Žít ve zdravém prostředí bez plísně

15.1.2014

Mezi hlavní příčiny vzniku nežádoucí vlhkosti v obytných a pracovních interiérech patří vlhkost zdiva (zpravidla vzlínající vlhkost) a vysoká relativní vlhkost vzduchu v interiéru. Obzvláště v chladných měsících roku se v chladných rozích místností vysráží vodní pára obsažená v teplém vzduchu ve formě kondenzátu/vody. Teplo narazí na chladno a vzniká kondenzát (láhev vyndaná z lednice se orosí z totožného důvodu).

Kde je voda, tam je plíseň. Plísně obvykle u člověka vyvolávají nejenom optickou nepohodu, ale často trpí alergiemi, nebo problémy dýchacích cest díky kontaktu člověka se sporami plísní, které jsou zdravotně nebezpečné.

Vlhkost zdiva trápí převážně starší budovy. Novostavby často doplácí na to, že není dostatečně vyschnutá voda, která se používala při stavbě. Nově zabudovaná vzduchotěsná okna a dveře brání výměně vzduchu, na kterou byl interiér zvyklý před jejich výměnou. A tak vzniká kondenzát a brzy plíseň.

Vysoká relativní vlhkost vzduchu v interiéru má svůj původ zpravidla ve změně užívání, nebo změně způsobu života v místnostech, v častém sprchování, sušení prádla v interiéru, velkém množství květin, v zateplení zdiva ... a špatném větrání.

Nejlepší orientace k vyřešení problému, kdy větrat, nám poskytne správně fungující vlhkoměr.

V domech postavených přibližně do roku 1980 se musí v chladných měsících, kdy klesne venkovní teplota pod +5 ºC, větrat již tehdy, když relativní vlhkost vzduchu přesáhne 50 %.

Základní pravidlo: studený vzduch je suchý vzduch, teplý vzduch je spíše vlhký. Z toho plyne, že je lepší větrat studeným vzduchem. To je obvykle brzy ráno, večer, v noci.

To platí nejenom pro byty a pracovní místnosti, ale především i pro sklepy.

Prádlo sušte v bytě pouze při správné teplotě a vlhkosti vzduchu v bytě. Dveře a okna místnosti, kde se suší prádlo, mějte zavřeny a během sušení je na několik minut několikrát otevřete a udělejte průvan.

V létě větrejte sklep pouze tehdy, když je venku chladněji než ve sklepě. Teplý venkovní vzduch při větrání sklepa v jarních měsících zpravidla způsobuje kondenzaci na chladných stěnách sklepa a zařízení sklepa. Lepší je větrat sklep během noci.

Správná doba větrání – úplně otevřít okna, dveře a větrat 5 až 10 minut. Když je venku chladno (pod +5 ºC), je možno dobu větrání zkrátit (5 minut).

Větrání během deště – ve vytopeném bytě se velice rychle přemění studený vlhký vzduch na suchý vzduch bytu.

oC

-20

-10

-5

0

5

10

15

16

17

18

19

20

21

23

25

28

30

g

0,9

2,1

3,2

4,9

6,8

9,4

13

14

15

15

16

17

18

21

23

27

30

Váhové množství vody (gramy) obsažené v 1 m3 vzduchu při dané teplotě vzduchu

Jak se zbavíme vlhkosti v jednotlivých místnostech z koupání a vaření? Udělat průvan pomocí plně otevřených oken a dveří a odvětrat vše ven. Vše otevřít naplno, žádné okno v poloze ventilace, žádné napolo otevřené dveře. Vlhký vzduch z koupelny a kuchyně se nesmí dostat do okolních místností. Jinak teplý vlhký vzduch vytvoří kondenzát minimálně v chladných rozích okolních místností. Kde je voda, tam je plíseň.

V chladných měsících ve všech místnostech topte. Teplota vzduchu v místnostech by neměla trvale klesnout pod +18 ºC. Mějte trvale uzavřené dveře od málo vytápěných místností. Chladné místnosti jsou velice náchylné na vznik plísní.

Situace, kdy je v místnostech opakovaně teplo a potom chladno, zvyšuje náklady na vytápění.

Nepřítomnost přes den není žádný problém. Nejlepší je před opuštěním bytu důkladně vyvětrat. Zavřít okna. Nenechat klesnout teplotu vzduchu v místnostech pod +18 ºC. Nenechávejte otevřená okna ve ventilační poloze – může hrozit nebezpečí vloupání.

Nábytek umístěný ve vzdálenosti 5 až 10 cm od zdí umožňuje cirkulaci vzduchu. To je dobrá prevence proti vzniku plísní!

Hlavně u starších staveb jsou obvodové zdi tvořící fasádu budovy značně studené. To není žádná stavební vada. To je dáno stářím budovy a materiálem, ze kterého byla budova postavena. Čím horší je tepelná ochrana obvodových zdí budovy a čím vlhčí je vzduch v interiéru, o to větší by měla být vzdálenost nábytku od těchto zdí. V extrémních případech i 20 cm, aby mohl cirkulovat teplých vzduch.

Závěr

V chladných měsících se v interiéru žije zdravěji při relativní vlhkosti vzduchu mezi 45 % a 55 % (podle teploty v jednotlivých místnostech). Správný vlhkoměr je dobrým pomocníkem, když dá informaci, jak je venku a jak je uvnitř.

„Nestačí to jenom vědět, musí se to i používat; nestačí jenom chtít, musí se to i udělat.“

Tato aktualita ke stažení: Žít ve zdravém prostředí bez plísně.pdf