Jak řešit problém vlhkého zdiva?

30.10.2018

Kde hledat pomoc po zjištění nežádoucí vlhkosti ve stavbě, když nejsem odborník? Jak začít? Koho oslovit?
... to jsou otázky, které si obvykle klade majitel, investor, uživatel stavby při zjištění nežádoucí vlhkosti ve stavbě.

Přikláním se k doporučení, které zastává jeden z největších odborníků z branže odvlhčování zdiva. Moudrý člověk, kterého si vážím, se jmenuje Pavel.

Dovoluji si stručně nastínit Pavlova doporučení a zahrnout do jeho doporučení i mé zkušenosti:

Problém vlhkého zdiva, nežádoucí vlhkosti ve stavbě můžeme řešit dvěma cestami.

První cesta – přímo si pozveme firmu na provedení sanace vlhkého zdiva.

Nebo zvolíme druhou cestu - začneme inspekcí (odborným průzkumem) vlhkosti ve stavbě a po provedení inspekce navrhne inspektor optimální řešení „šité na míru zákazníka“.

První cesta je levnější, ale neskýtá garanci úspěchu.

Druhá cesta je sice dražší (inspekci je nutno zaplatit), skýtá garanci úspěchu. Vlhkost ve zdivu bychom druhou cestou měli odstranit profesionálně, beze zbytku a k plné spokojenosti zákazníka včetně garancí za provedení práce.

První cesta

První cesta je v začátku levnější, nemusí však vést ke zdárnému konci. Přizvaný odborník z firmy je zpravidla veden potřebou navrhnout a prosadit metodu, kterou jeho firma „umí“ a materiál na realizaci prosazené metody je s největší pravděpodobností již nakoupen a připraven ve firmě na skladě. Nenechte se přesvědčit tím, že firma se mnohdy tváří jako „specializovaná“. Až na 3 až 4 výjimky v České republice používají specializované firmy na sanaci vlhkého zdiva většinou pouze jednu až tři metody níže uvedené (podřezání, injektáž, vrážení plechů). Hlavním důvodem používání omezeného množství metod sanace zdiva je náročnost na strojní vybavení. Tyto firmy si zpravidla osvojily tyto metody získáváním zkušeností opakovanými pokusy a omyly. Přizvaný odborník „specializované“ firmy ve snaze prosadit „svou metodu“ nebere příliš ohled na zdroje a příčiny nežádoucí vlhkosti, hlouběji se nezajímá o souvislosti týkající se příčin a zdrojů vlhkosti.

Zjednodušeně pojato – máme dvě skupiny sanačních metod vlhkého zdiva.

První skupina jsou metody dodatečného vložení izolace do zdiva. Vložená dodatečná izolace do zdiva – rozdělení zdiva na suchou a mokrou část. K nejvíce používaným metodám první skupiny patří „podřezání zdiva“ pilou, diamantovým lanem, „podbourání“, vrážení nerezových plechů do spár ve zdivu nebo „injektáže“ do vyvrtaných otvorů.

Druhá skupina představuje metody snížení vlhkosti ve zdivu, nebo snížení projevů vlhkosti na povrchu zdiva. Jedná se o metody elektroosmózy, vzduchové metody, systémy sanačních omítek a izolačních stěrek, stavební úpravy v okolí staveb (drenáže, anglické dvorky ...). Dále se používá izolace zdiva ze strany exteriéru – hydroizolační pásy, izolační stěrky, jílové zásypy ...

Druhá cesta

Druhá cesta spočívá v objednání si odborné inspekce. Druhá cesta je časově náročnější a odborný průzkum formou inspekce se musí zaplatit a obvykle představuje počáteční finanční investici. Odborník provádějící inspekci (inspektor) zkoumá a vyhodnocuje příčiny a zdroje nežádoucí vlhkosti, hodnotí míru nežádoucích projevů vlhkosti a podle toho navrhuje sanační metody a doporučení.

Inspektor není vázán ekonomickými vazbami na realizaci určité metody a vybírá tudíž z celé škály metod (z první i druhé skupiny výše popsaných metod) a obvykle navrhuje zákazníkovi několik metod - metody odvlhčení „šije na míru“ potřebám zákazníka hlavně z hlediska kolik realizace navržené metody stojí, jakou má účinnost a trvanlivost. Výsledkem je obvykle kombinace více metod odvlhčení a doporučení směřující k odstranění zdrojů a příčin nežádoucí vlhkosti ve stavbě.

Inspektor zpravidla zná konkrétní realizační firmy kvalitně provádějící určité metody nebo metodu odvlhčení zdiva a je na vyžádání schopen doporučit realizační firmy, které berou garanci za svou provedenou práci nad rámec běžných zvyklostí.

Nezřídka kdy doporučí inspektor vypracování projektu k odvlhčení zdiva expertem. A to hlavně v případech, které nejsou jednoduché z hlediska realizace. Projekt odvlhčení by měl jasně určit metody a technologické postupy odvlhčení. Realizační firma provádí odvlhčení podle projektu. Autor projektu si „hlídá“ kvalitu práce realizační firmy podle projektu a přebírá garance za správný výsledek celé sanace vlhkého zdiva. Pravda, za projekt se musí zaplatit. Z praxe ale vím, že se to vyplatí.

Tato aktualita ke stažení:
Aktualita-7-2016-Jak-zacit-resit-problem-vlhkeho-zdiva-301016.pdf

Ing. Jaroslav Zima

Ceritfikovaný inspekto nemovitostí ing. Jaroslav Zima