokým vodíkovým exponentem. Provedeno poučení o prevenci.
 • Květen 2019, Plzeňsko. Byt 3+1 v bytovém domě. Plísně v bytě. "Přes zimu" - plísně na zdi (v rozích, na stropě). Rosení oken a stékající kondenzát z oken na parapety. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Plíseň v bytě v rozsahu do 2 m². Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Pomocí měření parametrů vzduchu v interiéru (teplota, relativní vlhkost vzduchu, kritická povrchová teplota vzniku plísní), průzkumu termovizní kamerou (povrchové teploty) a měření hmotností vlhkosti zdiva zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy způsoby sanace plísní a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Majitel bytu seznámen s preventivními opatřeními proti vzniku nových plísní - příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Květen 2019, Chomutov a okolí. Nově zakoupený byt 3+1 vykazoval plísně v koupelně, na WC a v instalačních šachtách bytového domu. Rozsah plísní do 2 m². Majitel bytu požadoval trvalé odstranění plísní. Identifikovány příčiny vzniku plísní a navrženy postupy a technologie na ochranu zdraví uživatelů bytu a odstranění příčin vzniku plísní (metody aktivního kyslíku). Provedena instruktáž na preventivní opatření.
 • Květen 2019, Praha 8. Zájemce o koupi nového bytu cítil při prvotní prohlídce bytu zápach po plísních. Cílem inspekce bylo zjistit, zda se v bytě plísně vyskytují. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Plíseň na zdi v rozsahu do 2 m² zjištěna pomocí inspekční kamery za kuchyňskou linkou. Proveden návrh na odstranění plísně pomocí metody aktivního kyslíku - aerosolu redstone AsN. Doporučena změna konstrukce kuchyně umístěné na obvodovém plášti domu a výmalba pomocí antibakteriálního funkčního nátěru s vysokým vodíkovým exponentem.
 • Květen 2019, Nový Bor. Plíseň na zdi v kotelně a ve skladu umístěných v suterénu rodinného domu. Rozsah plísní do 2 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Po provedených měřeních a odborných průzkumech byly identifikovány příčiny vzniku plísní (vysoká hmotnostní vlhkost zdiva s náznaky solných výkvětů), lokálně nefunkční vodorovné a svislé izolace proti vodě) a navrhnuty postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Plísně v bytě byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS" svépomocí. Návrh na systém "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS".
 • Duben 2019, Praha 5. Byt 4+1 v bytovém domě. Plísně v koupelně u stropu a v pokoji sousedícím s koupelnou. Celkový rozsah plísní do 2 m². V rámci inspekce nemovitosti inspektor navrhl urgentní hygienická opatření k ochraně uživatelů bytu. Zjištěny příčiny vzniku plísní - v koupelně nežádoucí kondenzace vzdušné vlhkosti, v pokoji nežádoucí průsak vedení odpadní vody z vany koupelny. Navrženy postupy k odstranění plísní a odstranění příčin vzniku plísní.
 • Duben 2019, Praha 4. Tři byty umístěné nad podzemními garážemi vykazují plísně na zdi v soklové oblasti některých místností. Rozsah plísní v jednotlivých bytech se pohybuje od 1 do 1,5 m². Investor/developer požaduje odstranění příčiny a uvedení bytů do správného hygienického stavu. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Po provedených měřeních a odborných průzkumech byly identifikovány příčiny vzniku plísní a navrhnuty postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Plísně v bytě byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS" svépomocí. Návrh na systém "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS". Navrženo dodatečné zateplení stropů garáží. SVJ v rámci prevence předána příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Duben 2019, Praha 3. Bytový dům spravovaný SVJ. Ve 4 bytech umístěných nad podzemními garážemi se vyskytují plísně v místě soklových podlahových lišt a v některých bytech i v rozích u stropu. Požadavek SVJ je trvalé odstranění plísní. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Po provedených měřeních a odborných průzkumech byly identifikovány příčiny vzniku plísní a navrhnuty postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Plísně v bytě v rozsahu do 1 až 2 m² byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS" svépomocí. Návrh na aplikaci systému "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS". SVJ v rámci prevence předána příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Duben 2019, Jeseník. SVJ bytového domu zorganizovalo inspekci 3 bytů s výskytem plísní. Během inspekce potvrzeny příčiny vzniků plísní (tepelné mosty) a identifikovány další příčiny vzniku plísní na stěnách (užívání bytu, zatékání srážkové vody). Navrženy technologie na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Plísně v bytech v rozsahu do 1 až 2 m² byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS". Návrh na aplikaci systému "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS" a funkčního antikondenzačního nátěru KEFA Rid.
 • Duben 2019, Praha 4. Majitel bytu pronajímá byt 3+1 v bytovém domě. Nájemníci reklamují vznik plísně na zdi bytu. Jeden z nájemníků je alergik. Po provedené inspekci navržena opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Plísně v rozsahu do 2 m² sanovány pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS". Návrh na ochrannou dezinfekci celého bytu za použití technologií aktivního kyslíku. Poučení o správném užívání bytu z hlediska potenciálního opakovaného růstu plísní.
 • Duben 2019, Praha 1. Suterénní byt. Plíseň na stěnách, které vykazovaly 8 % hmotnostní vlhkosti a byly téměř bez výkvětů. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Po provedených měřeních a odborných průzkumech byly identifikovány příčiny vzniku plísní a navrhnuty postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Plísně v bytě v rozsahu do 1 m² byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS". Návrh na aplikaci systému "Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS".
 • Duben 2019, Benešovsko. Vytopené přízemí chaty, voda tam stála 2 měsíce. Plíseň na zdi, plíseň na nábytku. Požadavek na navržení technologií na trvalé odstranění plísní. Objasněny zásady ochrany zdraví před nežádoucími účinky plísní. Návrh na odvlhčení přízemí. Doporučeny sanační technologie na bázi aktivního kyslíku - "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS", "aerosol redstone AsN". Doporučení interiérového funkčního nátěru s vysokým vodíkovým exponentem na bázi minerálů.
 • Duben 2019, Teplice. Odstranění plísně z historického nábytku. Rozsah plísní do 4 m². Technologie aktivního kyslíku - "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS". Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl poučení o prevenci proti opakovanému vzniku plísní. Objasněna pravidla ochrany zdraví před nežádoucími účinky plísní.
 • Duben 2019, Plzeňsko. Podsklepený rodinný dům. V přízemí výskyt plísní pod kobercem v rozsahu do 5 m². Doporučeny postupy na ochranu zdraví uživatelů domu. Měřením a výpočty identifikovány příčiny vzniku plísní. Navrženy technologie na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní - "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS", systém "Sanační a tepelně izolační deska redstone CLIMA PLUS", funkční antikondenzační nátěr KEFA Rid. Poučení o prevenci.
 • Duben 2019, Brno. SVJ ve starém činžovním domě žádá trvalé odstranění plísně ve sklepě a několika bytech. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl opakovanou inspekci na místě. Po provedených měřeních a odborných průzkumech byly identifikovány příčiny vzniku plísní a navrhnuty postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Doporučeno využití moderních metod odstranění plísní pomocí technologií aktivního kyslíku a finálních interiérových nátěrů s vysokým vodíkovým exponentem.
 • Duben 2019, Praha 2. Byt 4+1 ve starším činžovním domě. Plíseň na zdi v rozsahu do 1 m². Majitel bytu má díky plísni zdravotní problémy. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě. Po provedených měřeních a odborných průzkumech byly identifikovány příčiny vzniku plísní a navrhnuty postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Plísně v bytě v rozsahu do 1 m² byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS". Návrh na natření stěn funkčním nátěrem s vysokým vodíkovým exponentem. Provedeno poučení o prevenci vzniku dalších plísní. Doporučení týkající se správného větrání bytu.
 • Duben 2019, Zbraslav. Dům postižený povodněmi. Plíseň na stěnách v rozsahu do 5 m² v suterénní části domu. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. zjistil pomocí měření a výpočtů příčiny vzniku plísní a doporučil technologie na odstranění příčin vzniku plísně. Předány informace o akutních opatřeních nutných pro ochranu zdraví uživatelů domu. Poučení o prevenci, která má zamezit opakovanému vzniku plísní.
 • Březen 2019, Praha 1. Alternativní noční klub v suterénu 300 let starého domu. Plíseň na stěnách a plíseň na stropě v rozsahu do 40 m². Identifikovány příčiny vzniku plísní. Doporučeny urgentní opatření chránící zdraví uživatelů prostor. Navrženo několik způsobu sanace plísní na bázi aktivního kyslíku a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Jako preventivní opatření doporučen funkční antikondenzační nátěr pracující na fyzikálním principu KEFA Rid.
 • Březen 2019, Brno. Podkrovní byt 3+1 (dodatečně vybudované podkroví z půdních prostorů domu) v bytovém domě starém přes 90 let. Plíseň na stěnách šikmin v rozsahu do 3 m² se vyskytuje v chladných měsících roku. Doporučena akutní hygienická opatření. Zjištěna příčina vzniku plísní a doporučen způsob odstranění příčiny. Technologie antikondenzačního nátěru KEFA Rid. Poučení o prevenci.
 • Březen 2019, Praha 4. Intenzivní plísně na stěnách sklepa v rozsahu do 10 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí při inspekci nemovitosti navrhl nutná okamžitá opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Zákazníkovi byly vysvětleny příčiny vzniku plísně na zdi a na skříni. Navrhnuty postupy a technologie na odstranění příčin vzniku plísní a vlastní sanaci plísní. V rámci prevence následného vzniku plísní byla zákazníkovi předána příručka.
 • Březen 2019, Havlíčkův Brod. Bytovka ze 70. let spravovaná SVJ. Štítová zeď zateplena minerální vatou, odvětraná mezera. Po rekonstrukci tohoto zateplení se v bytě nad nevytápěným suterénem tvoří plíseň na zdi v rozsahu do 2 m². Přijata urgentní hygienická opatření s cílem ochrany zdraví uživatelů bytu. Identifikovány příčiny vzniku plísně v bytě. Navrženy technologie na trvalé odstranění plísní. Certifikovaný inspektor nemovitostí navrhl preventivní opatření s cílem trvalého odstranění plísní.
 • Březen 2019, Teplice. Provozovna výrobního družstva. Plíseň na stěnách dílny o ploše do 4 m². K odstraňování plísní uživateli prostorů používáno Savo (to je v tomto případě špatně). Intenzita plísní se rok od roku zvyšuje co do plochy. Identifikovány příčiny vzniku plísní (vlhkosti) a navrženy postupy k provedení sanace plísní na bázi aktivního kyslíku a odstranění příčin vzniku plísní. Provedeno poučení proti opakovanému výskytu plísní.
 • Březen 2019, Praha 4. Byt 2+1 v bytovém domě starém cca 80 let je po rekonstrukci. Plíseň na stěnách se vyskytuje v komoře a na WC. Rozsah plísně do 2 m². Navrženy postupy na odstranění příčin vzniku plísní. Na plísně na stěnách doporučeny sanační technologie na bázi aktivního kyslíku a preventivní funkční nátěr s vysokým vodíkovým exponentem.
 • Březen 2019, Havlíčkův Brod. Rodinný dům se zateplenou štítovou zdí s odvětranou mezerou. V místnostech nad sklepem je plíseň (do 3 m²) na stěnách v oblasti nad podlahou. Certifikovaný inspektor nemovitostí ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě a identifikoval příčiny vzniku plísní. Následně přijata urgentní opatření chránící zdraví uživatelů bytového domu a doporučeny technologie na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Správa nemovitostí obdržela pokyny pro vytvoření návyků uživatelů nemovitosti ve věci prevence při vzniku dalších plísní.
 • Březen 2019, Praha 10. Novostavba rodinného domu. Ve 3 místnostech instalovány vestavěné skříně na interiérové straně obvodového pláště domu. Věci uložené ve skříni jsou plesnivé. Při inspekci zjištěny příčiny vzniku plísní a doporučeny technologie na odstranění plísní a změnu konstrukce vestavěných skříní. Uživatelé domu poučení o prevenci při výskytu plísní.
 • Březen 2019, Praha 10. SVJ spravuje čtyřpatrový bytový dům postavený ve 40. letech minulého století. Byty pod terasami vykazují plíseň na zdi o celkové výměře do 10 m². Požadavek SVJ - jak se zbavit plísně na zdi, trvalé odstranění plísně v bytech. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci v bytech - navrhl akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytů, zjistil příčiny vzniku plísní, doporučil postup sanace plísní. SVJ dostalo k dispozici příručku "Jak žít v bytě bez plísní - prevence".
 • Březen 2019, Praha 5. Suterénní prostory bytového domu cca 100 let starého byly předělány na využití pro společenská setkání veřejnosti. Po několika měsících užívání se v renovovaných prostorech začala objevovat plíseň na stěnách a plíseň na stropech. Při inspekci nemovitosti zjištěny příčiny vzniku plísní a doporučeny technologie na uvedení prostorů do správného hygienického stavu - trvalé odstranění plísní.
 • Březen 2019, Hranice na Moravě. Správa nemovitostí potřebuje vyřešit plíseň na zdi společných prostor bytového domu a plíseň v bytě. Certifikovaný inspektor nemovitostí ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě a identifikoval příčiny vzniku plísní. Následně přijata urgentní opatření chránící zdraví uživatelů bytového domu a doporučeny technologie na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Správa nemovitostí obdržela pokyny pro vytvoření návyků uživatelů nemovitosti ve věci prevence při vzniku dalších plísní.
 • Březen 2019, Nymburk a okolí. Výskyt plísně v průmyslovém provozu. Certifikovaný inspektor nemovitostí formou inspekce na místě zjistil rozsah plísní (do 4 m²). Navrženy postupy na odstranění příčin vzniku plísní. Na plísně na stěnách doporučeny sanační technologie na bázi aktivního kyslíku a preventivní funkční nátěr s vysokým vodíkovým exponentem.
 • Březen 2019, Praha 9. Byt 4+1 v novém bytovém domě. Výskyt plísní okolo oken v rozsahu do 1 m². Po provedené inspekci doporučen postup na sanaci plísně navrhnuty technologie k odstranění příčin vzniku plísní včetně reklamace zabudování oken. Provedeno poučení proti opakovanému výskytu plísní.
 • Únor 2019, Praha 2. Majitel činžovního domu starého cca 90 let má problém - plíseň v bytě. Plíseň na stěnách dodatečné zbudovaného podkrovního bytu byla v rámci inspekce zadokumentována a doporučen další postup. Certifikovaný inspektor nemovitostí doporučil opatření chránící zdraví uživatelů bytu, doporučil postupy k provedení sanaci plísně na zdi a navrhl technologie na odstranění příčin vzniku plísní včetně preventivních opatření.
 • Únor 2019, Ústí nad Labem. Po nastěhování do nového rodinného domu docházelo k intenzivnímu rosení oken a vzniku plísní na spodních částí oken. Rozsah plísní do 1 m². Při provedené inspekci zjistil certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN příčiny vzniku plísní. Následně byly doporučeny technologie a postupy k odstranění plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Provedeno poučení na prevenci proti opakovanému vzniku plísní.
 • Únor 2019, Brno. Rodinný dům postavený před cca 100 lety se 2 bytovými jednotkami v pronájmu. Přízemní byt se více jak 5 let potýkal s výskytem plísní. K odstraňování plísní používáno Savo (to je v tomto případě špatně). Intenzita plísní se rok od roku zvyšuje co do plochy. Identifikovány příčiny vzniku plísní (vlhkosti) a navrženy postupy k provedení sanace plísní a odstranění příčin vzniku plísní.
 • Únor 2019, Praha 10. Bytový dům, v bytech nad garážemi se tvoří plíseň na stěnách v soklových oblastech. Rozsah plísní ve vybraných bytech, kde byla provedena inspekce je cca do 1 m². Inspekce organizovány SVJ. Po provedené inspekci byly navrženy postupy k okamžité ochraně zdraví uživatelů bytů. Zjištěny příčiny vzniku plísně na stěnách a navrženy postupy na provedení sanace plísní a odstranění příčin vzniku plísní včetně prostorů stropů garáží. Poučení o prevenci - příručka "Jak žit v bytě bez plísní".
 • Únor 2019, Kostelec nad Černými Lesy a okolí. Bytový dům typu OKÁL se 4 bytovými jednotkami. Dům dodatečně zateplen pomocí ETICS, což byla jedna z příčin změn tepelných a vlhkostních podmínek v domě. Plíseň na zdi, plíseň na stěnách společných prostorů. Zadání - jak se zbavit plísně v bytech a společných prostorech. Velký rozsah plísní, těžký případ až sociální problém. Po zjištění rozsahu a vážnosti problému a finanční náročnosti sanačního projektu přestal kompetentní klient komunikovat.
 • Únor 2019, Praha 8. Byt 3+1 v bytovém domě. Stopy hlavních pobytových místností obloženy svépomocí polystyrenovými deskami. Plíseň na zdi v kuchyni a dětském pokoji (plíseň v rozích, plíseň v ostění oken, plíseň na stropě v rohu). Rozsah plísní do 2 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. zjistil příčiny vzniku plísní (příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti) a doporučil postupy a technologie k sanaci plísní, k přijetí hygienických opatření chránící zdraví uživatelů bytu a k odstranění příčin vzniku plísní. Během inspekce uživatelé bytu poučení o preventivních opatřeních.
 • Únor 2019, Jihlava a okolí. Nizkoenergetický rodinný dům, železobetonová konstrukce, podlahové topení, dodatečné zateplení ETICS (EPS 70 tl. 140 cm + sokl XPS tl. 120 cm). V podlaze XPS tl. 140 cm. Nastěhování téměř bezprostředně po dokončení stavby. Plíseň na zdi v rohu pod vestavěnou kuchyňskou linkou. Certifikovaný inspektor nemovitostí doporučil okamžitá hygienická opatření chránící zdraví uživatelů domu - technologie na bázi aktivního kyslíku. Doporučen opakovaný průzkum termovizní kamerou s cílem zjištění povrchových teplot v kritických místech, kde je plíseň na stěnách. Navržena preventivní opatření a opakovaná inspekce na místě za podmínek minusových teplot vzduchu v exteriéru. Poučení o prevenci výskytu plísně na stěnách.
 • Únor 2019, Praha 10. Plísně v bytě 3+1 bytového domu v rozsahu do 2 m². Při inspekci nemovitosti zjištěny příčiny vzniku plísní a doporučeny metody a postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Technologie na bázi aktivního kyslíku, které nezatěžují podmínky užívání bytu ani životní prostředí. Provedeno poučení o prevenci - příručka ENSAN s.r.o. - "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Únor 2019, Praha 3. Majitel činžovního domu starého cca 80 let byl konfrontován se stížnostmi jednoho z nájemníků na plísně na zdi a následné zdravotní problémy z plísní. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. provedl inspekci na místě - plísně v bytě v suterénu. Po provedených měřeních a odborných průzkumech byly identifikovány příčiny vzniku plísní a navrhnuty postupy na sanaci plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Plísně v bytě v rozsahu do 1 m² byly odstraněny pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS". Návrh na natření stěn funkčním nátěrem s vysokým vodíkovým exponentem. Provedeno poučení o prevenci vzniku dalších plísní.
 • Únor 2019, Praha 9. Byt 2+1 jako dodatečná půdní vestavba. Plísně na stěnách v rozsahu do 2 m². V rámci inspekce nemovitosti byl mimo jiné proveden průzkum termovizní kamerou, který pomohl odhalit hlavní příčinu vzniku plísní (porucha vzduchotěsnosti obálky budovy). Přijata urgentní opatření chránící zdraví uživatelů bytu - technologie aktivního kyslíku. Předložen návrh na odstranění příčin vzniku plísní a poučení o preventivních opatřeních bránících vytvoření plísně v bytě.
 • Únor 2019, Mníšek pod Brdy. Budova ve správě městského úřadu. Certifikovaný inspektor nemovitostí společnosti ENSAN s.r.o. během inspekce identifikoval příčiny nežádoucí lokální vlhkosti zdiva v přízemí budovy. Nežádoucí projevy vlhkosti byly odstraněny doporučenou technologií na bázi aktivního kyslíku a pomocí funkčního nátěru s vysokým vodíkovým exponentem. Součástí inspekční zprávy byl návrh na dodatečné zateplení budovy pomocí systému s řízenou odvětranou mezerou CLIMASYS BASIC. Byly odstraněny příčiny nežádoucího efektu vnitřního zateplení, který byl jednou z příčin nežádoucích projevů vlhkosti. Poučeni o prevenci.
 • Únor 2019, Roudnice nad Labem a okolí. Rodinný dům z 90. let, dodatečně zateplen, plastová okna, vlhkost ve sklepě. Žádost o trvalé odstranění plísní v rozsahu do 8 m². Plíseň na zdi s soklových oblastech kuchyně a obývacího pokoje. Plíseň na stěnách sklepa. Certifikovaný inspektor nemovitostí (ENSAN s.r.o.) provedl inspekci na místě. Přijata opatření k okamžité ochraně zdraví uživatelů nemovitosti - technologie pomocí prostředku - "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS". Identifikovány příčiny vzniku plísní. Vytvořen dlouhodobý plán na odstranění příčin vzniku plísní za použití technologií systému redstone CLIMA PLUS a technologií funkčních nátěrů s vysokým vodíkovým exponentem. Navrženy technologie dodatečného vytvoření vodorovných a svislých izolací proti vodě. Uživatelé domu seznámeni s prevencí vzniku plísní – příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Únor 2019, Praha 2. Prodejní salon v přízemí budovy skeletového typu. Plíseň na stěnách a ostění výkladců v rozsahu do 15 m². Po provedené inspekci na místě stanoven postup na ochranu zdraví uživatelů prostorů za použití prostředku - "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS". S cílem odstranit hlavní příčinu vzniku plísní navrženy technologie - systém Tepelně izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS nebo systém Antikondenzační nátěr KEFA Rid. Kompetentní osoby nájemce prostorů poučeny o prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2019, Brno. Byt 2+1 v bytovém domě skeletového typu. Plíseň v bytě - plíseň na stěnách u obvodových zdí domu v rozsahu do 1 m². Po provedené inspekci svépomocí odstraněny plísně na stěnách technologií aktivního kyslíku. Zvolen postup střednědobého řešení za použití funkčního nátěru s trvale vysokým vodíkovým exponentem.
 • Únor 2019, Praha 6. Rodinný dům. Plísně na zdi za kuchyňskou linkou v rozsahu do 4 m². Požadováno trvalé odstranění plísní. Při inspekci nemovitosti na místě byla přijata urgentní opatření zabezpečující ochranu zdraví uživatelů domu. Navržena úprava konstrukce kuchyně a řešení šité na míru uživatele bytu. Zjištěny a odstraněny příčiny vzniku plísní. Přijata preventivní opatření, aby se plíseň na stěnách neopakovala. Použit nátěr s přirozenými protiplísňovými účinky.
 • Únor 2019, Teplice. Byt 2+1 v cihlovém bytovém domě, který je dodatečně zateplen. Plastová okna se rosí a okolo oken se tvoří plíseň. Plíseň v bytě v rozsahu do 2 m². Jak se dá plísně zbavit, zda lze použít elektroosmózu. Certifikovaný inspektor nemovitostí po provedené inspekci konstatoval, že elektroosmóza v tomto případě není vhodná technologie na odstranění plísní. Zjištěny skutečné příčiny rosení oken a tvorby plísní v bytě. Navrženy technologie na sanaci plísní ("Odstraňovač plísní a spor redstone SUS") a postupy na odstranění příčin vzniku plísní. Poučení o preventivních opatřeních.
 • Inspekce nemovitosti na místě s cílem přijmout akutní hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti. Identifikovány příčiny vzniku plísní a navrženy technologie, jak se zbavit plísní v domě. Majitel nemovitosti poučen o preventivních opatřeních.
 • Únor 2019, Brno. Rodinný dům s výskytem plísní na stěnách v rozsahu do 3 m².
 • Leden 2019, Berou a okolí. Byt 3+1 v bytovém domě. Plíseň na zdi za a v okolí vnitřního zateplení pomocí polystyrenu (to je špatně) provedeného svépomocí. Přijata urgentní hygienická opatření s cílem ochrany zdraví uživatelů bytu. Identifikovány příčiny vzniku plísně v bytě. Navrženy technologie na trvalé odstranění plísní. Certifikovaný inspektor nemovitostí navrhl preventivní opatření s cílem trvalého odstranění plísní.
 • Leden 2019, Praha 9. Byt 3+1 v panelovém domě. Plísně v rozsahu do 4 m² za vestavěnou skříní. Plíseň na stěnách v ložnici a předsíni. Odstraňováno octem (to je v tomto případě nevhodné). Akutní hygienická opatření s cílem ochránit zdraví uživatelů bytu provedeno pomocí technologie aktivního kyslíku. Identifikovány příčiny vzniku plísní. Přijata preventivní opatření pro trvalé odstranění plísní.
 • Leden 2019, Brno. Byt 3+1 v panelovém domě. Plíseň v bytě za sedací soupravou v rozsahu do 2 m². Sedací souprava zasažena plísní také. Přijata okamžitá opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu - "redstone SUS". Plísně v bytě neodstraňovat přípravkem - odstraňovač HG (chlornan sodný). Poučen o odstranění příčin vzniku plísní a prevenci.
 • Leden 2019, Pardubice. Byt 3+1 v panelovém domě. Plíseň na stěnách a stropu. Certifikovaný inspektor nemovitostí rozmluvil zákazníkovi jeho záměr instalovat systém vnitřního zateplení bez parozábrany tolerující vznik kondenzátu. Plísně v rozsahu do 4 m² odstraněny prostředkem "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS". Navržen postup na odstranění příčin vzniku plísní a technologie na trvalé odstranění plísní. Jako ochranné dezinfekce doporučena technologie na bázi aktivního kyslíku. Projednány otázky trvalých preventivních opatření.
 • Leden 2019, Praha 10. Byt 2+1 majitel pronajímá. Zjištěny plísně v bytě - plíseň na stěnách a plíseň na ostění oken. Na základě informací nájemníků, měřením, průzkumem termovizní kamerou a výpočty, zjištěny příčiny vzniku plísní o rozsahu do 4 m². Navrženy technologie na odstranění příčiny vzniku situace - plísně v bytě. Poučeni o prevenci vzniku plísní na zdi.
 • Leden 2019, Český Brod. Byt 2+1 v přízemí bytového domu. Ihned po nastěhování do bytu byla zjištěna plíseň v bytě. Aplikováno Savo (v tomto případě nesprávný postup, kontraproduktivní). Plíseň v bytě o rozsahu do 3 m² byla následně zlikvidována pomocí přípravku "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS". V rámci inspekce nemovitosti zjištěny příčiny vzniku plísní a navrženy postupy a technologie na odstranění příčin vzniku plísní. Prevence zaměřena na odstranění nežádoucího rosení oken a průběžnou kontrolu relativní vlhkosti vzduchu v bytě.
 • Leden 2019, Rakovnicko, rodinný dům. Plísně na zdi v celkovém rozsahu do 3 m². Při inspekci přijata okamžitá opatření eliminující nebezpečí plísně na stěnách pro uživatele domu. Inspektor nemovitostí identifikoval příčiny vzniku plísní a podal návrh na technologie a preventivní opatření proti opakovanému vzniku plísní. Požadavek na trvalé odstranění plísní byl splněn.
 • Leden 2019, Praha 10. Inspekce 3 bytů na objednávku SVJ. U všech 3 bytů se vyskytovala plíseň na zdi. Plísně v bytě nepřekročily hranici plochy 1 m². V rámci inspekce předán návod na postupy a technologie, jak se zbavit plísně na zdi. Identifikovány příčiny vzniku plísní. V rámci prevence doporučeno aplikovat na místa s výskytem plísní antikondenzační nátěr KEFA Rid. Doporučeno zateplit štítové stěny kontaktním zateplovacím systémem o řízenou odvětranou mezerou CLIMASYS BASIC prováděné pomocí speciálních hmoždinek SPIRAL ANKSYS. Tento systém "umožňuje dodatečně zateplené budově dýchat".
 • Leden 2019, Praha 4. Po odchodu nájemníků z bytu 3+1 bytového domu byly plísně na zdi v obývacím pokoji a plíseň na stěnách v kuchyni. Plíseň v bytě měla rozsah do 2 m². Při inspekci předán návod na odstranění plísní svépomocí pomocí prostředku "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS". Certifikovaný inspektor nemovitostí doporučil jako preventivní opatření technologie na bázi aktivního kyslíku. Pro následující nájemníky předán text "Jak žít v bytě bez plísní". Tento text použít jako přílohu k nájemní smlouvě.
 • Leden 2019, Ostrava. Byt 4+1 ve 3. patře bytového domu. Plísně v rozsahu do 2 m² se vyskytovaly za sedací soupravou v obývacím pokoji. Polstrovaná sedací souprava byla postižená plísní také. Při inspekci na místě byla doporučena technologie aktivního kyslíku jako urgentní opatření na ochranu zdraví uživatelů bytu. Následně realizována ochranná dezinfekce pomocí prostředku "Odstraňovač plísní a spor redstone SUS". Navržen postup na odstranění příčiny vzniku plísní a soubor preventivních opatření proti vzniku nové plísně na stěnách.
 • Leden 2019, Praha 6. Byt 2+1 v bytovém domě. Majitel bytu byt pronajímá a zjistil plísně v bytě, plíseň na zdi, plíseň na stěnách v rozích. Rozsah plísní do 4 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí provedl inspekci na místě a byla přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Následně byly identifikovány příčiny vzniku plísní a inspektorem nemovitostí navrhnuty postupy na odstranění příčiny vzniku plísní. Z preventivních důvodů byly stěny opatřeny aktikondenzačním nátěrem KEFA Rid. Nájemníci obdrželi informace o prevenci vzniku plísní ve formě brožury "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Leden 2019, Štěchovice a okolí. Rodinný dům. Požadavek na inspektora nemovitostí - prohlídka domu, zjištění příčiny vzniku plísní, odstranění plísní a prevence proti vzniku nových plísní. V rámci inspekce zjištěny plísně na stěnách v rozsahu do 3 m². Plísně v minulosti odstraňovány prostředkem Savo (to bylo špatně a kontraproduktivní). Zjištěny příčiny vzniku plísní. Navržen způsob odstranění plísní pomocí "Odstraňovače plísní a spor redstone SUS". Uživatelé domu obdrželi příručku "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Leden 2019, Nitra - Slovenská republika. Byt 2+1 bytového domu. Plísně v bytě - ostění oken. Rozsah plísní do 2 m². Doporučena akutní hygienická opatření. Zjištěna příčina vzniku plísní a doporučen způsob odstranění příčiny. Technologie antikondenzačního nátěru KEFA Rid. Poučení o prevenci.
 • Leden 2019, Praha 4. Byt 3+1 v bytovém domě. Plíseň na zdi, plíseň okolo oken. Rozsah plísně do 2 m². Certifikovaný inspektor nemovitostí navrhl použití technologií aktivního kyslíku jako akutní opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Zjištěny příčiny vzniku plísní. Navrženy postupy na odstranění příčin plísně v bytě. Uživatelé bytu seznámeni se souborem preventivních opatření s cílem trvalého odstranění plísní.
 • Leden 2019, Litoměřice. Byt 2+1 v suterénu staršího bytového domu. Nefunkční vodorovné a svislé izolace proti vodě, zasolené zdivo. Plíseň v bytě - dlouhodobý výskyt plísní v interiéru bytu. Rozsah plísní do 5 m². Přijata akutní hygienická opatření chránící uživatele bytu. Navržený postup a technologie na odstranění příčiny vzniku plísní (krátkodobé, dlouhodobé - KEFA Rid, trvalé odstranění). Navržen způsob sanace interiéru ("Odstraňovač plísní a spor redstone SUS" - na plíseň na stěnách) a exteriéru. Navržena preventivní opatření.
 • Leden 2019, budova v majetku církve, Praha-Malá Strana. Plísně na stěnách okolo oken a ostění oken. Rozsah plísní do 1,5 m². Přijata opatření k ochraně zdraví uživatelů prostorů. Inspektor nemovitostí zjistil příčinu vzniku plísně na omítce. Následoval návrh na postupy a technologie na odstraňování a sanace plísní.
 • Leden 2019, Neratovice, byt ve vrchním patře panelového bytového domu (pod střechou). Plísně v bytě na stěnách předsíně a ložnice. Nežádoucí průsaky stropu v kuchyni. Strop opatřen vnitřním zateplením prováděným svépomocí. Inspektor nemovitostí zjistil příčinu vzniku plísní v předsíni a ložnici, doporučil nutné provedení postupů a technologií na odstranění příčiny vzniku plísní a sanace plísní svépomocí. Provedena prohlídka střechy panelového domu nad kuchyní. Stanoven postup při hledání příčiny nežádoucích průsaků. Uživatelé bytu poučeni o prevenci vzniku plísně v bytě. Zapůjčen kondenzační elektrický odvlhčovač vzduchu.
 • Leden 2019, Královéhradecko, přízemní rodinný domek postavený před cca 60 lety. Plísně na zdi v soklových oblastech vnitřního obvodového zdiva většiny aktivně užívaných místností. Rozsah plísní do 4 m². Urgentní hygienická opatření provedena podle návodu certifikovaného inspektora nemovitostí pomocí technologie aktivního kyslíku. Plísně na stěnách byly odstraněny svépomocí doporučenou technologií. Doporučena technologie na odstranění příčiny vzniku plísní. Poučení o prevenci opakovaného vzniku plísně na zdi.
 • Prosinec 2018, Praha-Černý Most, byt 3+1. Majitelka bytu si stěžovala na opakovanou nemocnost svých dětí. Realizován plán certifikovaného inspektora nemovitostí - prověrka dětí na alergie, rozbor druhů plísní v bytě pomocí stěrů, zjištění příčiny vzniku plísní v bytě. Návrh na odstranění příčiny vzniku plísně v bytě. Poučení majitelky bytu o prevenci plísně v bytě.
 • Prosinec 2018, vila Praha 5, plíseň na zdi ložnice v přízemí o rozsahu do 2 m². Inspekce nemovitosti odhalila příčinu vzniku plísně na stěnách. Certifikovaný inspektor nemovitostí doporučil opatření chránící zdraví uživatelů ložnice. Opatření možno provést svépomocí pomocí technologie aktivního kyslíku. Doporučeny technologie pro trvalé odstranění plísně. Uživatelům nemovitosti objasněny cesty prevence k zamezení následného vzniku plísně na stěnách.
 • Listopad 2018, Radotín, byt 2+kk bytového domu v přízemí. Majitelé koupili byt a mají problém se zápachem - jako kdyby byly plísně v bytě. V rámci inspekce nemovitosti provedl certifikovaný inspektor nemovitostí inspekci, při které zjistil, že před stěnou tvořenou obvodovým pláštěm bytu je předstěna ze sádrokartonu. Pomocí elektronické inspekční kamery byla provedena sonda do prostoru mezi předstěnou a stěnou obvodového pláště budovy. Sondou byla zjištěna plíseň na stěnách a plíseň na rubové straně sádrokartonu. Rozsah plísně v bytě byl větší než 5 m². V rámci okamžitých opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu byly zaslepeny všechny větrací otvory v předstěně. Certifikovaný inspektor nemovitostí doporučil odstranění zápachu po plísních pomocí ozonové technologie. Doporučen postup na odstranění předstěny, na sanaci plísní a na odstranění příčiny vlhkosti. Uživatelé bytu poučení, jak používat preventivní opatření k zabránění vzniku plísně v bytě.
 • Listopad 2018, Praha-Kyje, byt 2+1 v bytovém domě, byt sousedí s nevytápěnou chodbou bytového domu. Plíseň v bytě - rozsah plísní do 2 m² za vestavěnou skříní dětského pokoje. Plíseň na zdi a "zádech" vestavěné skříně. Certifikovaný inspektor nemovitostí při inspekci bytu navrhl nutná okamžitá opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Zákazníkovi byly vysvětleny příčiny vzniku plísně na zdi a na skříni. Navrhnuty postupy a technologie na odstranění příčin vzniku plísní a vlastní sanaci plísní. V rámci prevence následného vzniku plísní byla zákazníkovi předána příručka "Jak žít v bytě bez plísní".
 • Listopad 2018, Dolní Břežany, plíseň na zdi, plíseň v rohu, plíseň na stropě. Byt 2+1 bytového domu. Po prvním výskytu plísní v obývacím pokoji natřeny stěny s výskytem plísní tepelně izolačním nátěrem české výroby. Tepelně izolační nátěr na bázi "skleněných kuliček" nezafungoval a plíseň se objevila znovu v celkovém rozsahu do 1 m². V rámci inspekce navrhl certifikovaný inspektor nemovitostí urgentní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Identifikována skutečná příčina vzniku plísní. Navržen způsob sanace plísní a odstranění příčiny vzniku plísní tak, aby se plíseň na stěnách již nikdy nevyskytovala.
 • Říjen 2018, Most, požadavek na trvalé odstranění plísně v bytě, rohový byt bytového domu 2+1 ve 2. poschodí, plísně za kuchyňskou linkou, rozsah plísní do 2 m². V rámci inspekce přijata urgentní hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Identifikována příčina vzniku plísní a navržen postup a technologie na odstranění příčiny vzniku plísní. Navržena technologie odstranění plísní. Objasněna pravidla prevence opakovaného vzniku plísní.
 • Říjen 2018, Plzeň. Byt 3+1, rozsah plísní v koupelně do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu před plísněmi. Návrh sanace plísní. Návrh technického řešení správné výměny vzduchu v bytě. Poučení o správném užívání bytu a o prevenci vzniku plísní.
 • Říjen 2018, Litoměřicko. Rodinný dům, viditelný rozsah plísní do 3 m², biotické napadení podlah ložnice. Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu před plísněmi. Návrh sanace plísní, koncepce zásad odvlhčení domu. Návrhy - krátkodobé provizorní řešení a trvalé řešení. Poučení o správném užívání bytu a o prevenci vzniku plísní. Právní pomoc.
 • Září 2018, Přeštice. Rodinný dům, rozsah plísní do 3 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu před plísněmi. Určení příčin vzniku plísní. Návrh sanace plísní na stěnách ložnice, dětského pokoje a obývacího pokoje. Poučení o správném užívání domu a o prevenci vzniku plísní.
 • Září 2018, Praha západ. Byt 2+1, rozsah plísní do 5 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu před plísněmi. Návrh sanace plísní na plastových oknech, na stěnách místností a vestavěné kuchyni. Poučení o správném užívání bytu a o prevenci vzniku plísní.
 • Srpen 2018, Bratislava. Byt 2+1, rozsah plísní v koupelně do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu před plísněmi. Návrh sanace plísní. Poučení o správném užívání bytu a o prevenci vzniku plísní.
 • Srpen 2018, Horní Počernice. Rodinný dům, rozsah plísní ve sklepě do 20 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi vznikajícími na díky vlhkosti obvodového zdiva sklepa. Návrh na odstranění příčiny vzniku plísní – sanace vlhkosti zdiva. Návrh sanace plísní. Poučení o správném užívání sklepa a o prevenci vzniku plísní.
 • Srpen 2018, Příbram. Byt 1+1, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi za zařizovacími předměty, na ostění oken a za vestavěnou kuchyní. Návrh sanace plísní. Poučení o správném užívání bytu a o prevenci vzniku plísní. Pomoc při formulaci smlouvy o pronájmu bytu.
 • Srpen 2018, Zahraničí. Potravinářská produkce, rozsah plísní do 200 m². Návrh okamžitých hygienických opatření k ochraně hygienických podmínek výroby potravin a zaměstnanců. Návrh sanace dvoustupňové plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Srpen 2018, Příbram. Byt 3+1, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi za zařizovacími předměty a na ostění oken. Návrh sanace plísní. Poučení o správném užívání bytu a o prevenci vzniku plísní.
 • Květen 2018. Světlá nad Sázavou. Rekreační objekt, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nesprávných užíváním bytu a použitím nevhodných stavebních materiálů v konstrukci stropů. Návrh technologie sanace plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Květen 2018, Brno. Byt 2+1, rozsah plísní do 5 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nevhodným používáním bytu. Návrhy na sanaci plísní.  Poučení o správném užívání bytu a o prevenci vzniku plísní.
 • Květen 2018, Praha 2. Prostory služeb v suterénu, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu před plísněmi způsobenými velmi vysokou vlhkostí obvodového pláště suterénu a užíváním nevhodných chemických prostředků na odstraňování plísní. Návrh technologie odvlhčení prostoru a trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Květen 2018, Uherský Brod. Byt 2+1 nad nevytápěným sklepem, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu před plísněmi způsobenými nevhodným systémem vnitřního zateplení a užíváním nevhodných chemických prostředků na odstraňování plísní. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Duben 2018, Praha - Stodůlky. Byt 3+1, rozsah plísní do 1 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi v odtahových ventilátorech. Poučení o správném užívání bytu, použití ventilátoru a o prevenci vzniku plísní.
 • Duben 2018. Turnovsko. Rekreační objekt, rozsah plísní do 30 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nesprávných užíváním bytu a použitím nevhodných stavebních materiálů. Návrh technologie sanace plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Duben 2018. Česká Lípa. Rodinný dům, rozsah plísní do 5 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými vlhkostí pronikající do stavební konstrukce (srážková voda) nesprávně vyřešenými detaily izolace proti srážkové vodě. Návrh technologie vybudování dodatečných izolací proti srážkové vodě a technologie sanace plísní. 
 • Březen 2018, Velký Bor. Byty 2+1 nad nevytápěným sklepem, rozsah plísní v každému z bytů do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nedostatečným zateplením podlahy/stropu sklepa, nesprávným užíváním bytu a užíváním nevhodných chemických prostředků na odstraňování plísní. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Březen 2018. Lysá nad Labem. Bytový dům, inspekce provedena v 3 bytech, rozsah plísní v každém z bytů do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nesprávných užíváním bytu, tepelnými mosty konstrukce stavby, nesprávně vyřešenými stavebními detaily a nesprávným umístěním kuchyňských linek na vnitřní straně obvodového pláště bytového domu. Návrh technologie sanace plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Březen 2018, Zeleneč, rodinný dům 5+1, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi na ostění oken a za zařizovacími předměty. Návrh technologie sanací plísní. Poučení o správném užívání bytu a prevenci vzniku plísní.
 • Březen 2018. Praha - Kbely. Bytový dům, inspekce provedena v 4 bytech, rozsah plísní v každém z bytů do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nesprávných užíváním bytu, tepelnými mosty konstrukce stavby a nesprávně vyřešenými stavebními detaily. Návrh technologie sanace plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Březen 2018, Lhota. Skladové prostory potraviny, rozsah plísní do 8 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů obsluhujícího personálu před plísněmi způsobenými nedostatečným velmi vlhkým obvodovým zdivem, nesprávným užíváním skladu a užíváním nevhodných chemických prostředků na odstraňování plísní. Návrh technologie trvalého odstranění plísní.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Březen 2018, Brno, byt 2+1, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi na ostění oken. Návrh technologie sanací plísní. Poučení o správném užívání bytu a prevenci vzniku plísní.
 • Březen 2018, Praha 7, byt 3+1, rozsah plísní do 1 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi na plastových oknech a na ostění oken. Návrh technologie sanací plísní. Poučení o správném užívání bytu a prevenci vzniku plísní.
 • Březen 2018, Praha 8, byt 2+1, rozsah plísní do 3 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi za zařizovacími předměty a na ostění oken. Návrh technologie sanací plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Březen 2018, Nýřany. Byt 3+1, rozsah plísní do 2 m². Byt užívá 6 osob. Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi za zařizovacími předměty a na ostění oken. Návrh sanace plísní. Poučení správném užívání bytu a o prevenci vzniku plísní.
 • Březen 2018, Uhříněves. Byt 1+1, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi na ostění oken a nad okny. Návrh sanace plísní. Poučení správném užívání bytu a o prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2018, Praha 6. Byt 1+1, rozsah plísní do 1 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi uvnitř skladových komor a na ostění oken. Návrh sanace plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2018, Praha - Stodůlky. Byt 3+1, rozsah plísní do 1 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi na ostění oken pokoje. Poučení o správném užívání bytu a prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2018, Jirny, byt 2+1, rozsah plísní do 3 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi na ostění oken, v místech okenních překladů a za zařizovacími předměty. Návrh technologie sanací plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2018, Praha 7. Skladové suterénní prostory spotřebního zboží, rozsah plísní do 8 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů obsluhujícího personálu před plísněmi způsobenými nedostatečným velmi vlhkým obvodovým zdivem, nesprávným užíváním skladu a užíváním nevhodných chemických prostředků na odstraňování plísní. Návrh technologie trvalého odstranění plísní.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2018, Praha 9. Byt 3+1, rozsah plísní do 1 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi uvnitř vestavěné skříně a v ostění oken. Návrh sanace plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2018, Praha 2. Byt 1+1, rozsah plísní do 4 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi za zařizovacími předměty a v ostění oken. Návrh sanace plísní, hrubé a jemné čištění. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2018, Havlíčkův Brod a okolí. Byt 2+1 nad nevytápěným sklepem, rozsah plísní do 8 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nedostatečným zateplením podlahy/stropu sklepa, nesprávným užíváním bytu a užíváním nevhodných chemických prostředků na odstraňování plísní. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2018, Kladno. Byt 3+1, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nesprávným umístěním kuchyňské linky na obvodový plášť budovy a nevhodným užíváním bytu. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2018, Trutnov. Byt 2+1, rozsah plísní do 5 m². Plísně pod podlahovými krytinami dlouhodobě špatně odstraňované pomocí chemických odstraňovačů plísní (to je špatně). Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi. Návrh sanace plísní pomocí metod šetrných ke zdraví uživatelů bytu. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2018, Praha 8. Byt 4+1, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi a prachem za zařizovacími předměty. Návrh sanace plísní, hrubé a jemné čištění. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2018. Meziboří. Bytový dům, inspekce provedena v 5 bytech, rozsah plísní v každém z bytů do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nesprávných užíváním bytu, tepelnými mosty konstrukce stavby a nesprávně vyřešenými stavebními detaily. Návrh technologie sanace plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Únor 2018. Říčany. Bytový dům, inspekce provedena ve 3 bytech, rozsah plísní v každém z bytů do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nesprávných užíváním bytu, tepelnými mosty konstrukce stavby a nesprávně vyřešenými stavebními detaily. Návrh technologie sanace plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018. Kostelec nad Orlicí. Rodinný dům, rozsah plísní do 10 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nedostatečnými tepelně izolačními vlastnostmi štítových zdí. Návrh technologie sanace.  Návrh na odstranění dlouhodobé relativní vlhkosti vzduchu na úrovni 75-80 %. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Praha 8, byt 2+1, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi na ostění oken a v místech okenních překladů. Návrh technologie sanací plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Praha 1. Byt 2+1, rozsah plísní v podlahách do 20 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi. Provedení návrhu technologií sanace plísní a rekonstrukce podlahy. Hrubé a jemné čištění. Metoda BMB, aerosol AsN, ozonování. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Brno, byt 2+1, rozsah plísní do 3 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi za zařizovacími předměty a na ostění oken. Návrh technologie sanací plísní. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Praha 1. Byt 1+1, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi na ostění většiny oken bytu a za skříněmi. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Praha - Radotín. Rodinný dům, rozsah plísní do 20 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými stavební vlhkostí během stavby stropů. Návrh technologie sanace stropů a zdí.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Čáslav. Řadový starý rodinný dům, rozsah plísní do 3 m². Návrh okamžitých hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými pronikáním srážkových vod do stavby a vzlínající vlhkostí z podzákladí. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Praha 5. Byt 1+1, přízemní, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými stavební konstrukcí = tepelnými mosty a nesprávným užíváním bytu. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Praha - Podolí. Byt 2+1, rozsah plísní do 6 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nesprávným umístěním zařizovacích předmětů na obvodový plášť budovy a nevhodným užíváním bytu. Návrh technologií trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Praha 9. Byt 4+1, rozsah plísní nezjištěn. Návrh na prověření přítomnosti plísní v centrálním rekuperačním systému bytového domu. Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Pelhřimov a okolí. Rodinný dům, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nesprávným umístěním kuchyňské linky na obvodový plášť budovy a nevhodným užíváním bytu. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Benátky nad Jizerou. Byt 4+1, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi na ostění většiny oken bytu. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Praha 5. Byt 2+1, rozsah plísní do 1 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nesprávným umístěním kuchyňské linky na obvodový plášť budovy a nevhodným užíváním bytu. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Leden 2018, Praha 1. Byt 3+1 nad nevytápěným sklepem, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nedostatečným zateplením podlahy/stropu sklepa a nesprávným užíváním bytu. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Prosinec 2017, Kladno a okolí. Rodinný dům, rozsah plísní do 3 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nesprávným umístěním kuchyňské linky na obvodový plášť budovy a nevhodným užíváním bytu. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Prosinec 2017, Praha 8. Byt 2+1, rozsah plísní do 1 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi na ostění většiny oken bytu. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Prosinec 2017, Praha 5. Byt 3+1, rozsah plísní nezjištěn, plíseň skryta, pouze zápach. „Hledání plísně doma“. Plíseň v konstrukci podlahy. Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nežádoucí vlhkostí celé skladby podlahy. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Prosinec 2017, Praha západ. Bytový dům, sociální zařízení obecního úřadu, rozsah plísní do 1,5 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nedostatečnou tepelně izolační vlastností obvodového pláště budovy. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Prosinec 2017, Praha - Barrandov. Byt 3+1, rozsah plísní do 3 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nedostatečnou tepelně izolační vlastností obvodového pláště budovy a nevhodným užíváním bytu. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Prosinec 2017, Nový Bor. Rodinný dům, rozsah plísní do 1,5 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi způsobenými nedostatečnou tepelně izolační vlastností obvodového pláště budovy. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Prosinec 2017, Brno a okolí. Byt 1+1, rozsah plísní do 1,5 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi za šatními skříněmi a ostění oken. Návrh technologie trvalého odstranění plísní v bytě.  Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Prosinec 2017, Praha – Karlín. Byt 2+1, rozsah plísní do 1,5 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi za šatními skříněmi a pod podlahovou krytinou. Poučení o prevenci vzniku plísní.
 • Prosinec 2017, Praha – Michle. Byt 3+1, rozsah plísní do 2 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísněmi vzniklými z nežádoucí tepelných mostů a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Instruktáž na prevenci.
 • Prosinec 2017, Ústí nad Labem. Byt 1+1, rozsah plísní do 1 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti před plísní za kuchyňskou linkou. Návrh technologie na odstranění plísní. Instruktáž na preventivní opatření.
 • Prosinec 2017, Praha – Kolovraty, byt 2+1, rozsah plísní do 1 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti. Návrh na technologie odstranění nežádoucích následků plísní – ostění oken, vestavěné skříně. Poučení o prevenci.
 • Prosinec 2017, Praha – Michle, byt 1+1, rozsah plísní do 2 m²,  rozsah plísní do 1,5 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti. Návrh technologie sanace. Poučení o prevenci.
 • Prosinec 2017, Praha – Radotín. Byt 3+1 vedle chladného průchodu, rozsah plísní do 1,5 m². Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů nemovitosti. Technologie sanací plísní svépomocí. Poučení o prevenci.
 • Listopad 2017, Průhonice, rodinný dům, rozsah plísní do 3 m². Nesprávné užívání RD, relativní vlhkost dlouhodobě více jak 70 %. Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů RD. Návrh na sanaci plísní. Poučení o prevenci.
 • Listopad 2017, Roudnice nad Labem, byt 2+1, plíseň v rozích ložnice a kuchyně, rozsah plísní do 2 m². Příčina vzniku plísní (nevhodné užívání bytu) odstraněna. Aplikován antikondenzační nátěr KEFA Rid. Instruktáž na prevenci.
 • Listopad 2017, Praha 4, byt 2+1. Plíseň za čalouněnou sedačkou v rohu obývacího pokoje, rozsah plísní do 1,5 m². Efekt „vnitřního zateplení“. Přijata okamžitá hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu. Návrh na sanaci a odstranění příčiny vzniku plísní. Instruktáž na prevenci.
 • Listopad 2017, Praha 4, bat 3+1, rozsah plísní do 2 m². Voda v konstrukci stavby – nefunkční izolace lodžie v poschodí nad bytem. Návrh na odstranění příčiny vzniku plísní.
 • Listopad 2017, Praha 3, byt 4+1, rozsah plísní do 5 m². Plísně pod koberci a tapetami. Zjištění příčiny vzniku plísní. Návrh na odstranění plísní. Instruktáž na prevenci.
 • Listopad 2017, střední Čechy, velký bytový dům, ochranná dezinfekce, ničení plísní jako následku vody ve stavební konstrukci. Sanace cca 2.500 m² bytových ploch. Manuál prevence vzniku plísní při užívání bytového domu.
 • Říjen 2017, Praha 6, byt 3+1 v bytovém domě, rozsah plísní do 1,5 m². Zjištění příčiny vzniku plísní měřením a rozborem výsledků průzkumu termovizní kamerou (nefunkční vodorovná hydroizolace terasy, špatná funkce svodů srážkové vody). Návrh na odstranění příčiny.
 • Říjen 2017, Praha 6, vila – dřevostavba, rozsah plísní v konstrukci dřevostavby do 8 m². Průzkum stavby termovizní kamerou, měření vlhkosti, analýza dřevokazných hub. Určení příčiny vzniku hub a plísní v konstrukci. Pomoc při organizaci rekonstrukce dřevostavby.
 • Říjen 2017, České Budějovice, rodinný dům 5+1, rozsah plísní do 2 m². Diagnostika a zjištění příčiny vzniku plísní – voda v konstrukci stavby. Nový dům „nevyschnul“, rodina se brzy nastěhovala. Stavební vlhkost v konstrukci stavby umocnila nežádoucí vliv tepelných mostů. Návrh na odstranění plísní a určení dalšího postupu (technologie vysoušení, prevence).
 • Říjen 2017, Stará Boleslav – okolí, rodinný dům, rozsah plísní do 5 m². Diagnostika. Zjištění příčiny plísní – tepelné mosty, špatný režim topení a větrání. Návrh na odstranění plísní v ložnici, předsíni, kuchyni a zádveří. Aplikace antikondenzačního nátěru KEFA Rid. Instruktáž rodiny na prevenci.
 • Říjen 2017, Praha 6, byt 2+1, rozsah plísní do 1,5 m². Diagnostika. Návrh na odstranění plísní v ostění oken. Návrh na odstranění příčin vzniku plísní. Prevence.
 • Září 2017, Přezletice, RD/dřevostavba 4+1, rozsah plísní do 2 m². Určení příčiny vzniku plísní u vestavěných skříní. Návrhy na odstranění plísní a příčin vzniku plísní. Prevence.
 • Září 2017, Náchodsko, byt 2+1, rozsah plísní do 2 m². Diagnostika. Návrh na odstranění plísní a nežádoucí kondenzace vzdušné vlhkosti na chladných stěnách interiéru. Poučení o správném užívání bytu. Prevence.
 • Srpen 2017, Lysá nad Labem, bytový dům, 4 byty, rozsah plísní do 5 m². Práce pro SVJ. Diagnostika. Návrh na odstranění plísní a přijetí nutných hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytů. Návrh na odstranění příčin vzniku plísní. Prevence, instruktáž.
 • Srpen 2017, Praha 11, sklady nábytku, rozsah plísní do 15 m².  Diagnostika. Návrh na trvalé odstranění plísní. Identifikace příčin vzniku plísní. Návrh na odstranění příčin. Prevence.
 • Srpen 2017, Praha 6, podkrovní byt bytového domu, rozsah plísní do 5 m². Vypracování oponentního posudku k příčinám vzniku plísní.
 • Srpen 2017, Lysá nad Labem, sklep chaty, rozsah plísní do 5 m². Diagnostika příčin vzniku plísní. Instruktáž na odstranění plísní svépomocí SUS. Návrh odvlhčení zdiva. Prevence.
 • Srpen 2017, Praha 5, RD, rozsah plísní v obytných místnostech a ve sklepě do 20 m². Diagnostika příčin vzniku plísní. Návrh na odstranění plísní SUS, aerosol, ozonizace, decentrální rekuperace. Instruktáž na správné užívání nemovitosti s hlediska teplotně-vlhkostního režimu.
 • Srpen 2017, Praha 2, byt 2+1, rozsah plísní do 2 m². Určení příčiny vzniku plísní. Návrh na odstranění plísní svépomocí SUS. Prevence antikondenzačním nátěrem KEFA Therm, ostění oken. Instruktáž na správné užívání bytu.
 • Červenec 2017, Praha 1, byt 1+1, rozsah plísní v konstrukci stavby do 15 m². Diagnostika. Odstranění plísní a spor – SUS, aerosol, ozonizace. Návrh na odstranění příčiny vzniku plísní. Návrh na technologie rekonstrukce podlahy. Prevence. Jednání s developerem.
 • Červenec 2017, Praha 3, suterénní byt 2+1, rozsah plísní do 10 m². Diagnostika. Návrh na odstranění plísní. Návrh na odstranění příčin vzniku plísní – nežádoucí kondenzace, vzlínající vlhkost z podzákladí. Prevence. Jednání s developerem.
 • Červen 2017, Praha 6, byt 3+1, rozsah plísní do 3 m². Diagnostika. Návrh na odstranění vzniku plísní a odstranění příčin vzniku plísní – nežádoucí kondenzace.  Prevence.
 • Květen 2017, Brno, suterénní byt 1+kk, rozsah plísní do 1 m². Diagnostika. Návrh na odstranění plísní svépomocí SUS. Prevence.
 • Květen 2017, Praha 1, historická sklepení, rozsah plísní do 20 m². Diagnostika. Identifikace příčin vzniku plísní a návrh na odstranění. Odstranění spor plísní ve vzduchu pomocí aerosolu. Dlouhodobé sledování. Prevence.
 • Duben 2017, Praha 4, přízemní byt 2+1, rozsah plísní do 5 m². Instruktáž na odstranění plísní svépomocí/SUS. Odstranění příčiny vzniku plísní – nežádoucí kondenzace díky špatnému topení. Prevence.
 • Duben 2017, Praha 5, RD, rozsah plísní do 2 m². Diagnostika. Instruktáž na odstranění plísní svépomocí a prevence. Návrh na odstranění příčiny vzniku plísní – voda v konstrukci stavby/vzlínající vlhkost z podzákladí.
 • Duben 2017, Praha 1, byt 1+1, rozsah plísní do 1 m². Odstranění plísní SUS. Prevence – instruktáž na správné užívání bytu.
 • Březen 2017, Praha 4, byt 2+1, rozsah plísní do 2 m². Odstranění plísní SUS. Odstranění příčiny vzniku plísní – tepelné mosty a nevhodné užívání bytu. Prevence.
 • Březen 2017, Odolená Voda, vzdělávací zařízení, rozsah plísní do 20 m². Diagnostika. Projekt sanace plísní a odstranění příčin vzniku plísní. Prevence.
 • Březen 2017, Praha 3, bytový dům, 2 byty rozsah plísní do 10 m². Diagnostika. Odstranění plísní SUS. Odstranění příčiny vzniku plísní – nežádoucí kondenzace. Zvýšení povrchové teploty povrchu interiérových stěn pomocí dodatečného vnitřního zateplení systémem redstone CLIMA PLUS. Prevence.
 • Březen 2017, Jeseník, lázeňské zařízení, rozsah plísní do 20 m². Diagnostika. Odstranění plísní SUS. Odstranění příčiny vzniku plísní – nežádoucí kondenzace. Prevence.
 • Březen 2017, Praha 7, byt 1+1, rozsah plísní do 1 m². Odstranění plísní pomocí SUS. Odvlhčovač. Instruktáž na správné užívání bytu. Prevence.
 • Březen 2017, Říčany, byt 2+1, rozsah plísní do 2 m². Likvidace plísní pomocí oxidačních systémů. Dodatečné vnitřní zateplení systémem redstone CLIMA PLUS.  Prevence.
 • Březen 2017, Praha 4, podkrovní byt 3+1, rozsah plísní do 2 m². Diagnostika příčin vzniku plísní. Absence vzduchotěsnosti stropní/střešní konstrukce. Odstranění plísní a příčiny vzniku plísní. Prevence.
 • Březen 2017, Stará Boleslav, RD, rozsah plísní do 2 m². Odstranění příčin vzniku plísní – nesprávné užívání bytu, tepelné mosty. Eliminace vlivu tepelných mostů. Prevence.
 • Březen 2017, Brno, byt 2+1, rozsah plísní do 2 m². Odstranění příčin vzniku plísní – nesprávné užívání bytu, tepelné mosty. Eliminace vlivu tepelných mostů. Prevence.
 • Únor 2017, Brno, bytový dům, diagnostika, rozsah plísní do 5 m². Nejednalo se o plísně, ale o fogging, náhlé zčernání stěn bytů.
 • Únor 2017, Hradec Králové, nepodsklepený RD, smíšené zdivo, rozsah plísní do 2 m². Odstranění příčiny vzniku plísní – nežádoucí kondenzace kolem stavebních otvorů obvodového pláště domu. Prevence.
 • Únor 2017, Týnec nad Sázavou, byt 3+1, rozsah plísní do 2 m². SVJ organizovala odstranění plísní a prevenci podle mých instrukcí. Proškolení uživatelů bytu.
 • Únor 2017, Lipník nad Bečvou, byt 3+1, plísně za skříněmi a zařizovacími předměty, rozsah plísní do 3 m². Odstranění plísní SUS. Prevence.
 • Únor 2017, Veselí nad Lužnicí, 6 bytů bytového domu. Rozsah plísní do celkem 20 m². Diagnostika vzniku plísní. Návrhy na odstranění vzniku plísní a plísní samotných. Prevence.
 • Únor 2017, Brno, koupelna bytu, rozsah plísní do 3 m². Průsak vody z pračky. Odstranění příčiny vzniku plísní. Návrh na odstranění plísní SUS.
 • Únor 2017, Ústí nad Labem, byt 3+1, rozsah plísní do 2 m². Přijetí akutních hygienických opatření o ochraně zdraví uživatelů bytů. Odstranění plísní pomocí SUS. Odstranění příčiny vzniku plísní (nežádoucí kondenzace). Prevence.
 • Leden 2017, Plzeň, byt 2+1, rozsah plísní do 0,5 m². Odstranění plísní SUS. Eliminace vlivu tepelného mostu balkonu. Antikondenzační nátěr KEFA Rid/KEFA Therm. Prevence.
 • Leden 2017, Humenné, garáže pod RD, rozsah plísní do 15 m². Diagnostika, návrh na odstranění plísní a příčiny vzniku plísní. SUS, silikátové barvy. Prevence.
 • Leden 2017, Bratislava, byt 2+1, rozsah plísní do 1 m². Návrh na odstranění plísní pomocí SUS. Prevence, správné užívání bytu. Antikondenzační nátěr SUS.
 • Leden 2017, Žatec, byt 1+kk, rozsah plísní do 10 m². Hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů. Návrh na odstranění plísní pomocí SUS, odstranění příčiny vzniku plísní. Prevence.
 • Leden 2017, Liberec, státní zařízení, pobytové prostory, rozsah plísní do 10 m². Návrh na odstranění příčiny vzniku plísní (voda v konstrukci stavby, nežádoucí kondenzace vzdušné vlhkosti). Prevence.
 • Leden 2017, Děčinsko, penzion, rozsah plísní do 3 m². Návrh na odstranění plísní pomocí SUS. Použití antikondenzačního nátěru KEFA Rid. Prevence.
 • Leden 2017, Praha, koupeny bytového domu, rozsah plísní do 5 m². Přijetí akutních hygienických opatření o ochraně zdraví uživatelů bytů. Odstranění plísní pomocí SUS. Odstranění příčiny vzniku plísní (nežádoucí kondenzace). Prevence.
 • Leden 2017, Praha 7, byt 3+1, rozsah plísní do 1,5 m². Likvidace plísní za zařizovacími předměty u obvodových stěn bytu pomocí SUS. Hygienická opatření, prevence. Nátěry silikátovými barvami.
 • Leden 2017, Pardubice, byt 2+1, rozsah plísní do 2 m². Eliminace vlivu tepelných mostů ostění oken pomocí opravy připojovací spáry oken, použití antikondenzačního nátěru KEFA Rid. Hygienická opatření, prevence.
 • Leden 2017, Lipník nad Bečvou, sociální zařízení, rozsah plísní větší jak 10 m². Návrh na odstranění plísní pomocí SUS. Použití antikondenzačního nátěru KEFA Rid. Prevence.
 • Leden 2017, Brno, plísně za skříněmi, rozsah plísní do 3 m². Odstranění plísní pomocí SUS. Přijata akutní hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu. Poučení o prevenci.
 • Leden 2017, Praha, byt 2+1, rozsah plísní do 2 m². Plísně na kožené sedačce. Odstranění plísně pomocí SUS, prevence, použití odvlhčovače.
 • Leden 2017, Brno, byt v cihlovém bytovém domě, rozsah plísní do 2 m². Odstranění plísně a příčiny vzniku plísní. Prevence.
 • Leden 2017, Příbram, byt v panelovém domě, rozsah plísní 3 m²,  panelový dům opatřením dodatečným kontaktním zateplovacím systémem, špatně instalována nová plastová okna v připojovací spáře. Plíseň za rubové straně zateplovacího systému a v okolí ostění oken ohrožovala zdraví uživatelů bytu. Poradenství na odstranění plísní a příčiny vzniku plísní.
 • Leden 2017, Praha 9, byt 3+kk, rozsah plísní 2 m², odstranění příčiny vzniku plísní (vzlínající vlhkost ve zdivu), akutní hygienická opatření, prevence.
 • Leden 2017, Praha 4, byt 3+1, rozsah plísní 2 m², odstranění příčin vzniku plísní za skříněmi, zvýšena povrchová teplota zdi, akutní hygienická opatření, poučení o prevenci.
 • Prosinec  2016, Řevnice, rodinný dům, rozsah plísní větší jak 6 m², poradenství, zjištění příčiny a odstranění příčiny (odstranění nežádoucí kondenzace vzdušné vlhkosti na stěnách místností), odstranění vody v části konstrukce obvodového pláště budovy. Plíseň odstraněna pomocí oxidačních účinných látek, přijata hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů místností, prevence.
 • Prosinec roku 2016, Brno, podkrovní byt bytového domu, rozsah plísní větší jak 5 m², poradenství, porucha průvzdušnosti obálky budovy, nesprávné řešení detailů průniku krovu do podkrovní místnosti, použit systém deaktivace plísní pomocí oxidačního systému, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů prostorů, preventivní opatření.
 • Prosinec roku 2016, Odolená Voda, společenské zařízení, rozsah plísní větší jak 5 m², poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí oxidačního systému, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů prostorů, preventivní opatření.
 • Prosinec roku 2016, Beroun, stravovací zařízení, rozsah plísní menší jak 5 m², poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí oxidačního systému, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů prostorů, preventivní opatření.
 • Prosinec roku 2016, Praha 15, byt v bytovém domě, rozsah plísní menší jak 5 m², určeny příčiny vzniku plísní (nežádoucí efekt vnitřního zateplení nesprávných umístění zařizovacích předmětů v bytě), poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí oxidačního systému, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Červen roku 2016, Kostelní Hlavno, rodinný dům, rozsah plísní menší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, sytém antikondenzačního nátěru KEFA Therm, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Listopad roku 2016, Praha 8, byt v bytovém domě, rozsah plísní na okenním ostění menší jak 5 m², určeny příčiny vzniku plísní (nežádoucí kondenzace vzdušní vlhkosti), poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí oxidačního systému, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Listopad roku 2016, Praha 4, byt v bytovém domě, rozsah plísní menší jak 5 m², určeny příčiny vzniku plísní (nežádoucí kondenzace vzdušní vlhkosti, vlhkost ve stavební konstrukci domu), poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí oxidačního systému, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Listopad roku 2016, Praha 15, byt v bytovém domě, rozsah plísní v rozích místností a okenního ostění menší jak 5 m², určeny příčiny vzniku plísní (nežádoucí kondenzace vzdušní vlhkosti), poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí oxidačního systému, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Říjen roku 2016, Praha 8, rodinný dům, rozsah plísní větší jak 5 m², určeny příčiny vzniku plísní (vlhkost ve stavební konstrukci domu), poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí systému redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Září roku 2016, Ústí nad Labem, suterénní byt v bytovém domě, rozsah plísní menší jak 5 m², určeny příčiny vzniku plísní, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí systému redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Září roku 2016, Nový Jičín, rodinný dům, rozsah plísní větší jak 5 m², určeny příčiny vzniku plísní (nevhodně provedené dodateční zateplení fasády pomocí ETICS), poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí systému redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Září roku 2016, Praha 5, byt v bytovém domě, rozsah plísní za kuchyňskou linkou menší jak 5 m², určeny příčiny vzniku plísní, návrh na uvedení fasády bytového domu do správného stavu, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí systému redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Září roku 2016, Lhota, kamenný rodinný dům, rozsah plísní na nábytku větší jak 5 m², určeny příčiny vzniku plísní, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí oxidačních systémů, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Červenec roku 2016, Praha 5, přízemní byt bytového domu, rozsah plísní za prostorem vestavěných skříní větší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní pomocí měření a výpočtů, poradenství, vypracován návrh sanace, použit systém deaktivace plísní pomocí systému redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Červenec roku 2016, Praha 3, byt bytového domu, rozsah plísní vlivem tepelného mostu betonové konstrukce menší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní pomocí termovizní kamery a výpočtů, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí systému redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Červen roku 2016, Praha - západ, byt bytového domu, rozsah plísní v koupelnách a WC větší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, vypracování plánu sanace plísní, použit systém deaktivace plísní pomocí systému redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Červen roku 2016, Kostelní Hlavno, rodinný dům, rozsah plísní větší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, sytém redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Červen roku 2016, Ústí nad Labem, byt bytového domu, rozsah plísní díky nežádoucí kondenzaci je menší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku nežádoucí kondenzace a plísní, poradenství, vypracování návrhu na odstranění nežádoucí kondenzace, použit systém deaktivace plísní pomocí systému redstone SUS, minerální systém povrchové úpravy PROFI Tec, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Červen roku 2016, Praha - západ, byt bytového domu, rozsah plísní v koupelnách a WC větší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, vypracování plánu sanace plísní, použit systém deaktivace plísní pomocí systému redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Květen roku 2016, Praha 8, byt bytového domu, rozsah plísní v menší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí systému redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Květen roku 2016, Praha 4, byt bytového domu ve starší zástavbě, rozsah plísní v menší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí oxidantů, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření pomocí minerálního systému PROFI Tec.
 • Květen roku 2016, Šumperk, přízemní byt bytového domu ve starší zástavbě, rozsah plísní v menší jak 5 m², silné odérové zatížení, zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí oxidantů, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Duben roku 2016, Olomouc, průmyslová hala, rozsah plísní větší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, návrh na systém sanace plísní, použit systém deaktivace plísní pomocí redstone SUS, systém redstone CLIMA PLUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů haly, preventivní opatření.
 • Duben roku 2016, Chrášťany, rodinný dům, rozsah plísní menší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Duben roku 2016, Broumov, byt bytového domu, rozsah plísní v menší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí redstone SUS, systém redstone CLIMA PLUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Duben roku 2016, Praha - Stodůlky, přízemní byt panelového domu, rozsah plísní v menší jak 5 m², mezera mezi panelovými domy, zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí redstone SUS, systém redstone CLIMA PLUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Duben roku 2016, Praha Horní Počernice, rodinný dům, rozsah plísní menší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření.
 • Březen roku 2016, Chotěboř, rodinný dům, rozsah plísní menší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření. Návrh dodatečné vodorovné hydroizolace části obvodového pláště budovy.
 • Březen roku 2016, Šestajovice, rodinný dům, rozsah plísní za předsazenou stěnou větší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, měření, výpočty, použit systém deaktivace plísní pomocí redstone SUS, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů domu, preventivní opatření. Návrh dodatečné vodorovné hydroizolace části obvodového pláště budovy.
 • Březen roku 2016, Újezd nad Lesy, byt v bytovém domě, rozsah plísní v rozích místností a okenních ostěních menší jak 5 m², zjištění příčiny vzniku plísní, poradenství, použit systém deaktivace plísní pomocí redstone SUS a oxidace, hygienická opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, preventivní opatření.
 • Březen roku 2016, Hradec Králové, byt v bytovém domě, rozsah plísní za zařizovacími předměty a kuchyňskou linkou menší jak 5 m², poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, výpočty a návrhy dodatečných tepelně izolačních opatření systémem redstone CLIMA PLUS/PURA, návrhy preventivních opatření.
 • Březen roku 2016, Praha - jih, byt v bytovém domě, rozsah plísní v okolí střešních oken menší jak 5 m², poradenství, doporučení prověrky průvzdušnosti obálky budovy pomocí Blower Door testu, hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu.
 • Březen roku 2016, Praha 4, byt v bytovém domě, rozsah plísní menší jak 5 m², inspekce – přístrojový průzkum s cílem vyloučit příčiny vzniku plísní, prověrka funkčnosti hydroizolačních opatření, výpočty, poradenství, doporučení hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu.
 • Březen roku 2016, Pyšely, byt v bytovém domě, bez vizuálního výskytu plísní, odérová přítomnost plísní v nábytku, poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, návrhy preventivních opatření.
 • Březen roku 2016, Praha 6, suterénní byt bytového domu, rozsah plísní menší jak 5 m², poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, návrhy dodatečných hydroizolačních opatření a povrchových úprav degradovaných povrchů systémem SANAVER Duo, návrhy preventivních opatření.
 • Březen roku 2016, Praha 6, inspekce 5 bytových jednotek v bytovém domě, rozsah plísní větší jak 5 m², poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, antikondenzační nátěry KEFA Therm, systém duální sanační omítky SANAVER Duo, výpočty a návrhy dodatečných tepelně izolačních opatření systémem redstone CLIMA PLUS, návrhy preventivních opatření.
 • Únor roku 2016, Praha 6, byt v bytovém domě, rozsah plísní za vestavěnými skříněmi a v okolí ostění okne menší jak 5 m², poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, výpočty a návrhy dodatečných tepelně izolačních opatření systémem redstone CLIMA PLUS, návrhy preventivních opatření.
 • Únor roku 2016, Praha 3, byt v bytovém domě, rozsah plísní za postelemi a kuchyňskou linkou menší jak 5 m², poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, výpočty a návrhy dodatečných tepelně izolačních opatření systémem redstone CLIMA PLUS, návrhy preventivních opatření.
 • Únor roku 2016, Praha 4, restaurační zařízení, rozsah plísní větší jak 5 m², poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, návrhy dodatečných hydroizolačních opatření, návrhy preventivních opatření.
 • Únor roku 2016, Rosice, byt v přízemí bytového domu, rozsah plísní v za skříněmi menší jak 5 m², poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, systém redstone SUS, návrhy na odvlhčení v exteriéru, návrhy preventivních opatření.
 • Leden roku 2016, Praha 9, byt v bytovém domě, rozsah plísní v okenním ostění menší jak 5 m², poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, použit systém redstone SUS, návrhy preventivních opatření.
 • Leden roku 2016, Praha 5, byt v bytovém domě, rozsah plísní menší jak 5 m², poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, antikondenzační systém KEFA Therm, antimikrobiální systém LS, návrhy preventivních opatření.
 • Leden roku 2016, Rakovník, byt v bytovém domě, rozsah plísní na ostění oken menší jak 5 m², poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu, antikondenzační systém KEFA Therm, návrhy preventivních opatření.
 • Prosinec roku 2015, Praha - východ, byt v bytovém domě, rozsah plísní menší jak 5 m², poradenství, zjištění příčin vzniku plísní, doporučení prioritních hygienických opatření k ochraně zdraví uživatelů bytu a návrhy preventivních opatření. Systémy redstone SUS, redstone CLIMA PLUS.
 • Prosinec roku 2015, Praha, Břevnov, byt v bytovém domě, rozsah plísní větší jak 5 m², inspekce bytu, zjištění příčin vzniku plísní. Sanace plísní v součinnosti se společností ADERA s.r.o. v březnu roku 2016 pomocí systému redstone SUS, návrh sanačního systému redstone CLIMA PLUS.
 • Prosinec roku 2015, Praha, Koloděje, bytový dům o 6 bytových jednotkách, inspekce nemovitosti s cílem trvalého odstranění plísní a tepelných ztrát, návrh na odstranění plísní a zamezení tepelných ztrát pomocí systémů redstone SUS, redstone CLIMA PLUS, rozsah plísní větší jak 5 m², soukromý investor.
 • Červenec roku 2015, Praha, Patočkova ul., byt v bytovém domě, inspekce a návrh na odstranění plísní pomocí systémů redstone CLIMA PLUS, ProfiTec P457, plocha cca 30 m², soukromý investor.
 • Červenec roku 2015, Bílovice, okapové systémy nádražního zastřešení, návrh na odstranění nežádoucí kondenzace okapových systémů pomocí antikondenzačního nátěru KEFA Therm, plocha cca 20 m², soukromý investor ve spolupráci se společností mmcité 1 a.s.
 • Červen roku 2015, Odolená Voda, ul. Komenského, suterénní prostory bytového domu, posouzení vhodnosti místností z hlediska vhodnosti pro provoz výchovného zařízení, vypracování koncepce odstranění nežádoucích projevů vlhkosti s použitím systémů redstone SUS, SUS/ASN, CLIMA PLUS, SanverDUO, ECO ROOM 100, ProfiTec P457, plocha cca 40 m², investor město Odolená Voda.
 • Květen roku 2015, Praha, Patočkova ul., byt v bytovém domě, inspekce a návrh na odstranění plísní pomocí systémů redstone SUS, ProfiTec P457, plocha cca 12 m², soukromý investor.
 • Květen roku 2015, Praha, Jemenská ul., byt v bytovém domě, inspekce a návrh na odstranění plísní systémem redstone SUS, CLIMA PLUS, změnou užívání bytu, plocha cca 10 m², investor BD.
 • Květen roku 2015, Praha 3, bytový dům, 18 bytů, inspekce a návrh sanace plísní u 18 bytů pomocí systémů redstone SUS a CLIMA PLUS, LGS, změna způsobu užívání bytů, celková plocha u 18 bytů cca do 100 m², soukromý investor.
 • Březen roku 2015, Kaňovice, výrobce obytných kontejnerů, návrh řešení na odstranění nežádoucí kondenzace vzdušné vlhkosti a hygienického problému ve střešní oblasti kontejneru pomocí systému KEFA Therm, soukromý investor.
 • Únor roku 2015, Ústecký kraj, velkokapacitní sklad výrobní společnosti, inspekce a vypracování koncepce sanace nežádoucích účinků plísní v objektu skladu a okolí za použití systémů redstone ASN/SUS/BURE 100, HEPA, CHIROX, plocha cca 800 m3, objem ovzduší k sanaci cca 6 000 m³, soukromý investor ve spolupráci se společností ADERA a Zdravotním ústavem, soukromý investor.
 • Únor roku 2015, Praha, Nad Rokoskou, rodinný dům, inspekce a návrh odstranění plísně pomocí systémů redstone SUS, CLIMA PLUS, SanverDUO a změny užívání domu, plocha cca 40 m², soukromý investor.
 • Únor roku 2015, Veleň, Větrná ul., řadový dům, inspekce a návrh na řešení nežádoucích projevů vlhkosti, plísní a dalších poruch stavební konstrukce (okna, parapety ...), plocha cca 5 m², soukromý investor.
 • Únor roku 2015, Brno, ul. Plachty, byt v bytovém domě, inspekce a návrh na sanaci plísně a odstranění zdrojů vlhkosti, k odstranění poruch navrženy systémy SanaverDUO, KEFA Therm Exterieur, dodatečné vnější zateplení ETICS, plocha k sanaci cca 80 m², soukromý investor.
 • Únor roku 2015, Uhříněves, ul. Karla Zicha, byt v bytovém domě, inspekce a návrh na odstranění plísní systémy redstone SUS, odstranění příčiny - poruchy dešťových svodů, změna užívání bytu, plocha cca do 10 m², soukromý investor.
 • Leden roku 2005, Býšť, rekreační objekt, inspekce a návrh na odstranění plísní systémy redstone SUS, PURA, změna způsobu užívání objektu, plocha cca 12 m², soukromý investor.
 • Leden roku 2015, Hradec Králové, Pouchovská ul., byt v rodinné vile, inspekce a návrh na odstranění jevu fogging (náhlé černání zdí a zařizovacích předmětů) pomocí nátěru düfa Harmonyweiss s certifikátem Evropského centra pro výzkum alergií (barva neobsahuje konzervační látky, změkčovadla ani rozpouštědla, je vhodná pro alergiky, nevytváří efekt foggingu), plocha cca 35 m², soukromý investor.
 • Leden roku 2015, Praha, Legerova ul., komunitní centrum, inspekce a návrh na odstranění plísní systémem redstone SUS, CLIMA PLUS a změnou způsobu užívání prostor, plocha cca 15 m², soukromý investor.
 • Leden roku 2015, Praha, ul. Zvoncovitá, byt v bytovém domě, inspekce a návrh na odstranění plísní systémy SUS, odstranění příčiny vlhkosti – sklon parapetu okna, způsob užívání bytu, plocha cca do 10 m², soukromý investor.
 • Leden roku 2015, Brandýs nad Labem, Thámova ul., rodinný dům, inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, změnou užívání domu, plocha cca 12 m², soukromá investorka.
 • Leden roku 2015, Praha, ul. José Martího, byt v bytovém domě, inspekce a návrh sanace plísní změnou užívání bytu, systémem redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 12 m², investor BD.
 • Prosinec roku 2014, Mukov, hospodářské stavení rekonstruované na rodinný dům, inspekce a návrh na odstranění vlhkosti a plísní systémy redstone SUS, CLIMA PLUS, CLIMAS BASIC, LGS PROFI Line, silikátový systém ProfiTec, antikondenzační povrchová úprava KEFA BioRid, plocha cca 45 m², soukromý investor.
 • Prosinec roku 2014, Praha, Farského ul., byty v bytovém domě, inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS, CLIMA PLUS a Sanaver DUO, plocha cca 13 m², soukromý investor ve spolupráci se společností Grante a.s.
 • Prosinec roku 2014, Praha 5, ul. Nad Zámečkem, byt v bytovém domě, návrh na odstranění plísní systémem redstone SUS a změnou užívání bytu, plocha cca 5 m², soukromá investorka.
 • Listopad roku 2014, Mšené lázně, byt v bytovém domě, návrh na odstranění plísní systémem redstone SUS. LGS PROFI Line a změnou užívání bytu, plocha cca 15 m², soukromý investor.
 • Listopad roku 2014, Vlčnov, zemědělská usedlost rekonstruovaná jako rodinný dům, inspekce a návrh na odstranění plísní systémem redstone SUS a změnou způsobu užívání, plocha cca 15 m², soukromý investor.
 • Listopad roku 2014, Doubek, byt v bytovém domě, návrh na odstranění plísní systémem redstone SUS a změnou užívání bytu, plocha cca 3 m², soukromá investorka.
 • Listopad roku 2014, Praha, ul. S. K. Neumanna, byt v bytovém domě, bytový dům ve svahu, inspekce a návrh odstranění vlhkosti a nežádoucích následků vlhkosti (plísní) systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, úprava způsobu užívání bytu, odstranění dalších zdrojů vlhkosti vzduchu, plocha cca 25 m², ve spolupráci s firmou Domino-Promont.
 • Listopad roku 2014, Praha, ul. S. K. Neumanna, společné prostory bytového domu, inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 25 m², investor BD.
 • Září roku 2014, Pelhřimov, ul. U rendlíku, rodinný dům, návrh sanace nežádoucích následků vlhkosti v interiéru a vlhkosti zdiva pomocí systémů redstone SUS a CLIMA PLUS, systému LGS, Remko ETF 320, soukromý investor.
 • Říjen roku 2014, Litoměřice, pivovar, inspekce a návrh sanace plísní a vlhkého zdiva ve spilce, restauraci a skladových prostorech za použití systémů redstone SUS, CLIMA PLUS, Remko ETF 320, MicroPore, KEFA GrafoTherm, LGS, plocha cca 60 m², soukromý investor.
 • Říjen roku 2014, Praha, Haškova ul., byt v bytovém domě, inspekce a návrh sanace plísní systémem redstone SUS, LGS, ProfiTec P457, návrh na změnu užívání bytu, plocha cca 15 m², soukromá investorka.
 • Říjen roku 2014, Vřesina, ul. Břidličná, rodinný dům, inspekce a návrh na řešení odstranění plísní pomocí systému redstone SUS, CLIMA PLUS, návrh na změnu užívání domu, plocha cca 15 m², soukromý investor.
 • Září roku 2014, Praha, Nám. Courierových, veřejná budova, suterénní místnosti, inspekce a návrh na odstranění plísní ze světlíků systémem redstone SUS a KEFA BioRid, plocha cca 30 m², soukromý investor.
 • Září roku 2014, Praha 6, ul. Za Pohořelcem, suterénní byt v bytovém domě, návrh na odstranění plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, změna způsobu užívání bytu, plocha cca 10 m², soukromá investorka.
 • Květen roku 2014, Nupaky, byt v bytovém domě, inspekce a návrh sanace jevu fogging (náhlé zčernání povrchů stěn a zařizovacích předmětů často zaměňováno za plíseň), sanace pomocí systému düfa Harmonyweiss (antialergická barva certifikovaná Evropským centrem pro výzkum alergií), plocha cca 50 m², soukromá investorka.
 • Květen roku 2014, Humenné, návrh na odstranění nežádoucí kondenzace na povrchu části průmyslové výrobní linky pomocí systému KEFA GrafoTherm, plocha cca 15 m², investor firma ANDRITZ Slovakia s.r.o.
 • Duben roku 2014, Uhlířské Janovice, výroba transformátorů, návrh na odstranění nežádoucí kondenzace v transformátorových skříních systémem KEFA GrafoTherm, plocha na 1 skříni cca 2 m², firemní investor.
 • Březen roku 2014, Příbram, výroba obytných a pobytových kontejnerů, návrh na odstranění nežádoucí kondenzace v kontejnerech pomocí systému KEFA GrafoTherm, plocha na 1 kontejneru cca 10 m², firemní investor.
 • Březen roku 2014, Praha, ul. Zelenečská, byt v bytovém domě, inspekce a návrh na odstranění plísní systémy redstone SUS, CLIMA PLUS, PURA, plocha cca 15 m², soukromý investor.
 • Únor roku 2014, Podolí u Brna, garážová stání, návrh na odstranění nežádoucí kondenzace ze střešních trapézových plechů systémem KEFA GrafoTherm, plocha cca 30 m², soukromá investorka.
 • Únor roku 2014, Praha, Vltavská ul., byty v bytovém domě, inspekce a návrh na odstranění plísní systémem redstone SUS, CLIMA PLUS, SanaverDUO, plocha cca 30 m², soukromý investor.
 • Únor roku 2014, Holešov, část výrobní linky potravinářské produkce, návrh odstranění nežádoucí kondenzace na povrchu výrobní linky pomocí systému KEFA GrafoTherm, plocha cca 10 m², firemní investor.
 • Únor roku 2014, Ústí nad Orlicí, rodinný dům, podkroví, návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 10 m², soukromý investor.
 • Prosinec roku 2013, Praha, Zapova ul. byt v bytovém domě, inspekce a návrh na odstranění plísní redstone SUS a systém silikátové povrchové úpravy ProfiTec P460 a P457, plocha cca 15 m², soukromý investor.
 • Prosinec roku 2013, Mladá Boleslav, ul. Gorkého, rodinný dům, inspekce a návrh na odstranění plísní systémy redstone SUS, CLIMA PLUS a změnou užívání domu, plocha cca 15 m², soukromá investorka.
 • Listopad roku 2013, Benátky nad Jizerou, byt v bytovém domě, inspekce a návrh koncepce odstranění plísně systémy redstone SUS, CLIMA PLUS a KEFA BioRid, plocha cca 10 m², soukromý investor.
 • Listopad roku 2013, Říčany, sklady potravin, inspekce a návrh koncepce odstranění plísně systémy redstone SUS, CLIMA PLUS, PURA, plocha cca 35 m², soukromý investor.
 • Listopad roku 2013, Nymburk, sladovna, návrh sanací a rekonstrukce máčírny systémem redstone USP tloušťky 8 mm, cca 1 500 m², investor Sladovny Soufflet ČR, a.s.
 • Říjen roku 3013, Hustopeče, průmyslový objekt - hala, střecha z trapézového plechu, návrh odstranění nežádoucí kondenzace střechy haly pomocí systému KEFA GrafoTherm, plocha cca 600 m², soukromý investor ve spolupráci s firmou Signum.
 • Září roku 2013, Praha 4, ul. Klírova, byt v bytovém panelovém domě, inspekce a návrh odstranění plísní v obýváku a ložnici pomocí systémů redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 10 m², soukromý investor.
 • Květen roku 2013, Snina, akumulační nádrže recyklačního centra, návrh na odstranění nežádoucí povrchové kondenzace pomocí systému KEFA GrafoTherm, plocha 43 m², investor ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
 • Duben roku 2013, Praha, ul. Arabská, budova městské části Praha 6, inspekce a návrh sanace plísní v kuchyňském a jídelním provozu systémy redstone SUS a KEFA BioRid, plocha cca 60 m², investor Městská část Praha 6.
 • Duben roku 2013, Praha 4, Ing. arch. Jebavý, byt, sanace plísní a odstranění nežádoucí kondenzace systémem redstone SUS/PURA, Carver, plocha cca 20 m², soukromý investor.
 • Březen roku 2013, Karviná, ul. Zahradní, rodinný dům, inspekce a návrh odstranění plísní pomocí systémů redstone SUS a CLIMA PLUS včetně změny způsobu užívání bytu a využití topných rohoží nebo kabelů, možnost zateplení systémem CLIMASYS BASIC, plocha cca 30 m², soukromý investor.
 • Březen roku 2013, Bratislava, výstavba obchodního střediska Hornbach, okapové systémy budov, návrh odstranění nežádoucí kondenzace na površích stavebních konstrukcí systémem KEFA GrafoTherm, plocha cca 35 m², investor Hornbach ve spolupráci se firmou Sibaterm s.r.o.
 • Březen roku 2013, Praha, ul. Kazašská, byt v bytovém domě, návrh koncepce odstranění plísní pomocí systému redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 10 m², soukromý investor ve spolupráci s firmou Skalka.
 • Únor roku 2013, Praha, ul. Rybínova, byt v bytovém domě, návrh koncepce odstranění plísní pomocí systému redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 15 m², soukromý investor ve spolupráci s firmou Skalka.
 • Leden roku 2013, Brno, ul. Francouzská, byt v bytovém domě, návrh koncepce odstranění plísní pomocí systému redstone SUS a KEFA BioRid, plocha cca 10 m², soukromý investor.
 • Leden roku 2013, Praha 6, ul. Charlese de Gaulla, byt v bytovém domě, návrh koncepce odstranění plísní pomocí systému redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 14 m², soukromý investor.
 • Prosinec roku 2012, Praha 6, byt v bytovém domě, investor alergik, návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha 4 m², soukromý investor.
 • Listopad roku 2012, Dolní Cetno, bytový dům, inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 25 m², soukromý investor.
 • Listopad roku 2012, Dobřejovice, bytový dům, inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 18 m², soukromý investor za účasti BD.
 • Říjen roku 2012, Třebíč, Kubišova ul., byt v bytovém domě, inspekce a návrh na snížení vlhkosti, sanaci plísní systémem redstone SUS, CLIMA PLUS, odstranění nežádoucí kondenzace použitím antikondenzačního systému KEFA Therm, koncepce změny užívání bytu, plocha cca 35 m², soukromý investor.
 • Září roku 2012, Praha 9, ul. U Smetánky, byt v bytovém domě, návrh na odstranění nežádoucího vlivu tepelných mostů pomocí systémů redstone CLIMA PLUS a KEFA BioRid/KEFA GrafoTherm, plocha cca 5 m², soukromý investor.
 • Červen roku 2012, Lesov, skladová hala se střechou z trapézového plechu, návrh na odstranění nežádoucí kondenzace trapézových plechů pomocí systému KEFA GrafoTherm, plocha cca 600 m², soukromý investor.
 • Březen roku 2012, Praha, ul. Nuselská, bytový dům, návrh sanací plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 11 m², soukromý investor.
 • Leden roku 2012, Praha 9, byt v bytovém domě, návrh koncepce odstranění plísní z komory a pavlače pomocí systému redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 16 m², soukromý investor.
 • Leden roku 2012, Praha Břevnov, byt v bytovém domě, návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 10 m², soukromá investorka.
 • Listopad roku 2011, Chotěboř, rodinný dům, návrh eliminace nežádoucích vlivů tepelných mostů a plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, soukromý investor.
 • Listopad roku 2011, Veleň, rodinný dům, inspekce a návrh eliminace nežádoucích vlivů tepelných mostů v soklové oblasti systémem redstone CLIMA PLUS, soukromý investor.
 • Říjen roku 2011, Praha, ul. Mrštíkova, byt, inspekce a návrh odvlhčení zdiva systémem redstone CLIMA PLUS, plocha cca 42 m², soukromý investor ve spolupráci s atelierem Ing. Balíka, CSc. a BML stavba.
 • Září roku 2011, Bystřice pod Perštejnem, byt v bytovém domě, návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 12 m², soukromý investor.
 • Září roku 2011, Brno, ul. Rerychova, byt v panelovém domě, návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 12 m², soukromá investorka.
 • Září roku 2011, Praha Horní Měcholupy, Veronské nám., byt v bytovém domě, návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 10 m², soukromý investor.
 • Srpen roku 2011, Mělník, Zborovské nám., rodinný dům, inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS, CLIMA PLUS a úpravou způsobu užívání, plocha cca 60 m², soukromý investor.
 • Červen roku 2012, Praha, ul. Svornosti, suterénní prostory určené pro studio, inspekce, koncepce trvalého odstranění plísní a vlhkosti, návrh použití systémů redstone SUS a multifunkční duální omítky SanaverDUO, plocha cca 50 m², soukromý investor.
 • Únor roku 2012, Brno, Nám. SNP, byt v bytovém domě, návrh sanace nežádoucího vlivu tepelných mostů a plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 8 m², soukromý investor.
 • Únor roku 2012, Praha, U dvou srpů, byt v bytovém domě, návrh sanace nežádoucího vlivu tepelných mostů systémem redstone CLIMA PLUS, plocha cca 12 m², soukromý investor.
 • Září roku 2011, Valašské Meziříčí, byt v bytovém panelovém domě, návrh na sanaci plísní systémem redstone SUS a návrh na změnu způsobu užívání bytu, plocha cca 2 m², soukromý investor.
 • Květen roku 2011, Olomouc, bytový dům, návrh sanací plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 52 m², investor BD, ve spolupráci s firmou Gemo Olomouc.
 • Březen roku 2011, Praha, ul. Nuselská, bytový dům, návrh sanací plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 22 m², investor BD, ve spolupráci s firmou 3+S.
 • Březen roku 2011, Praha, ul. Nuselská, bytový dům, návrh sanací plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 22 m², investor BD, ve spolupráci s firmou 3+S.
 • Únor roku 2011, Kosmonosy, bytový dům, plocha 22 m², inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, soukromý investor.
 • Únor 2011, Zruč nad Sázavou, bytové panelové domy, návrh na odstranění plísní u bytů systémy redstone SUS a CLIMA PLUS včetně změny způsobu užívání bytů, plocha cca 40 m2, investor BD ve spolupráci s firmou Zručská stavební.
 • Leden roku 2011, Horní Počáply, bytový dům, plocha 10 m², návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, soukromá investorka.
 • Prosinec roku 2010, Ústí nad Labem, byt v bytovém domě, plocha 12 m², návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, investor Společenství vlastníků.
 • Listopad roku 2009, Bílovec, bytový panelový dům, plocha cca 13 m², inspekce, návrh sanací plísní a vnitřní zateplení systémem redstone CLIMA PLUS, investor BD Bílovec.
 • Září roku 2009, Šenov u Ostravy, rodinný dům, plocha cca 12 m², inspekce a návrh sanací plísní a vnitřního zateplení systémem redstone CLIMA PLUS, pro soukromou investorku.
 • Srpen roku 2009, Otrokovice, bytový panelový dům, plocha cca 10 m², inspekce, návrh sanací plísní a vnitřního zateplení systémem redstone CLIMA PLUS, pro soukromého investora.
 • Červenec roku 2009, Zlín, kostel svatého Filipa a Jakuba, památkově chráněný objekt, plocha cca 10 m², návrh sanace plísní systémem redstone SUS a systémem CLIMA PLUS, pro soukromého investora – církev.
 • Červenec roku 2009, Želechovice/Zlín, rodinný dům, plocha cca 30 m², inspekce, návrh sanací plísní a vnitřního zateplení systémem redstone CLIMA PLUS, pro soukromého investora.
 • Květen roku 2009, Hulín, bytový dům, byt v 1. patře a sklep, celkem cca 15 m², inspekce a návrhy na sanace plísní systémy redstone SUS a redstone CLIMA PLUS, pro soukromého investora.
 • Květen roku 2009, Mikulov, výrobní prostory vinařského družstva, inspekce a návrh na sanaci plísní, celkem cca 90 m², systém redstone CLIMA PLUS, investor Víno Mikulov a.s.
 • Květen roku 2009, Praha, bytové domy ve správě společnosti 3+S, inspekce a návrhy na sanace plísní, celkem cca 70 m², dozorování realizace společnosti 3+S systémy redstone SUS a redstone CLIMA PLUS.
 • Duben roku 2009, Ostrava-Karviná, rodinný dům, plocha cca 12 m², inspekce a návrhy na sanace plísní v dětském pokoji a ložnici, systémy redstone SUS a redstone PURA, pro soukromého investora.
 • Duben roku 2009, Želechovice/Zlín, firemní kancelářské prostory, plocha cca 26 m², inspekce a návrh sanace plísní a návrh vnitřního zateplení, systémy redstone SUS a redstone CLIMA PLUS, pro investora Lukrom.
 • Červenec roku 2009, Praha, ul. Čestmírova, bytový dům, inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 20 m². Investor BD ve spolupráci s firmou 3+S.
 • Březen roku 2009, Praha, ul. Sezimova, bytový dům, inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 18 m². Investor BD ve spolupráci s firmou 3+S.
 • Březen roku 2009, Praha, ul. Adamovská, bytový dům, inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS a SanaverDUO, plocha cca 33 m². Investor BD ve spolupráci s firmou 3+S.
 • Březen roku 2009, Praha, ul. Na bitevní pláni, bytový dům, inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS a izolační klín CLIMA PLUS, plocha cca 4 m². Investor BD ve spolupráci s firmou 3+S.
 • Březen roku 2009, Praha, ul. Michelská, bytový dům, inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS a SanaverDUO, plocha cca 33 m². Investor BD ve spolupráci s firmou 3+S.
 • Březen roku 2009, Praha, ul. 5. května, bytový dům, suterén po zaplavení povodněmi, inspekce a návrh sanace plísní systémy redstone SUS a CLIMA PLUS, plocha cca 23 m². Investor BD ve spolupráci s firmou 3+S.
 • Březen roku 2009, Praha, 28. pluku, ateliér, inspekce a návrh sanace plísní, sanace plísní systémem redstone USP, CLIMA PLUS, SUS, plocha cca 25 m², soukromý investor, ve spolupráci s firmou 3+S.
 • Březen roku 2009, Zlín/Jižní Svahy, bytový panelový dům, byt, plocha cca 13 m², inspekce a návrh sanace plísní a návrh vnitřního zateplení cca 22 m², systémy redstone SUS a redstone PURA, pro soukromého investora za přispění BD.
 • Únor roku 2009, Želechovice/Zlín, rodinný dům, plocha cca 25 m², inspekce a návrh sanace plísní systémem redstone SUS a redstone CLIMA PLUS, pro soukromého investora.
 • Únor roku 2009, Frenštát pod Radhoštěm, rodinný dům, plocha cca 15 m², návrh na sanaci plísní pomocí systému redstone SUS, pro soukromého investora.
 • Listopad roku 2008, Praha 8, Chabařovická ul., potravinářský provoz, plocha cca 25 m², inspekce a návrh sanace plísní pro majitele, dozorování realizace provedené společností Ajeto s.r.o.
 • Říjen roku 2008, Praha, Vnější 18, bytový dům, plocha cca 5 m², inspekce a návrh sanace plísní pro správu domů a bytů ADM Praha.
 • Říjen roku 2008, Praha, Jičínská 3, bytový dům, plocha cca 15 m², inspekce a návrh sanace plísní pro správu domů a bytů ADM Praha.
 • Září roku 2008, Ostrava-Poruba, bytový dům, byt, plocha cca 15 m², návrh na sanaci plísní pro projekční kancelář Kramoliš, sanace odstraňovačem plísní a spor SUS.
 • Červenec roku 2008, Ostrava, návrhy suchou výstavbu v extrémně vlhkém prostředí pomocí systému redstone USP, cca 60 m², pro společnost TCHAS Ostrava.
 • Červenec roku 2008, Praha, potravinářský provoz, plocha cca 25 m², návrh na sanaci plísní pro společnost Chemoprag s.r.o. 
 • Listopad roku 2007, Frýdek Místek, Stavební a bytové družstvo ve Frýdku-Místku, inspekce a návrhy na sanací plísní v bytových domech.
 • Září roku 2005, Hlavenec/Mladá Boleslav, bytový dům, plocha cca 19 m², návrh sanace plísní systémem redstone SUS, návrh vnitřního zateplení systémem redstone CLIMA PLUS, pro soukromého investora.
 • Červen roku 2005, Hlavenec/Mladá Boleslav, bytový dům, plocha cca 16 o, návrh sanace plísní systémem redstone SUS, návrh vnitřního zateplení systémem redstone CLIMA PLUS, pro soukromou investorku.