K instalaci parapetů – plastové koncovky a boční krytky parapetů

24.1.2016
Často se při své praxi certifikovaného inspektora nemovitostí setkávám s nutností posoudit správnou montáž vnějších parapetů u oken staveb opatřených kontaktním zateplovacím systémem. Konkrétně se problém týká vyřešení detailu napojení plastové koncovky (též nazývané boční krytkou) na zateplené ostění okna.

Na obrázku č. 1 je vyobrazena nejčastěji používaná koncovka parapetu, která je vyrobena z PVC. Tato koncovka se používá nejčastěji, protože patří k nejlevnějším „ekonomickým“ koncovkám parapetů na českém trhu. To ale neznamená, že je tato koncovka úplně špatná. Při správné instalaci koncovky zabezpečí to, co zabezpečit má. Tato koncovka se může používat pro instalaci jako přisazená, nebo jako zapuštěná. Z praxe mám bohužel zkušenosti, že plastová koncovka se instaluje nesprávně. Tato nesprávná instalace je natolik rozšířená, že mnoho stavebníků a stavařů žije v domnění, že „je to správně, protože všichni to tak dělají“.

Co má koncovka parapetu zabezpečit?

Správná koncovka parapetu má zabránit případným poruchám vzniklým tepelnou dilatací materiálu samotného (zpravidla kovového) parapetu do stran převážně směrem do obou ostění okna a úplně zabránit pronikání srážkové vody do stavební konstrukce (ostění okna).

Obr. 1       Obr. 2

Soubor obrázků číslo 1 – koncovky parapetu vyrobené z PVC

Obr. 3       Obr. 4

Obr. 5

Soubor obrázků číslo 2 - nesprávné řešení je příčinou vady, která umožňuje pronikání srážkové vody do stavební konstrukce a následným škodám ve formě obvyklé degradace zdiva a povrchových úprav zdiva včetně vzniku plísní v interiéru.

Koncovka parapetu, viz soubor obrázků č. 2, zabrání případným poruchám vzniklým tepelnou dilatací materiálu samotného parapetu do stran směrem do ostění okna, ale díky trhlinám mezi omítkou a koncovkou nezabrání úplně pronikání srážkové vody do ostění okna. Možné následky jsou vyobrazeny na souboru obrázků číslo 3.

Obr. 6       Obr. 7

Soubor obrázků číslo 3 – vnějším parapetem proniká srážková voda do interiéru do oblasti vnitřního parapetu okna - nesprávné řešení umožňuje pronikání srážkové vlhkosti do stavební konstrukce a následným škodám ve formě degradace zdiva a povrchových úprav zdiva včetně vzniku plísní v interiéru.

Vzniklá vada (trhliny mezi omítkou a koncovkou) se obvykle opravuje pomocí vyplnění trhliny tmelem, což je pouze dočasné řešení limitované ztrátou požadovaných vlastností tmelu a je jen otázkou času, kdy se srážková voda dostane trhlinou do ostění okna. Vysychání takto promočeného zdiva trvá zpravidla řadu měsíců a je doprovázeno vznikem plísní, což je hygienický a tím i zdravotní problém. Chceme-li v této fázi problém trvale a správně vyřešit, musíme stávající parapet a koncovky úplně odstranit a nahradit novými správně nainstalovanými částmi parapetu. Potom nás může napadnout otázka – proč nebyla správná instalace provedena ihned v počátku. Jednalo se o neznalost správného řešení detailu, nebo o „kvapnou práci“? Nesprávná instalace koncovek je ve srovnání se správnou instalací méně pracnější a tím i lacinější.

Jinými slovy - správná instalace je časově náročnější a tím finančně nákladnější než nesprávně provedená instalace ze souboru obrázků číslo 2.

Jak provést správnou instalaci, která zabrání případným poruchám vzniklým tepelnou dilatací materiálu samotného parapetu a úplně zabrání pronikání srážkové vody do stavební konstrukce?

Obr. 8       Obr. 9

Obrázek číslo 4 – přechodové připojovací profily, které mohou zajistit vodotěsný a trvale pružný přechod zateplovacího systému (omítky) ve špaletě okna na parapetní plech

Obr. 10

Obrázek číslo 5 – přisazená instalace - instalovaný přechodový připojovací profil zabezpečující funkci okapničky a skýtá možnost opticky správně realizovat detail ukončení vrstvy omítky na profilu

Obr. 11

Obrázek číslo 6 – zapuštěná instalace - instalovaný přechodový připojovací profil zabezpečující funkci okapničky a skýtá možnost opticky správně realizovat detail ukončení vrstvy omítky na profilu

Obr. 12       Obr. 13 Obr. 14

Obrázek číslo 7 – přisazená instalace bez použití plastové koncovky - instalovaný přechodový připojovací profil zabezpečující funkcí okapničky a možnost opticky správně provedeného detailu ukončení vrstvy omítky na profilu

Jak bylo již výše popsáno, tento univerzální „ekonomický“ typ koncovky se může používat pro instalaci jako přisazená koncovka nebo jako zapuštěná koncovka. Ale při obou řešeních by se měl použít přechodový připojovací profil vodotěsně spojující omítku s koncovkou a zabezpečující funkci „okapničky“ (bezpečné okapávání srážkové vody na plochu parapetního plechu). Možno například použít připojovací profil HPI-UNI s navařenou tkaninou (Připojovací profil HPI-UNI technický list.pdf).

Je dobré se vyvarovat nespolehlivých řešení, viz následující soubor obrázků číslo 8

Obr. 15       Obr. 16

Obr. 17       Obr. 18

Obr. 19

Soubor obrázků č. 8 – dlouhodobě nespolehlivá řešení detailu napojení koncovky parapetu na finální povrchovou úpravu zatepleného ostění okna - příklady

Na připojovací spáry otvorových výplní jsou právem kladeny důležité požadavky – dilatace, vzduchotěsnost, vodotěsnost, možnost vysychání vlhkosti, estetika ...

Vždy záleží na projektantovi a realizační firmě, jak kvalitní připojovací detail vybere a na stavbě realizuje.

Proto je správné být při inspekcích nemovitostí náročný na posuzování provedení připojovací spáry. Kvalita provedení detailů připojovací spáry rozhoduje o tom, zda bude provedené řešení fungovat, nebo nefungovat po desítky let.

Zdroje informací:

  • vlastní zkušenosti a dokumentace z inspekce nemovitostí
  • tzbinfo
  • archiv Nemopas
  • estav

Tato aktualita ke stažení: K instalaci parapetů – plastové koncovky a boční krytky parapetů.pdf

Ing. Jaroslav Zima

Ceritfikovaný inspekto nemovitostí ing. Jaroslav Zima