Nebezpečné plísně - proč jsou plísně v pobytových prostorech člověka nebezpečné?

28.9.2018

V prostředí, kde žije člověk se stále více objevuje škodlivé působení plísní. Této nepříznivé situaci nahrává i mnohdy narušené současné životní prostředí, které posouvá biologickou rovnováhu směrem ke zvýšenému výskytu plísní.

Většině veřejnosti v České republice nejsou známy skutečnosti o nebezpečích, které plísně představují pro lidský organismus.

Cílem této informace je zjednodušeným a stručným způsobem upozornit širší veřejnost České republiky o zdravotních nástrahách, které na člověka čekají při jeho pobytu v prostorech, kde se vyskytují plísně. Následující informace by měly pozitivně ovlivnit chování čtenářů této informace ve vztahu k problematice plísní. Informace podávám mnohdy zjednodušeně tak, aby byly snadněji pochopitelné.

Plísně jsou pouze tam, kde se vyskytuje vlhko. Kde je sucho, tam plísně nevzniknou a nemohou existovat. Chceme-li se zbavit plísní, tak plísním odebereme vlhkost, vodu.

Plísně představují vážné zdravotní nebezpečí hlavně pro děti, u kterých se vytváří a formuje imunitní systém. U dětí mohou plísně zdeformovat správný vývoj imunitního systému a děti mohou již od raného věku díky kontaktu s plísněmi trpět například alergiemi a dýchacími problémy. Konfrontací s plísněmi by se měli vyvarovat nemocní lidé, starší lidé a lidé s porušeným imunitním systémem.

Plísně během své existence (látkové výměny) produkují následující produkty, které jsou zdraví člověka nebezpečné – mykotoxiny a těkavé organické látky. Mykotoxiny a těkavé látky to je „to nebezpečí ohrožující zdraví člověka“.

Mykotoxiny – jedovaté produkty látkové výměny plísní způsobující řadu onemocnění, snížení obranyschopnosti organismu a náchylnost k řadě onemocnění u člověka a zvířat. Mykotoxiny mohou představovat riziko pozdních toxických účinků zejména karcinogenních. Toxin (z řeckého toxikon) je jedovatá látka produkovaná živými buňkami nebo organismy.

Těkavé organické látky jako produkty látkové výměny a růstu plísní – lidmi obvykle vnímané jako „typický zápach plísní“. Těkavé organické látky mohou u lidí vyvolávat únavu, projevy přecitlivělosti, alergické působení, bolesti hlavy, dráždění sliznic nosu, dráždění očí a být příčinou plísňových onemocnění člověka (mykózy).

Mykotoxiny obsahují a jsou převážně šířeny pomocí spor plísní. Spory plísní si můžeme pro jednoduchost představit jako ve vzduchu polétající pyl, který je součástí polétajícího prachu. Spory plísní se pohybují převážně ve vzduchu v obvyklých koncentracích všude okolo nás. Představu o sporách plísní si můžete udělat na odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=0ewNODJlVbs&feature=youtu.be

Spory plísní se dostávají do lidského těla převážně dýcháním. Na obvyklé koncentrace spor ve vzduchu má zdravý dospělý člověk zpravidla vyvinutou normální reakci imunitního systému a „nic se neděje“. Problém nastává, když je v okolí člověka větší koncentrace plísní a tím i větší koncentrace spor plísní (a tím i mykotoxinů, jedů). Vážný zdravotní problém hrozí tehdy, když v běžných podmínkách pobytových místností je dlouhodobě celková plocha plísní o velikosti 0,5 čtverečního metru (přibližně 70 cm x 70 cm) a vyšší. Dlouhodobým vdechováním spor plísní a těkavých organických látek může běžně dojít k podráždění dýchacích cest, kašli, ochraptění a respiračních onemocnění (astma, bronchitida, senné horečky ...).

Nebezpečí plynoucí z téměř jakéhokoli výskytu plísní je často podceňováno i po „odstranění plísní“. Je rozšířen a praktikován názor, že „když jsem plíseň postříkal“, tak je po plísních“. To není pravda, pozor.

Správně by se měla vyskytující se plíseň odstranit sanací. Výraz sanace pochází z latinského slova sanare a znamená uzdravit, zhojit.

Sanace plísní je dvojího druhu – úplná sanace plísní = úplné uzdravení a neúplná dočasná sanace plísní = neúplné uzdravení.

Úplná sanace plísní je soubor opatření, který znamená plísně deaktivovat (zbavit svého života a látkové výměny, usmrtit), úplně odstranit všechny zbytky deaktivované plísně, najít příčinu výskytu plísní a tuto příčinu odstranit. Úplně odstranit všechny zbytky plísně znamená odstranění všech zdrojů mykotoxinů a všech zdrojů těkavých organických látek. Úplná sanace znamená najít příčinu vzniku plísní a tuto příčinu vzniku plísní odstranit. Díky správně provedené sanace odstraníme natrvalo problémy s plísněmi.

Neúplná sanace plísní je obvykle soubor opatření, který plísně pouze deaktivuje a nezabývá se úplným odstraněním zbytků deaktivované plísně, hledáním příčiny vzniku plísní a odstraněním příčin vzniku plísní. Mnohdy používané způsoby neúplné sanace plísní jsou zrádné v tom, že používáme odstraňovače plísní nebo metody o kterých si myslíme, že plísně deaktivují, ale ve skutečnosti nejsou po provedení sanace plísně úplně deaktivovány.

Většina na českém trhu nabízených přípravků na odstraňování plísní s obsahem chlóru nebo chlornanů plísně sice dočasně deaktivuje, ale ty velmi brzy na původních místech rostou znovu. Obdobně s biologickými přípravky nejste schopni plísně úplně deaktivovat. Díky provedení neúplné sanace zažehnáme problémy s plísněmi pouze dočasně, krátkodobě a po čase se začnou vyskytovat plísně znovu.

Další informace je možno najít na odkaze:
http://www.ensan.cz/aktuality/poradna-odstranovani-plisni-kratkodobe-odstraneni-plisni/

S neúplnou sanací souvisí fakt, že na deaktivovaných sporách a v „mrtvých zbytcích plísní“ se obvykle vyskytují mykotoxiny a látky způsobující alergie. Praxe ukázala, že do ovzduší se uvolňují i mrtvé spory a zbytky plísní. To je z hlediska dopadů vlivu na lidské zdraví velmi důležité. Pozor na to!

Proto je z hlediska lidského zdraví daleko příznivější provádět úplnou sanaci plísní než neúplnou sanací plísní. Je pravda, že úplná sanace plísní je zpravidla cenově náročnější ve srovnání s neúplnou sanací plísní, ale jedná se zde o zdraví lidí, hlavně dětí. Vyplatí se poradit s odborníky.

Jsou i plísně „hodné“.

Řada plísní má také pozitivní vlastnosti a používá se při výrobě potravin, léčiv chemikálií. Třeba penicilin. Například tradice výroby plísňového typu sýru Hermelínu v Sedlčanech sahá do 50. let 20. století a bez přerušení pokračuje až do současnosti. Bylo by to příjemnější povídání, ale to není předmětem dnešní informace.

Několik faktů – to je realita

  • Dva miliony bytových jednotekv Česku nevyhovují současným nárokům na bydlení z hlediska hygieny. Domácnosti nejčastěji čelí problémům s vlhkostí a plísní ...
  • Každá třetí česká domácnost se potýká s plísněmi ... máme 1,4 milionu domácností x průměrný počet členů domácnosti (2,6) = více jak 3,6 milionů lidí je ohroženo nežádoucími projevy plísní
  • Špatné vnitřní prostředí budov má přitom přímý negativní dopad na zdraví obyvatel ... více než 50 procent onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení ...
  • Podle průzkumů chce drtivá většina lidí problém s plísněmi řešit. Z toho ¾ se snaží zbavit plísní svépomocí. Ale většina lidí používá nevhodné metody a přípravky na odstranění plísní.

V případě, že potřebujete jakkoli poradit, zjistit příčinu plísně, co dělat s větším rozsahem plísní, odstranit plísně o celkovém rozsahu větším jak 0,5 m2 - zatelefonujte kdykoli na bezplatnou poradenskou linku STOP PLÍSNÍM: +420 602 130 130.

Tato aktualita ke stažení:
aktualita_6-2016_nebezpecne_plisne_proc_jsou_plisne_nebezpecne_20160928.pdf

Ing. Jaroslav Zima

Ceritfikovaný inspekto nemovitostí ing. Jaroslav Zima