K obsahu inspekce nemovitosti, co vše se v rámci inspekce může prověřovat

1.2.2015

Já jako certifikovaný inspektor nemovitostí nabízím inspekci v následujícím rozsahu. Zákazník si však může z nabídky zvolit to, co potřebuje. Inspekci „ušiji na míru zákazníka“.

U nemovitostí, u kterých je to opodstatněné, obvykle začínám inspekci nemovitostí neosobním průzkumem zdrojů informací týkajících se hladiny podzemní vody, geologických poměrů a radonového nebezpečí.

Pracuji metodou porovnání rizikových faktorů a obvyklých projevů. Na základě shody obvyklých projevů a rizikových faktorů vyhodnotím, zda nalezené projevy souvisí s posuzovaným rizikem. Inspekci mohu provádět v následujícím rozsahu:

1. Statika – statické posouzení nemovitosti, posuzováno cca 20 projevů současných, nebo budoucích poruch.

Poznámka 1:
Jako bonus mohu zákazníkovi nabídnout zdarma službu energetické sanace nemovitosti - zhodnocení vhodnosti zateplení obvodového pláště budovy, nebo vnitřního zateplení včetně počítačové simulace vlhkostní a tepelné bilance, doporučení tlouštěk izolantů doprovázený slovním komentářem. Cena této individuálně objednané služby běžně stojí od 1.000 Kč výše. Minimálně tuto sumu může zákazník ušetřit.

2. Izolace proti vodě – izolace proti nežádoucímu pronikání vody, posuzováno cca 20 projevů současných, nebo budoucích poruch.

Poznámka 2:
Jako bonus mohu zákazníkovi nabídnout zdarma službu identifikace a změření vlhkosti zdiva obvodového pláště budovy, příček, sklepních prostorů a suterénu doprovázený slovním komentářem. Cena této individuálně objednané služby běžně stojí od 2.000 Kč výše. Minimálně tuto sumu může zákazník ušetřit.

3. Úniky tepla – nežádoucí úniky tepla z nemovitosti, posuzováno cca 10 projevů současných, nebo budoucích poruch a dokumentace vypovídající o energetické náročnosti budovy.

Poznámka 3:
Jako bonus mohu zákazníkovi nabídnout zdarma službu identifikace nežádoucích úniků tepla z nemovitosti pomocí termovizní kamery doprovázený slovním komentářem. Cena této služby běžně stojí od 1.500 Kč výše. Minimálně tuto sumu může zákazník ušetřit.

4. Povrchy nemovitosti – povrchy podlah, stěn, stropů, fasády ... posuzováno cca 20 projevů současných, nebo budoucích poruch.

Poznámka 4:
Jako bonus mohu zákazníkovi nabídnout zdarma službu identifikace nežádoucího obvykle náhlého vytvoření tmavých skvrn na stěnách a stropech (tzv. fogging) doprovázený slovním komentářem. Tuto službu nabízím v současnosti v ČR pouze já.

5. Technické zařízení nemovitosti - rozvody elektrické energie, elektrospotřebiče, vodovod, plyn, kanalizace, vytápění, klimatizace, vzduchotechnika, zařizovací předměty v koupelně a WC ... posuzováno cca 25 projevů současných, nebo budoucích poruch.

Poznámka 5:
Jako bonus mohu zákazníkovi nabídnout zdarma službu změření úbytku napětí přístrojem FLUKE T150/VDE doprovázený slovním komentářem. Cena této individuálně objednané služby běžně stojí od 500 Kč výše. Minimálně tuto sumu může zákazník ušetřit.

6. Zdravotní nezávadnost – nežádoucí rizika ohrožující zdraví a hygienu, rizika plísní, větrání, výměna vzduchu, osvětlení, oslunění, azbest, formaldehyd a rizikové materiály v nemovitosti ... posuzováno cca 20 projevů současných, nebo budoucích poruch.

Poznámka 6:
Jako bonus mohu zákazníkovi nabídnout zdarma informace týkající se správných způsobů větrání a prevence proti vzniku plísní v případě konkrétní nemovitosti.

7. Bezpečnosti nemovitosti při užívání a požární bezpečnost – bezpečnost a ochrana zdraví osob, hygienická nezávadnost při užívání nemovitosti, bezpečnost pohybu osob po nemovitosti, protipožární zabezpečení nemovitosti ... posuzováno cca 20 projevů současných, nebo budoucích poruch.

8. Zvuk, hluk, akustika – nadměrný zvuk a hluk a ochrana proti tomu, akustické podmínky nemovitosti ... posuzováno cca 10 projevů současných, nebo budoucích poruch.

Tato aktualita je ke stažení: K obsahu inspekce nemovitosti, co vše se v rámci inspekce může prověřovat