Tabulka – srovnání systémů vnitřního zateplení – redstone PURA versus Ytong Multipor

13.11.2019
redstone PURA Ytong Multipor
Součinitel tepelné vodivosti (W/mK) + 0,042 + 0,042
Kapilární transport w (kg/m2h0,5)/vysychání (1) + vysoký 13,90/ rychlé (výhoda) - malý (≤ 2), pomalé (nevýhoda)
Měrná tepelná kapacita c (J/kgK) (2) + 950 (výhoda) - 1.300 (nevýhoda)
Zkoušky systému stavebně biologické/technické + ECO, MPA, IBR + IBU, ECO, nature plus
Obsah hlavních látek/ekologie + vápno, křemičitý písek, voda - křemičitý písek, cement, vápno, voda
Kypřící látka + protein – bílkovina (výhoda) - hliník – kov (nevýhoda)
Stavebně technická legalizace + ano + ano
Kapilárně aktivní lepidlo/povrchová úprava + ano, kapilárně aktivní stěrka - ano, lehká malta Multipor
Použití na sádrovém podkladu + ano, vždy, speciální lepidlo MCS - nutné posoudit
Lepení na hrázděném zdivu + ano + ano
Zkušenosti výrobce s vnitřním zateplením + více než 25 let - více než 18 let
Používání systému vnitřního zateplení v praxi + více než 20 let - více než 5 let
Pořizovací cena materiálu systému (3) - vyšší (nevýhoda) + nižší (výhoda)
Zdroje informací:
redstone GmbH, 2013
ENSAN s.r.o., 2016
Ing. Jana Nožičková, technický poradce podpory prodeje Xella CZ, s.r.o., 03.10. 2016

(1)

Pórobetonové desky Multipor se (ve srovnání s deskami PURA) vyznačují pomalejším kapilárním transportem vody. Vysychání ve srovnání s deskou PURA probíhá ca 8 x pomaleji, což představuje zvýšení riziko škod způsobené vlhkostí a z hlediska stavební fyziky se jedná o znevýhodnění systému Multipor.

Díky těmto vlastnostem představují tepelně izolační desky z pórobetonu Multipor materiál s nejmenší schopností regulace vlhkosti a nejmenší jistoty proti možným škodám způsobeným vlhkostí. Dočasná ztráta tepelně izolačních vlastností díky velmi nepatrnému kapilárnímu transportu vody a přechodnému zatížení izolantu obsahem vody pomalým vysycháním je ve většině případů naprogramovaným problémem snížení tepelně izolačních schopností pórobetonových desek.

(2)

Měrná tepelná kapacita – pórobeton Multipor, díky větší měrné tepelné kapacitě, je z hlediska jeho ohřevu více tepelně náročný. Multipor více chladí, odebere více tepla. Při situaci, kdy je v Multiporu kondenzát/voda, je situace ještě více markantnější. PURA je (ve srovnání s Multiporem) méně energetický náročná a zaručuje lepší tepelnou pohodu při totožném množství vydání energie. Provoz s použitím PURA je méně energeticky náročný, vyžaduje si nižší náklady než provoz při použití Multiporu. Při použití systému restone PURA zaplatíte méně peněz za topení, což znevýhodňuje systém Multipor.

(3)

Vyšší pořizovací cena systému redstone PURA – za vyšší kvalitu, spolehlivou funkčnost, jistotu, bezpečnost a následný lacinější provoz se obvykle více zaplatí, „za více peněz více muziky“. Návratnost investic do systému PURA je příznivější než u systému Multipor.

Obecný popis:
Minerální tepelně izolační kapilárně aktivní nehydrofobizovaná deska bez obsahu cementu a hliníku s kapilární aktivitou na 100% plochy a objemu. Součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK.
Kapilární transport w > 12,00 kg/m2h0,5. Příjem vody podle normy EN 1609 wp > 10 kg/m2.
Měrná tepelná kapacita c < 1000 J/kgK. Třída reakce na oheň 1A.


Tato tabulka ke stažení: Tabulka – srovnání systémů vnitřního zateplení – redstone PURA versus Ytong Multipor